БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Поетичен конкурс От залез слънце озарени

Поетичният конкурс "От заник слънце озарени, алеят морски ширини…" е организиран от НЧ „Просвета 1888” и Община Поморие през 1977 година. 

 

В него могат да участват автори над 18 години от цялата страна.

Творбите /до 5 стихотворения/, в 3 екземпляра, изпращайте на адрес: Поморие 8200, ул. “Княз Борис І” № 51, до НЧ “Просвета 1888” /конкурс за поезия/

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка.

Краен срок – 30 юни 2019 г. /валидно е пощенското клеймо на плика/

Изпратените стихотворения трябва да бъдат свързани, макар и индиректно, с духа и естетиката на големия поет.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 13 юли 2019 година.

Ще бъдат присъдени следните награди: І награда – 500 лв. и плакет „Яворов” ІІ награда – 350 лв. и диплом ІІІ награда – 150 лв. и диплом

По преценка на журито, при липса на подходящи творби, някоя от наградите може и да не бъде присъдена.