БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

Нямам публикации ,нито награди.Още по-малко библиография. Даже не мога да се нарека писач. Сферата на моите занимания е в друга област на културата,където в повечето случаи думите се заместват от звуци и тонове. В общ план това е почти всичко за мен.Или поне е достатъчно.