БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

Имам публикации в литературни вестници, две издадени самостоятелни книги с разкази,участия в годишника на Съюза.