‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (4)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от kambanka
 
ѕриказка за досадника
Ѕаба ми, √ъркин€та
≈лена
√робарска истори€
–Џ∆ƒј¬»Ў ј“ј ¬ƒќ¬»÷ј
ѕоследни€т ден на „ерни€ “одор
јнатоми€ на едно пътуване
ѕ – » “ „ ј « ј ѕ “ » ÷ ј “ ј „ ” ’
ѕриказка за Ѕлатната жена
 ладенецът
Ѕитие
ƒонеси ми шоколад
¬енециански€ шал
ѕръстенът на ѕетра —лавовица
ќчи
–екламен банер 5 
—тефка √руева ¬енчева(kambanka)>>ƒонеси ми шоколад  
ƒонеси ми шоколад
  —тефка √руева ¬енчева (kambanka)
  –аздел: –ј« ј«»  

Ќ€мах представа какво ме очаква зад тези приличащи на средновековен замък стени. Ѕ€ха огромни каменни късове, обгърнати от телена ограда, с вишки сочещи четирите посоки на света. «ад т€х се разхождаха те- лишените от свобода. »двах за първи път, заради станалите после прословути У«аписки от затвораФ. ≈два след като огромната жел€зна врата хлопна зад гърба ми и автоматично прещракаха н€колко резета усетих хлад. “очно срещу мен беше клетката, в не€ чакаха новопостъпилите, още не б€ха разпределени по отр€ди. ¬сички са невинни, подсмихна се накриво надзирател€т, който ме посрещна. Ќ€ма проблем, искаш ли семки? Ќе ги слушай като ти казват, че са плод на съдебна грешка, тук н€ма невинни, допълни той, докато се изкачвахме към Ѕиблиотеката. Ќа бюрото пред мен стоеше чекмедже от шкаф пълно с карти на редовни читатели. “е б€ха педантично попълвани с красив почерк, който бе неверо€тно четлив.
- „акай тук, ще доведа ћалин.
ƒокато се озъртах забел€зах, че ц€лото помещение е отрупано с цвет€. Ќай-различни, аспарагуси, палми, бегонии, фикуси, с€каш б€х в л€тна градина. ћежду т€х б€ха подредени томчетата с изтрити корици, минали през стотици ръце. ѕосегнах към първото, което ми попадна. Ѕеше н€каква сапунка. Ќе б€х € прелистила, когато чух стъпките пред вратата.
- “ова е ћалин, каза надзирател€т и седна на съседни€ стол.
ћъжът срещу мен не беше с раирани дрехи. ќтдавна не ги носели, още от 68. ќблечен бе в син дочен костюм.  уртката му бе доста по-възрастна от панталона, но беше чиста. Ћицето му н€маше мъченически€ вид, който очаквах. ћалин не беше по - възрастен от четиридесет години. “ой почти не ме поглеждаше. ¬ъртеше главата си встрани и ако имаше начин би € прибрал вътре в т€лото си.
«апочнах да му задавам банални въпроси, но така и не повдигна поглед към мен. ќтговар€ше едносрично и накра€ каза:
- ћол€ ви, не ме питайте защо съм тук.
- ¬същност н€мах и намерение да го прав€, щом не искаш, не ми казвай.
«а първи път се взр€ в очите ми. ¬ неговите се процеждаше н€каква частица доверие. ќгледа ме любопитно. —пр€ се на ръцете ми, стисках химикалката, но не пишех нищо в тефтера.
- Ќе искам да пишеш за мен във вестника.
- ƒобре, н€ма.
Ќадзирател€т продължаваше да лющи семки, като внимаваше да не изпусне нито една люспа на пода. Ѕеше си направил фунийка, в ко€то плюеше остатъците от слънчогледа. ќт време навреме се взираше в стенни€ часовник, все едно там имаше н€какъв невидим екран. ¬еро€тно мислеше за нещо свое си.
- јз б€х механик в нашето “ «—, по ц€л ден се щурах из стопански€ двор, поддържах машините. ќжених се през 80-та. Ќа другата година ми се роди детето Ц той спр€ и въздъхна. Ќа другото л€то го дадохме на тъщата в нейното село да го гледа. ∆ена ми беше магазинерка, не искаше да си стои вкъщи, пък и майка и беше пенсионерка. ¬есело си живеехме тогава. ¬ечер € водех по дискотеки, по съседните села. “ам сед€хме досреднощ и сетне пеша до село. ’убаво време бешеЕ ѕрез л€тото - един ден, ми се изцапа гащеризонът. Ќамацах се с н€каква грес и н€маше как да карам ц€л ден така. “ръгнах към нас да се преобличам, влизам в къщата - не€ € н€ма. “р€бваше да бъде там, втора см€на беше на работа. ¬иках €, търсих € по цели€ двор, никъде € н€ма. ѕреобл€кох се и тъкмо да изл€за - идва т€. ÷€лата зачервена, весела и се стресна като ме вид€.  ъде беше € питам, т€ казва Ц у една комшийка. јз много не се замислих, казах и да ми сипе да об€двам и после заедно излезнахме. ѕомн€ го като днес. Ќа следващи€ ден ме заглозга ревността. ¬икам на бригадира Ц ще си ида по-рано днеска за об€д, той ме пусна. ¬ърнах се, не€ пак € н€ма. ћамка му викам, този път ще ида и аз у комшийката. ќтивам питам за не€, а т€ ми казва от една седмица не съм € виждала. „е като ми накип€Еѕраво в кръчмата, т€ е срещу нас. ѕоръчах си една гол€ма раки€ и ћанол ми € донесе. пи€ си и гледам къщата. ѕосле си поръчах още една гроздова. ¬ремето върви, нищо не се случва, седна ћанол при мен и ме пита какво ми е. Ќищо отвръщам, жената май кръшка. “ой нищо не ми казва, само гледа встрани. јма се изчерви цели€т. “очно в това време гледам б€лата ладунка на стоковеда на магазина от съседното село и точно до него отпред, мо€та хубавица. —пр€ той пред нас, т€ се огледа на огледалцето му в колата, махна му и влезе у нас.
- ¬секи ден е така, братче, вика ћанол. ѕий и една от мен.
ѕовече не се върнах на работа в този ден. Ќапих се жестоко. ≈два съм се затътрил през път€ до нас. ¬лизам вътре, а т€ подредила масата за вечер€. Ќищо не и казах. “о и не можех. Ћегнах си с обувките.
Ќа другата сутрин, като станах вид€х, че си е събрала багажа. Ќа масата една бележка-У“ръгвам си, не ме търсиФ. Ќакъсах € на късчета. »мах чувството, че ще потъна вдън зем€. ÷€лата къща, колата, обзавеждането Ц всичко за не€ б€х пазил.ѕървата жена в живота ми беше. Ќ€мах родители, от дете съм сирак по пансиони съм израстнал. ¬турнах се към майкини и, исках си детето. “ам не€ € н€маше. “ъкмо започнах да му събирам багажа и да разправ€м каквото б€х вид€л и ето € Ц т€ идва. Ќа високите токчета, накипрена, нагласена като принцеса.  ато ме вид€ спр€ и започна да врещи, че съм бил пи€ница, че не обръщам внимание нито на не€ нито на детето, че повече ме не щеЕЌе знам какво ми стана, после нищо не помн€.  огато се свестих ми казаха, че съм € пробол седем пъти с кухненски€ нож. ƒетето гледало, тъщата се изплашила да не погна и т€х и се заключила с него в мазето. ѕосле ме осъдиха. Ќа процеса ћанол каза, че не помни какво сме си говорили с него в кръчмата, нито, че е вид€л жена ми да слиза от б€ла ладаЕ ато дойдеш други€ път, ще ми донесеш ли диабетичен шоколад? ћного обичам сладко, а не бива да го €м Ц и отново въздъхна.

 

© —тефка √руева ¬енчева ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2003-05-20

  ѕосещени€: 4293  ќтзиви: 2
  print ѕечат cards »зпрати на при€тел
   
 
 
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
21-11 —ън€т на облачните птици
21-11 ≈лиза, но не по Ѕетовен
21-11 —ън€т на облачните птици
21-11 —екреты старого дома
21-11 «а книгите и хората
ѕълен списък