БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

Стихове пиша от пети клас. Имам публикации в местния печат. Освен мои лични песни (около 10), съм направила преводи на над 100 песни от английски език в периода 1997 -2006 г.