ИЗДАТЕЛСТВО "БУКВИТЕ'

Калкулатор за пресмятане стойността на издаване

Този калкулатор ще ви даде примерна оферта за издаване на книга в тираж 20-100 броя. При по-голям тираж се свързвайте с нас.

Изберете вид книга    

Брой страници    

(една страница А4 е грубо 2 страници от книга
(желателно е броят страници да може да се дели на 4)

Тираж    

(въведете желаните бройки)

Разработка на корица    

Вид на корица    

Редактиране на книгата    

Редакция - 1 лв. на печатна страница А5
(корекцията на текста е задължителна и е включена в цената)


 

Предлагани услуги от Фондация "Буквите

Издаване на хартиени книги

Издаване на електронни книги