БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Биография/Библиография

10.02.2005 - Автоматично стартиране на проекта. 01.03.2005 - 11.03.2005 миг тишина. 19.03.2005 - Безнадежност, безумие. 21.03.2005 - 03.05.2005 изгубване сред думите.

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)