БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

Николай Димитров Колев е роден на 13 януари 1973 година във Велико Търново, където живее до днес. През 1999 г. завършва висше образование във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” и получава образователно-квалификационна степен “Магистър по история”. През 2005 г. защитава и втора магистърска степен по “Социално икономическа география” отново в същото висше учебно заведение.

            От 1 април 2005 работи в РНБ “Петко Рачев Славейков” град  Велико Търново като библиотекар.

            С опити в областта на литературата се занимава от 1995 година, но едва през 2005 г. започва системно да публикува свои неща в някои великотърновски и национални издания. От есента на 2005 година участва в работата на литературен клуб “Никола Йонков Вапцаров” при Военен клуб – град Велико Търново