БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

Ще ме положат някой ден и мене
в ковчег от злато и дърво;
изстинал, но живота на колене
поставил пак за зло или добро.
Ще плачат с сълзи и със кърви
добрите, лошите и злите,
дали ще съм последен или първи -
не знам. Тъй свършват дните...
Ще има черни катафалки
и стих от Библията стара,
и думите ще бъдат малки
Уви, смъртта не се повтаря...
Но там на моята Голгота
ще гледам като си отивам.
Ако със слово някому съм променил живота
заслужил съм в мир да почивам.