БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАБиография/Библиография

Биографичните данни съм започнал да ги пиша на сайта си... Може би скоро ще ги и завърша (а може и да не:). Нямам публикации или пък награди. Това е то.