БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

КОНКУРС ЗА СЦЕНАРИЙ НА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ 2019

LOGO_DVOREC.pngLOGO 3 .jpgakademy amadeus.jpg

КОНКУРС ЗА СЦЕНАРИЙ НА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ 2019 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

1. ОРГАНИЗАТОР „Двореца на щастливите хора” в партньорство с  „Академия за модерни изкуства Амадеус”, (наричани по-долу Организаторът), реализира конкурс през 2019 г. за идея за късометражен филм под формата на сценарий, драматургична структура или  трийтмънт по избор и описани в свободна форма. Целта на конкурса е да подпомогне български сценаристи без ограничения на възраст и пол, бъдещи автори на късометражни филми с цел развитие и реализация на техните идеи по време на провеждане на LIFE 2019 – International arts week exchange & festival.

 

2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

А) Участници

2.1. Конкурсът е отворен за участие от 7.07.2019г. до 7.08.2019г.

2.2. Участници в конкурса могат да бъдат лица  на всякаква възраст. 

2.3. В случай на съавторство, всички автори на конкурса са без възрастово ограничение. 

2.4. Участници в конкурса могат да бъдат единствено български граждани.

2.5. Един кандидат може да участва само с един сценарий, един трийтмънт или драматургична структура независимо дали той е написан самостоятелно или в съавторство. 

Б) Сценарии, трийтмънт, драматургична структура

Идеите могат  да бъдат развити в свободен текст, като целта на журито е да открие оригинални идеи, които засягат важни проблеми от живота на съвременното общество.

2.6. Основната тема на конкурса:

Твоят живот е твой живот” / Чарлз Буковски /

 

Състезаващите се идеи за сценарии, трийтмънт или драматургична структура, трябва да са силно обвързани с тази тема, която може да се интерпретира свободно.
Поема към основната тема:

„Твоят живот е твоят живот.
Не оставяй да мине в тиха покорност.
Бъди нащрек, има начин за изход.
Има светлина някъде там.
Може да не е много светлина, но побеждава мрака.
Бъди нащрек. Бог ще ти предложи шансове.
Познай ги, вземи ги!
Не можеш да победиш смъртта,
но можеш да победиш смъртта в живота, понякога.
И колкото по-често се научиш да го правиш,
толкова повече светлина ще има.

Твоят живот е твоят живот.
Знай го, докато го имаш.
Ти си прекрасен!
Бог чака да се наслади… на теб!“

 

2.7. Сценариите, трийтмънт или драматургичните структури не трябва да надвишават 10 работни страници, включително пунктуационните знаци и интервалите.

2.8. Сценариите, трийтмънтите или драматургичните структури трябва да са напълно авторски, да не съдържат взаимствания от вече съществуващи творби, защитени с авторски права или каквато и да била друга юридическа защита или да нарушават авторското право на трети страни.

2.9. Приемат се сценарии, трийтмънти или драматургични структури само на български език.

2.10. Не е задължително да се спазват стандартните  формати и правила за сценарно писане, като идеите могат да бъдат развити в свободен текст.

В) Участие

2.11. Лицата, желаещи да участват, трябва да изпратят своя сценарий до dvorec.bg@gmail.com преди закриването на конкурса (00.00 часа на 7.08.2019г.) Предварително обаче трябва да бъде попълнен формуляр за кандидатстване със заглавието на творбата, името на автора и неговия e-mail адрес на заглавната страница; - обяснителна бележка, не по-дълга от една страница, описваща мотивацията на автора да участва в конкурса и по какъв начин неговият/нейният сценарий е обвързан с темата.

В случай, че сценарият е развит като филмов проект, авторът може да изпрати допълнителни материали по свое усмотрение

2.12. Всяко лице, което отговаря на гореописаните условия и желае да изпрати своята кандидатура в Конкурса, се съгласява със следното ИЗВЕСТИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ от организатора на Конкурса – „Двореца на щастливите хора” в качеството му на Администратор на лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (прилага се от 25.05.2018 г.) I. 


3. СЕЛЕКЦИЯ

3.1. Основният критерий за оценка на участниците в конкурса са оригиналните идеи  на представените сценарий, трийтмънт или драматургична структура и връзката със зададената тема. Всички постъпили текстове ще се състезават за три награди за най-добра идея за сценарий.

3.2. Преди старта на фестивала  LIFE 2019 – International arts week exchange & festival Организаторът ще формира професионално жури, което ще заседава в период от 4 дни от 8 Август до 12 август 2019г.

3.3. Дискусиите на журито са колективни и тайни. Решението на журито е окончателно и не подлежи на отчет. Резултатите от избора на журито ще бъдат обявени на церемония по награждаването през м. Август 2019г.

3.4. Списъкът на спечелилите ще бъде публикуван на официалната уеб страница  на „LIFE 2019 – International arts week exchange & festival„ и обявен в пресата. Победителите ще бъдат лично информирани за избора на журито.
4. НАГРАДИ 

4.1. Три  основни награди ще бъдат връчени в Конкурса за идея за сценарий на късометражен филм по време на на LIFE 2019 – International arts week exchange & festival 2019: 

3-та Награда:
- Идеята на победителя ще бъде разработена в завършен сценарий с помощта на екип специалисти, ръководени от д-р Петър Айолов. 

2-ра Награда:
- Безплатен курс по Писане на сценарии, който ще се проведе на територията на Академия Амадеус през учебната 2019-2020г.

1-ва Награда:
- Парична награда от 300 лева
- Двудневна творческа почивка в живописна дестинация в България.
- Сценарият ще бъде изпратен до режисьор, продуцент и/или телевизия.
(гарантираме, че този скрипт ще бъде разгледан, но не гарантираме, че ще бъде избран)

 

Награда за най-добър филмов проект:
- Парична награда от 500 лв.
- По сценария  ще бъде реализиран  и заснет за целите на фестивала кратък трейлър, промо видео или късометражен филм.

- Победителят ще има възможността да работи с професионалисти (сред които Димитър Гочев, Петър Айлов и професионални актьори).
- Тридневна творческа почивка в живописна дестинация в България.


4.2. В случай че наградените сценарии и проекти се реализират, авторите се задължават да изпишат в заглавните / финалните надписи на филмите си следното изречение: „НАЙ-ДОБЪР СЦЕНАРИЙ (ФИЛМОВ ПРОЕКТ) В КОНКУРСА „LIFE 2019 – International arts week exchange & festival 2019”: 

5. РАЗНИ 

5.1. Настоящите правила, както и възможните промени, ще бъдат публикувани на официалната уеб страница на LIFE 2019 – International arts week exchange & festival 2019 - lifebulgaria.org в раздела, посветен на КОНКУРС ЗА СЦЕНАРИИ.

5.2. Организаторът си запазва правото да променя условията и правилата по всяко време без предварително известяване. 

5.3. Информацията, събрана от формулярите за кандидатстване и всички приложени документи ще бъде използвана единствено за организацията на КОНКУРС ЗА СЦЕНАРИИ 2019 като Организаторът е единствен получател и ползвател на тази информация. 

5.4. Участието в конкурса означава съгласие с и заложения тук Регламент.

 

София, 7.07.2019г