БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

Вече 25 години фанатично съм влюбен в моята професия: лицево-челюстна хирургия. Имам издадени 5 книги, не свързани по никакъв начин с медицината и хирургията. Нямам психически отклонения и венерически болести. Приемам всякаква критика, дори тя да е по-отрицателна и от теста за бременност при тотален женски стерилитет.