БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Национален литературен конкурс С море в сърцето

                                                                                

                 Р Е П У Б Л И К А         Б Ъ Л Г А Р И Я

  О Б Щ И Н А   Ц А Р Е В О

                

За пета поредна година Община Царево обявява

 

Национален литературен конкурс „С море в сърцето“

 

 

Приемат се произведения на български автори в два жанра, оформени по БДС – с 30 реда на страница и 60 знака на ред: 

- Поезия { до 2 лирични творби }

- Проза { 1 текст с общ обем до 5 стр. }

 

Всеки участник може да изпрати творби в горепосочените жанрове на littsarevo@gmail.com , придружени с кратка информация за автора, включваща биографична и творческа справка, както и данни за обратна връзка.
Конкурсните произведения да не са публикувани другаде, освен в периодичен печат, също така, да не са награждавани в регионални или национални конкурси. 
Конкурсът е явен. Авторите, спечелили първа награда в конкурса „С море в сърцето” във всяка категория, получават грамота от община Царево и парична премия в размер на 400 лева за първа награда, наградата за второ място е 300 лв, а за трето място 200 лв. Журито има право да присъжда и поощрителни награди.

Внимание!

Текстовете на спечелилите участници ще бъдат публикувани на официалния интернет сайт на община Царево www.tsarevo.org 

Ще бъде издаден и сборник с всички номинирани произведения. 


Краен срок за изпращане на творбите: 16.06.2019г.


Допълнителна информация на телефон 0590/5 50 30

 

Официалната церемония по награждаването ще се състои на 29-ти юни 2019 г. на сцената на лятното кино в гр. Царево.