Фондация Буквите
Контакти Поща
Пишете ни     

Литературен

сайт

Книжарница

КНИГИТЕ

Електронни

книги

Алманах

"Нова българска литература"

Издателство
"Буквите"
Мечта за книга
Електронен журнал  
  Най-нови (0)
  Последни отзиви (0)
  Първи публикации
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
  Последнo прочетени
Препоръчано   .
Препоръчано
  По раздели
  По азбучен ред
  Случайни произведения
.
.
Автори   .
  По азбучен ред
  Нови автори
.
.
Преводи и чужд.език   .
  По раздели
  Преводачи
.
.
Други   .
  Фотоархив (ново)
  Видеоархив (ново)
  Реклама
  Статистика
Оn-line помощ
  info@bukvite.bg

Клуб 'Буквите'
.
.
 
ТЪРСЕНЕ   


Разширено търсене
Google Analytic
Правила на сайта

"Буквите" предоставя възможност за свободна публикация на литературни произведения на всички желаещи, както и възможност за общуване на литературни теми. С цел обезпечаване на някакъв ред и създаване на конструктивна творческа атмосфера, авторите и посетителите на сайта са длъжни да съблюдават следните правила:

 

1. Авторските права на произведенията, публикувани на сайта, трябва да принадлежат на лицето, което ги публикува - т.е произведението трябва да бъде публикувано от своя автор. В случай на възникнали спорове относно авторството на публикувано произведение, отговорност за публикацията носи подписалото се под нея лице. В логиката на възможността за свободна публикация на всички желаещи, "Буквите" не носи отговорности за възможни нарушени авторски права.

 

2. Авторите (или техни представители), които считат, че техните авторски права са нарушени, трябва да се обърнат непосредствено към нарушителя, с молба да отмени публикацията си. В случай на отказ от нарушителя или отсъствие на отговор в течение на 7 дни, авторът има право да се обърне към редакцията с молба за възстановяване на авторските права. Може да бъде преустановена публикацията на произведение, нарушаващо авторските права, в случай, че авторът предостави достатъчно доказателства за своите авторски права. Публикации на произведението в други уеб сайтове или форуми, не се приема като доказателство.

 

3. Всички произведения трябва да бъдат публикувани в съответния раздел по жанров признак. Редакцията си запазва правото за преместване на дадено произведение в друг раздел, ако прецени необходимост от това.

 

4. Не се допуска използването на нецензурни думи и изрази в произведенията и рецензиите. Публикация на политически произведения и рецензии не се допуска. На нарушителите ще бъде забраняван достъп до сайта, а произведенията им незабавно изтрити.

 

5. Не се допускат публикации на произведения, рецензии и др., които нарушават законодателството (съдържащи призиви за насилствена смяна на обществения ред, към етническа омраза и други).

 

6. Не се допускат обиди на авторите или читателите с използването на обидни думи и изрази или унижаващи сравнения в публикуваните произведения, рецензии и други. Негативна информация за конкретни лица, неподкрепена с факти се разглежда като клевета и също е недопустима.

 

7. Не са допустими действия, затрудняващи ползването на сайта от други автори и читатели: публикации на голямо количество, еднотипни, безсъдържателни рецензии или съобщения. Не се допускат също и публикуване на голямо количество празни редове в съобщенията, всякакви други действия които могат да бъдат оценени като препятстващи достъпа до информация.

 

8. Не се допуска поделяне на псевдоними с друга автори, както и създаване на псевдоними които визуално са трудно различими от псевдонимите на други автори. и могат да въведат в заблуждение читателите.

 

9. Не се допускат съобщения и рецензии, нямащи отношение към тематиката. В сайта могат да се публикуват само ЛИТЕРАТУРНИ произведения. За останалото си има форум. Личните нападки са забранени. В сайта се коментират произведения, а не техните автори!

 

10. Не се допускат рекламни съобщения!!! За реклама на сайта се обърнете към редакцията.

 

11. Произведенията и отзивите в сайта да бъдат на кирилица! Изключение се допуска само за произведенията на чужд език. Произведения, публикувани на латиница, се изтриват след съответното предупреждение.

 

12. Не се допускат публикации на произведения, рецензии и др., които са с противонационално съдържание. Трябва да творим с уважение към страната, от която произхождаме.

 

13. Не се допускат публикации на произведения, рецензии и др., които включват реалистично описание на причиняване на физическо и психическо страдание, осакатяване и садизъм, както и текстови включващи реалистично описание на принудителен секс, изнасилване и секс с малолетни, освен ако не са част от художествената фабула. Тези произведения се публикуват в специален раздел "Хорор и ундергроунд".

14. Произведения, въведени само със главни букви, се изтриват без предупреждение.

 

15. Произведения със слаби литературни качества, се преместват в „Споделено".

 

16. Събота, неделя и всички почивни дни се обявяват за „Дни на четене" и през тях няма да е възможно да се въвеждат нови произведения.