БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

http://www.stihovebg.com/authors_info/author/valsodar/ най-доброто от това, което си харесвам аз :)