БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА

Организатори: Община Нова Загора

 

Условия:

Конкурсът е анонимен. Право на участие имат автори над 18–годишна възраст. Всеки автор може да участва с до 3 непубликувани стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по-малък плик приложи: име, адрес, телефон за контакт.

Обявяването на резултатите и награждаването ще се извърши на Празниците на поезията Нова Загора 2019 г. в рамките на Празника на града.

 

Ще бъдат присъдени:

Награда на кмета на община Нова Загора - на участник в конкурса от община Нова Загора – 150 лв.

Първа награда - 150 лв.

Втора награда - 100 лв. 

Трета награда - 80 лв.

 

 

Краен срок за предаване на творбите - 30.08.2019 г.

гр. Нова Загора 8900

ул. „24-ти май” №1

Община Нова Загора

за отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата”

За поетичния конкурс

ел. за контакти - 0457/6 41 62


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)