‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от Ћудетино
 
Ќе съм
ѕриказка за цар€ и кучето
„етири истории от н€къде
’върчило
ћъдрецът
”тре
ƒа свириш на пиано
—ветовната река
ѕът€т
ќбещание
¬секи помисъл
ѕритча за котката
—тъпки към безкра€ - едно претенциозно четиво
Ѕели€т гълъб
–екламен банер 5 
»ван ћилтонов Ќиколов(Ћудетино)>>ƒа свириш на пиано  
ƒа свириш на пиано
  »ван ћилтонов Ќиколов (Ћудетино)
  –аздел: –ј« ј«»  
ќт самото начало това беше сцената във филма, ко€то най-много го притесн€ваше. ƒосега снимките биха минали повече от добре, без прекалено много дубъли с пор€дъчна доза импровизаци€ и бодър дух, но сега ? —ега той се изправ€ше срещу това изпитание. »зпитанието да свири или по точно да се прави, че свири на пиано, а камерата да запечати тази негова лъжа за напред в поколени€та. Ћъжа, но нима ц€лото кино не беше лъжа, но щом всички € възприемат така, то т€ не се ли превръща в нещо друго, в изкуство.
—тудиото, ранен следобед. —лънчевите нишки са се преплели и станали част от миризмата на очакване, ко€то се носеше из въздуха. “очно в центъра на ста€та се намираше пианото. “ой го доближи, то изглеждаше толкова величествено изправено на своите крака и ц€лото предизвикващо го. „ерно, лъскаво, достолепно, предизвикващо в него един особен трепет, едно почти боготворене. —една на него, почувства се неловко.
- ƒобре нека пробваме.  ато начало да загреем Ц каза режисьора.
“ой се донагласи на стола. —ети се за многочасовите упражнени€ на сестра му да свири, т€ така и не се научи на нещо особено. —ети се колко е трудно да се свири. ѕръстите му започнаха неопитно да удр€т клавишите, звуците б€ха ужасни, р€зки, кухи, несвързани в нищо просто обладани от страха и мисълта колко е трудно да се свири на това чуждо нещо.
- ’м, ами... не беше от най-добрите работи които съм чувал Ц каза му отново –еджи.
ќгледа се всички б€ха сложили своите глупави усмивки, забавл€вате се така ли? «абавл€вате се на мо€ сметка. »зби го пот. —помени.

- Ќе е чак толкова трудно.
- “ака ли? - каза јте€ неговата сестра.
- ƒа, просто ще седна и ще ти покажа как тр€бва да го направиш, а ти с твоите непрекъснати тренировки ми наду главата.
- ѕросто за пръв път ще седнеш и ще ми покажеш как тр€бва да се свири .
- ƒа, точно така.
“€ стана от стола. ¬реме Ц двадесетета годишнина на т€хните родители. ћ€сто - големи€т салон в т€хната имение, който сега изглеждаше като н€ко€ консервена кути€ наблъскана със стриди плуващи в сво€ сос от страсти, жажда и приглушени разговори. “ой се огледа. ќтново тези глупави усмивки, които с€каш те караха да се чувстваш незначителен, нищо не значещ, не способен нищо да промениш. —трах. ќнази вечер беше гол€м провал. ƒали сега н€маше да бъде същото... »зби го пот.
ќтново чуваше думите на –еджи :
- ¬сичко което тр€бва да сториш е да се правиш, че свириш все пак наистина ще натискаш клавишите, но ще чуваш музиката от слушалките. ѕри пром€на на ритъма, на чувствата които израз€ва музиката тр€бва и при теб да настъпва пром€на. «начи първо ще пробваме с близки кадри на теб, камерата ще снима отблизо всичко, което правиш. —тава дума все пак за финал на филма и е много важно всичко да се получи. “ази музика ще е един вид преразказ на всичките вътрешни борби на геро€, всичките чувства, ц€лата борба, ц€лата болка и накра€ примирението със себе си и осъзнаване на неизбежноста на живота и смърта. Ќакра€ тр€бва да има отпускане на лицето ти и да се види как поко€т се пренас€ на него. “ака сега нека всички сложат слушалките си.
“ой го стори. „овека от среща започна да отбро€ва с пръсти. ≈дин пръст се издигна самотно, до него още един и още един. Ќачало. ћузиката започна Ц в началото нежна, после един забързан ритъм, ритъма на сърцето, раждането на едно сърце. “ой се опитваше да следи всичко това, тежките му пръсти нескопосано се спускаха към клавишите, на лицето му се беше изписало усилие.
- —топ, стоп.
„овека отсреща размахваше с ръце.
- ѕрекалено дървено, прекалено дървено. «начи знаеш ли, ще отдалечим камерата, ще се виждаш само от гърдите на горе, наистина ще стане малко изкуствено, но нека пробваме така. —ега най-важното е лицето ти и изразените на него чувства. јко тр€бва забрави музиката, просто работи върху лицето си.
 амерата се отдалечи. ƒа забрав€ за музиката, каква глупост.  ак можеше да забрави тази всеопрощаваща музика, тази музика, ко€то го водеше към забравата. “ой отново се понамести на стола. ѕогледна пианото, вече не ме е страх и тр€бва да съм бил глупак за да съм възприемал нещата така. ќтново отбро€ване. ћузика, затвори очи нежната музика се понесе в пространството, той € долови, ръцете му започнаха да гал€т б€ло-черните клавиши. “ова бе по скоро танц на неговите пръсти, опит за съблазн€ване отколкото усилие, мисъл за музиката и хазартен избор кой клавиш да натисне, както бе допреди малко. –аждане Ц н€колко силни тона, н€колко предизвеств€ващи удари, аз съм тук. ѕосле безгрижна музика Ц неговото детство. “ой се понесе на вихъра на л€тото, п€съчните кули, захарни€т памук... ”сети камерата как се доближава до лицето му и започна да следва с жив интерес вс€ко негово чувство, движение и прелитащите му по клавишите пръсти.
ќтн€къде долет€ :
-  акво стана с музиката за...
Ќе можа да чуе кра€ на изреченото или не си позволи да запомни думите долет€ли от тук, от тази ста€. «вуците се промениха, станаха доста по идентифиращи се с него и с неговите чувства. —ега той беше н€къде другаде, бе вече студент, отново намери закрилата на музиката понесе се на не€. ѕродължаваше да свири, не знае вече колко време продължаваше, но не искаше и да спира, това беше неговата връзка към истинноста, към нетленоста, към любовта. Ќакра€ свърши изжив€ отново живота си, но го вид€ в съвесем различна светлина, в светлината на грешките, уроците и любовта.  ра€т наближаваше. ѕоследни тонове, последно сбогом. ¬сичко свърши.
—тресна се бе забравил да играе, успокоението дойде бързо.  огато чувството е в мен н€ма нужда да се опитвам да го израз€вам на своето лице то е вече там.  амерата се беше навр€ла в лицето му и все още снимаше немигащо. ќгледа се всички погледи б€ха вперени в него и тогава, тогава се сети за думите долет€ли преди време, с€каш беше преди ц€л един живот.
-  акво стана с музиката защо спр€.
- «аписът се прецака нещо. ўе се опитам да го оправ€...
Ќе всичко е наред - помисли си, вече н€мам нужди от записи, сега всичко е вътре в мен.

 

© »ван ћилтонов Ќиколов ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2003-02-13

  ѕосещени€: 4191  ќтзиви: 0
  print ѕечат cards »зпрати на при€тел
   
 
 
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
20-10 ƒве устни вино
20-10 ƒетски истории 2018
20-10 Ѕалкански ветрове
20-10 јлманах "Ќова българска литература - ѕоези€"
19-10 јромат на ёжен в€тър
ѕълен списък