БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Десети юбилеен конкурс "Никола Вапцаров"

Десети юбилеен национален конкурс на иметo на поета Никола Вапцаров организира едноименното читалище в Благоевград.

Конкурсът е анонимен и е на гражданска тематика.

Изпратените произведения не трябва да са участвали в други конкурси и да не са публикувани на хартиени или електронни носители, те могат да най-много три, обем - от 3 до 5 стандартни страници /по 1800 знака; 12 пункта.

Приемат се само печатни творби/по три копия от всяка/, няма възрастови ограничения, ако кандидатът е представител на литературна формация, да се посочи името на ръководителя.

Няма такса участие.

Литературният жанр може да е стихотворение, есе, разказ или литературна история.

Необходими сведения за кандидата: трите имена, точен адрес, година на раждане, електронен адрес, телефон-поставени в отделен плик.

Конкурсните творби ще бъдат журирани анонимно от специалисти в съответните жанрове.

Първата награда е в размер на 100.00 лв., втората - 70.00 лв., а третата - 50.00 лв.

Произведенията могат да бъдат изпращани на адрес:

Благоевград 2700, пл. Македония №1, Народно читалище "Н. Вапцаров-1866" за конкурса.

Обявяването на резултатите и награждаването на победителите е на 7 декември тази година от 11.00 часа.

Краен срок за изпращане на творбите - 25 ноември.


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)