БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

Жена с ранено сърце жадуващо за любов да дари и да бъде обичано .