Фондация Буквите
Контакти Поща
Пишете ни     
Литературен сайт Авторски
център
Книжарница
КНИГИТЕ
Електронни
книги
Списание
"Книгите"
Издателство
"Буквите"
Издателство "Буквите"  
Kниги
  Услуги
  Издадени книги
            2017
            2016
            2015
            2014
            2013
            2012
            2011
            2010
            2009
            2008
            2007
            2006
            2003-5
Малки тиражи
  Какво е "малки тиражи"
  Калкулатор
  Поръчка
Е-книги
  Как да издаден Е-книга
  Калкулатор
  Колко получава Авторът
Контакти
  publishing@bukvite.bg
  Пишете ни
 
 
Фондация „Буквите” предлага пълния цикъл по издаването на една книга:
 • Осигуряване на ISBN
 • събиране, подреждане и редактиране на произведенията
 • оформление на корица
 • предпечат
 • печат (предлагаме вече и печат в малки тиражи)
 • премиера на книгата
 • представяне в медиите
 Издаване на книги
 

Възможностите, с които ние разполагаме за отпечатването на Вашата книга са големи. Богат набор от книговезки услуги довежда до край затворения ни производствен цикъл.
Издателството има мощности за изработка на книжки с вложени коли скрепени телево – удачен избор при издания с малък обем - до 64 страници;
книги с набрани в последователност коли скрепени с термолепило – бърз, качествен и добър начин за изработката на едно издание.
Частичен или цялостен лак на корицата са опции които могат да бъдат включени по желание на клиента.

Подготовка на книгата

 • подреждане на произведенията, коригиране, редактиране.
  При поискване – осигуряване на известен редактор
Оформление на книгата и предпечат
 • оформление на корица
 • Възможност за осигуряване на художник - корица и вътрешни илюстрации
 • форматиране на текста и предпечат
 • подготовка на разпечатки за печатница – паус и филм

Печат

 • печат на всякакъв обем и тираж на ниски цени
 • възможност за печат на малки тиражи и единични бройки

Издаване на малки тиражи и единични бройки

 • възможност за издаване на малки тиражи на книги – 20-50 бройки
 • цветни корици, ISBN, във формат В5 (половин А4)

Премиери и промоции

 • промоция на книгата на страниците на сайта.
 • организиране на представяне на книгата пред публика.
 • Осигуряване на актьори и музиканти.
 • Осигуряване на зала и озвучаване.
 • Водещи
 • за членове на клуб "Буквите" - намаления

Прoдажби

Издаване на книги в малък тираж
 

Отчитайки сложната икономическа обстановка в България и трудностите при разпространение на български книги, разработихме уникална технология за издаване на книги в малки тиражи.
Тя позволява, срещу сравнително малка инвестиция на средства, авторът да има възможност да издаде своя книга в рамките на 20-50 броя
За ваше улеснение сме създали калкулатор, с помощта на който лесно можете да изчислите стойността на книгата и да проиграете различни варианти.