ИЗДАТЕЛСТВО "БУКВИТЕ'

Фондация "Буквите" е една от пионерите в издаването на електронни книги. Предлагаме подобни от 2005-а година.

Eлектронните книги (е-книги, както се наложи терминът) са все по-налагаща се възможност за български автори да пробият на литературния пазар. Примерите са много и на западния, а вече и на българския пазар. Правя едно важно уточнение – нещата с електронните книги стоят точно както при хартиените – ако няма добра предварителна работа по книгата – редакция, корекция, дизайн, както и последваща рекламна кампания продажбите ще са около нулата. Добрата новина е, че рекламата на е-книгите се прави много лесно в интернет.

Електорнните книги са добър начин един млад автор да придобие известност. За разлика от хартиените книги, те няма утежняващия разход на отпечтването и освен това лесно могат да бъдат пуснати за безплатен достъп в Интернет, като по този начин дадат възможност на една широка аудитория да се запознае с вашите произведения.

Какви услуги предлагаме:

Освен стандратните услуги, предлагани и за хартиените книги, специално за електронните предлафаме още някои спечифични услуги

Конвертиране в нужния формат за публикуване

Електронните книги се издават в специфични формати (PDF не е формат за електронна книга) и преобразуването на книгата в тях изисква специфични умения, особено ако книгата се защитава с DRM. Ние сме издали няколкостотин електронни книги и имаме нужния опит и знания как става това.

Публикувани по книжарници

В България има три сайта, които предлагат електронни книгии - E-knigi.eu, Helikon.bg, Biblio.bg. И с трите сайта имам договорни отношения и можем да публикуваме вашите книги там (особено ако нямате възможност за издаване на фактури, това е един работещ варинат). Сайтовете удържат до 50% от продажната стойност на книгата при продажба.


Предлагани услуги от Фондация "Буквите

Издаване на хартиени книги

Издаване на електронни книги