БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

Биографията ми е недописана - не е по силите ми да я завърша в настоящето / така е по-добре/ ... Но имам няколко реда от нея, излезли от печат през 2003 под заглавие "Синият кон"...
В графа "Бъдеще" може да се намери и "Желания. Пречистване.", дотогава - Carpe diem...