БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

Вече 4 десетилетия, портите небесни са отворени за мен,

затварят се понякога, но се отварят пак...

Планината Фуджи чезне

във воала на дъжда.

И този ден си има прелест.


Ако си падаш по хайку, иначе стана както:

Когато казах на един приятел - тъй като си падам по приказките -

Г. му казах,

мракът ни обгръща,

и какво можем да направим,

но хайде и всъщност

защо да не купим

някоя страшна кола

и да подкараме,

той ми отвърна,

За Бога, внимавай къде отиваш !