БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

публикувал разкази,стихове и критика...в литературен вестник,сп.съвременник и тн. автор на стихосбирката"лакуни"2000г.,"къси истории"/разкази/2005г. живее в бургас...награждаван с нискостепенни литературни призове,грамоти,както и от благодарни поетеси...