БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ“ – 2019

Община Свищов обявява традиционният поетичен конкурс „Свищовски лозници“ за автори от цялата страна, който е напълно анонимен. Всеки автор може да участва с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат.

Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка на своя автор.

Ще бъдат присъдени:

– Наградата за поезия „Николай Искъров“ в размер на 250 лева;

– Първа награда – 150 лева;

– Втора награда – 100 лева;

– Трета награда – 70 лева и две поощрителни награди по 50 лева.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 29 септември 2019 г. от 10.30 ч. в камерната зала при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“.

Крайният срок за получаване на творбите е 10 септември 2019 г. на адрес:

5250 гр. Свищов, област В.Търново,

ул. „Д. Г. Анев“ № 4 а, 

Община Свищов „Култура“,

за конкурса.

Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov. bg.

Тел. за информация: 0631/643-51 – гл. експерт „Култура“.


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)