Фондация Буквите
Контакти Поща
Пишете ни     
Литературен сайт Авторски
център
Книжарница
КНИГИТЕ
Електронни
книги
Списание
"Книгите"
Издателство
"Буквите"
Издателство "Буквите"  
Kниги
  Услуги
  Издадени книги
            2017
            2016
            2015
            2014
            2013
            2012
            2011
            2010
            2009
            2008
            2007
            2006
            2003-5
Малки тиражи
  Какво е "малки тиражи"
  Калкулатор
  Поръчка
Е-книги
  Как да издаден Е-книга
  Калкулатор
  Колко получава Авторът
Контакти
  publishing@bukvite.bg
  Пишете ни
 
 

Алтернативни методи на книгоиздаване и книгоразпространение

 

Сега съществуващата система за издаване и разпространение на книги е добре напасвана и работеща. И докато е трудно да се каже кое е първично – разпространението ли е такова заради издаването или обратното, крайният резултат е че тиражът на книгите е на долната граница на икономическата ефективност на печатниците 300-500 броя.
Средния период за разпродажба на една книга е между една и три години, което води до натрупване на сериозни средства от страна на издателите в непродаден тираж.
От друга страна издателствата се нуждаят от постоянни доходи, това води до повишаване цените на книгите, това пък от своя страна води до падане на продажбите и като цяло – един затворен кръг от който трудно ще излезем.

 1. Какви са алтернативите

Алтернативите са две

 1. Хартиени – печат с използването на нови технологии, които позволяват печатането на малки обеми на съизмерима цена.
 2. Е-боок във всичките им варианти

Какви особености имат този тип книги – трудно биха се продавали по сега съществуващата схема на разпространение. Техния бизнес модел е насочен към директния маркетинг.
За жалост в България каталожната търговия, включително и на книги, никога не е била добре развита и затова интернет книжарниците тръгнаха толкова бавно.
Но нещата малко по малко се нормализират.

 1. Какви предимства има този модел
 1. малки тиражи, съответно малки вложения в тях
 2. възможност за промяна на изданието – реформиране на изданието, корица, поправка на грешки и други
 3. възможност за издаване на нови автори
 4. или като цяло – възможност за издаване на не комерсиални книги – такива, чийто финансов успех не е сигурен.
  Пример – поезия.
 5. Възможност за издаване на по качествено оформени книги- да не се правят икономии от качеството на печата или обема.
 6. Възможност за появя на малко странични, евтини издания – примерно книги от 2-4 коли в ценовата категория от 2 лева.

 

 1. Какви недостатъци
 1. начина на купуване на авторските права – според сегашните закони и процедури, трябва да се заплати предварително определен обем, което изисква сериозна начална инвестиция
 2. малко по висока цена на изданията – тъй като няма безплатен обед, не може хем да се печатат единични бройки, хем да излизат на цената на печатарската технология. Това може да се неутрализира, като книгата се разпространява по алтернативни методи – най вече директен маркетинг.

В заключение, кое е най основното предимство на такъв подход – Възможността да се реализира печат по заявка.
Пример: Интернет страница на издателството, прочитате представянето на книгата, разглеждате корицата, първа глава и т.н. Поръчвате си книгата.
Издателят я разпечатва на Индигото, подвързва я, обрязва я и я изпраща.
Това за момента не е точно хипотетично, но технологиите са в начален етап, необходими са още година две за да стане реалност.

II. Хартиени издания
Съществуващите производствени мощности в София, позволяват печат на единични бройки корици и книги
Печат на превъзходни 4+0 корици включително и ув-лак, на поносима цена от 1 -1,50 лв
Възможност за качествен/ евтин печат на коли, дори и на лазарен принтер.
Средната цена се движи (със допълнителните обработки) в рамките на 1-2 ст., на лист.
Ако трябва да конкретизирам, възможно е издаване на 20 книжки за 50 лв., без да включваме в цената предпечата.