БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПОЕТИЧЕН АЛМАНАХ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПОЕТИЧЕН АЛМАНАХ

Библиотека „Ангел Балев” към читалище „Никола Вапцаров”

гр. Банско

 

Библиотека „Ангел Балев“ към читалище „Никола Вапцаров-1908“ реши да ознаменува 125-годишния юбилей на Читалището с "Поетичен алманах", посветен на гр. Банско и всичко, което свързваме с него.

Поетичните искри, които излитат от човешките сърца, са посланици на духовността, а читалището е огнището, в което огънят на духовността никога не угасва.

Идеята за Алманаха е да се приобщи към националния светилник на духовността като поле за изява на местни творци ... Заедно да сътворим магията на един свят, изпълнен с красота, обич и привързаност. Магията, наречена Банско!

Банско на миналото, настоящето и бъдещето.

 

Уважаеми творци от гр.Банско,
началото на всяка година е време за ново начало, време за изяви. Време да покажем, че в Банско и за Банско се пише поезия открай време. Каним Ви да станете част от тържеството на духовността като участници в Първия поетичен алманах, посветен на нашия любим град.

!!!В конкурса за Алманаха могат да участват творци, навършили 18 години /без горна възрастова граница/.

Могат да изпращат свои творби жители на града или живеещи  надалеч, както и почитатели на гр. Банско. Всички, които са свързани по някакъв начин с духовните послания на богатото му културно наследство.

• Стихотворенията  /до пет на брой/, за да могат съставителите на алманаха да изберат онези от тях, които са свързани или кореспондират с идеята за Банско /културното наследство, традициите, родовите корени, личности, Пирин/, изпратете по един от следните начини:
1.По електронна поща на следния и-мейл адрес: mezofora@abv.bg /не по фейсбук/.  
2.По пощата.  /Творбите се изпращат в голям плик/ на адрес: гр. Банско 2770

Читалище „Никола Вапцаров” библиотеката за възрастни – за участие в Алманах 2019г.

3.На ръка на хартиен носител в библиотеката.

!!! Произведенията на хартиен носител ще приема г-жа Мария Зайкова, библиотекар към Читалището от 10.30 ч. – до 16ч. вбиблиотеката за възрастни.

Краен срок за изпращане на материалите: 30 май 2019 год.

 

!!! На вниманието на участниците!

Драги участници,

с изпращането на своите произведения Вие потвърждавате и авторството си, което е важна част от създаването на сборника, и се съгласявате творбите Ви да бъде използвани безвъзмездно за съставянето на алманаха. Желателно е да прикрепите на отделен файл или /хартиен носител/ кратка информация за себе си – име, презиме и фамилия, възраст, е-mail адрес и телефон, заглавията на произведенията и годината на създаването им. 

Бъдете поети на своя град и духовните му традиции –с уважение към миналото, достойни за настоящето и пример за следващите поколения творци!

СРОКОВЕ
1.Първият етап е свързан със селекция на изпратените произведения. Изпратете Вашите творби най-късно до 30 май 2019 година. Специална комисия ще определи произведенията, които ще бъдат включени в алманаха.

2.Втори етап – одобрените автори и техните произведения ще бъдат обявени на 30 май 2019г.  като бъдат публикувани в сайта на Читалището.

3.Трети етап – издаване на алманаха като отделна книга.

4.Краен срок: 5 октомври Ден на Банско или /1 ноември – Ден на народните будители/ 5.Представяне на Алманаха.

 


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)