БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

Роден съм в Бургас, възпитаник на ПМГ, по настояще уча в София в Медицинки университет и работя като фармацевт!