БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

у ремонт и това/under construction

Никакви литературни награди, защото нивото ми е ниско. Днес 8.42006 на 16 години съм. Имам 2 братя и сестра, аз съм най-младия.

Любими автори са ми Достоевски и Карл Май.