БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Първи национален поетичен конкурс за хора с увреждания Огърлица от разЛОМени слова

 

 

Съюзът на българските писатели,

Агенцията на хората с увреждания в България,

Община Лом,

Дружество Будители в област Монтана

                    О Б Я В Я В А Т

  

първи национален поетичен конкурс за хора с увреждания

 

Огърлица от разЛОМени слова

 

Конкурсът има за цел да даде възможност за изява на хората с увреждания и тези, които им съчувстват, и с творчеството си се стремят да облекчат техните страдания, чрез проявите си на хуманизъм. Организаторите имат желанието конкурсът да продължи традициите в поезията на Яна Язова, вдъхновена от хуманизма, любовта към България, спомените за детството, стремежа към красота в живота във всички нейни форми и проявления.

В конкурса могат да участват автори от цяла България и такива, живеещи в чужбина, навършили 18 години.

Всеки автор може да участва с до три стихотворения.

Няма ограничения в тематиката, формата и размера на творбите.

В конкурса участват само произведения, които не са публикувани до момента в електронен или хартиен вариант.

Участниците да представят творбите си в срок до първи май 2019 г. в електронен вариант на е-mail адрес: vreme@mail.bg. , като посочат две имена или псевдоним, точен адрес и телефон за контакт /за творците с увреждания ,само ако пожелят, да посочат и % нетрудоспособност/

Жури от Съюза на българските писатели ще оцени творбите и ще излъчи:

Първа награда – 250 лева

Втора награда - 150 лева

Трета награда – 100 лева

Две материални поощрителни награди – за най-млад до 35 – годишна възраст и най-възрастен участник.

Награда за най-активно участие на регионален клуб на хората с увреждания

Церемонията по отчитането на резултатите и награждаването ще се състои в рамките на празниците в чест на 24 май в град Лом.

Авторите на отличените творби предоставят на организаторите правото на последваща публикация в самостоятелен сборник.

За контакт и допълнителна информация: посочения е-mail адрес или на телефон 0885 271077 и 0899492414..


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)