БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

Родена съм в Петрич,на 18

януари 1983.Почти в полунощ...Най-първото нещо,което виждах от прозореца на стаята си,беше хребетът на Кожух.
Сега съм безкрайно далече от

там.Липсва ми.