БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

Родена съм в София,където и живея в момента.Преди години в някои издания като в."Септемврийче",в."Средношколско знаме" са излизали единични мои поетични опити,но не съм издавала нищо събрано в книга.Преди години,докато учех за сестра спечелих един конкурс за лично творчество и художествена самодейност в раздел хумористични произведения с едно мое стихотворение-"Един бригадирски ден за мен".това мога да кажа за мен до момента.