БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

„ЕСЕННИ ЩУРЦИ’2019” – БЪЛГАРИЯ, ГОРСКИ ИЗВОР

III НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„ЕСЕННИ ЩУРЦИ’2019” – БЪЛГАРИЯ, ГОРСКИ ИЗВОР

Кметството на с. Горски извор, Община Димитровград, Народно читалище „Пробуда” и Поетичен клуб „Иван Николов” – с. Горски извор организират

III Национален конкурс с международно участие

„ЕСЕННИ ЩУРЦИ’ 2019” – с. Горски извор

РЕГЛАМЕНТ:

Право на участие има всеки поет от България и чужбина, навършил 18години.

Конкурсът е анонимен. Участниците изпращат до три стихотворения (не повече от общо 100 стиха) на свободна тема най-късно до 20.08.2019г. Конкурсните работи се изпращат на имейл: ahinora66@abv.bg
с три отделни приложени файла:

1. Конкурсните стихотворения без имена и лични данни на автора

2. Заявка за участие

3. Актуална портретна снимка, формат JPEG

Тема на писмото: Есенни щурци

Формат WORD, шрифт TIMES NEW ROMAN, размер на шрифта 14.

Или: по пощата в плик(3 екземпляра без никакви лични данни, които биха нарушили анонимността) с малък отделно запечатан плик, съдържащ Заявка за участие и актуална портретна снимка. Важи датата на пощенското клеймо.

 

Писмата изпращайте на адрес:

Бояна Драгиева (за конкурса)

Народно читалище „Пробуда” 

6420 с. Горски извор

Община Димитровград, област Хасково

 

В конкурса не се приемат произведения:

 Съдържащи политическа пропаганда, лъжлива информация, призиви към дискриминация на национална, етническа, религиозна и всякаква друга основа, клевети и лични нападки;

 Съдържащи ненормативна лексика;

 Нарушаващи авторското право;

 Нарушаващи анонимността и правилата на конкурса.

Произведенията да не са публикувани в печатни издания и официални уебсайтове до обявяване резултатите от конкурса.
Българските и чуждестранните автори ще бъдат оценявани и наградени в отделни номинации, оценявани от тричленно жури.

 

Ще бъдат присъдени следните награди:

I награда: Статуетка, диплом и 300лв.

II награда: Плакет, диплом и 200лв.

III награда: Плакет, диплом и 100лв.

Специална награда „Иван Николов” за млад поет – Плакет, диплом и 100лв.

Награда „ПОЕТ-АРТИСТ” за най-артистично изпълнение – специален диплом.

Награда на Община Хасково

Награда на Клуба на Дейците на Културата - Хасково

Награда на Община Димитровград

Награда на Клуба на Дейците на Културата – Димитровград

Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване. Журито не приема предварителни запитвания и не дава информация за резултатите от класирането до момента на официалното им обявяване.

Литературното четене, обявяването на резултатите от Конкурса и церемонията по награждаването ще се състоят на 28 септември 2019г. в 10.00ч. в Народно читалище „Пробуда” – с. Горски извор, обл. Хасково

Участниците, желаещи да присъстват, пътуват на свои разноски.

 

За въпроси:

Моб. тел. +359 887 049 177 – Тодорка Николова

e-mail: ahinora66@abv.bg – Антонина Димитрова

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Контактни данни:
Име, презиме, фамилия………………………………………………………….
Телефон…………………………………………..
Имейл:…………………………………………….

Конкурсни произведения по реда на представянето им:
1………………………………………………………………….
2………………………………………………………………….
3………………………………………………………………….

Кратка творческа биография:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….