БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Национален литературен конкурс за ученици

Национален литературен конкурс за ученици
„Наследник съм на цар Иван Асен ІІ”


За четвърта поредна година Народно читалище „Родолюбие–1873”, гр. Асеновград, обявява национален ученически конкурс за написване на литературно есе на тема „Наследник съм на цар Иван Асен ІІ”. 
В конкурса могат да участват ученици от 11 до 18 години от цяла България и българските общности в чужбина, разделени в две възрастови групи: 
11-14 години и 15-18 години.
Всеки участник има право да представи едно произведение (есе), специално създадено за конкурса. 

Конкурсът е явен.
Литературните творби могат да бъдат изпратени по пощата или на имейл. Те трябва да бъдат в размер до 2 стандартни страници /Times New Roman 12, разредка 1,5/.

Творбите да бъдат подписани с трите имена на автора и да съдържат следната информация за него: рождена дата, училище, точен адрес, тел. за връзка. 
Произведенията, които ще се изпращат по пощата, да бъдат в 3 еднакви екземпляра. 
Адрес: 
гр. Асеновград-4230 
обл. Пловдив 
НЧ „Родолюбие–1873” 
пл. „Академик Николай Хайтов” №4 
За конкурса
Имейл: daficom@abv.bg, като прикачен файл с обозначение „За конкурса”.
Срокът за изпращане на творбите е до 25.02.2019г.
Присъждат се и в двете възрастови групи: първа награда, втора награда, трета награда и една специална награда.
Награждаването ще се състои на 11.03.2019 г. в Асеновград пред паметника на цар Иван Асен ІІ.
Отличените автори ще бъдат уведомени предварително.
За повече информация:
тел: 0331/ 6 25 86; 0878/ 908 710.
Дафинка Комитова – секретар НЧ „Родолюбие – 1873”


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)