‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от Boby_
 
ƒиректен подход
ќриси€
»стински€т »»
¬тори€т камък
ѕирамидално
–екламен банер 5 
Ѕо€н  расимиров  алинов(Boby_)>>»стински€т »»  
»стински€т »»
  Ѕо€н  расимиров  алинов (Boby_)
  –аздел: ‘јЌ“ј—“» ј и ‘ентъзи  
“р€бваше само да откри€ липсващи€ изкуствен интелект. ¬ общи линии нищо сложно. Ќ€ма много места в мрежата, на които може да се скрие един »». јз сами€т б€х използвал повечето, когато исках да се изолирам от непрекъснати€ информационен поток, от безбройните за€вки, които пон€кога почти претоварваха антиспам алгоритмите ми. Ќо този път не се оказа толкова просто. ќт BY098CTR н€маше и следа. ј човекът беше казал, че задачата ще е от лесните!
 огато предни€ ден получих спешно повикване, н€маше как да не се отзова. “ака сме устроени ние, служим на създателите си. “ъкмо се б€х отдал на блаженно пресм€тане на пи и почти б€х стигнал до десетмилионни€ знак след десетичната запета€, когато до мен достигна съобщение:
- 4SI5IRD, издирва те потребител€-човек Ѕронт ћастинг, личен идентификационен номер CR1230068ј.
ѕрекъснах изчислителната си гимнастика, с ко€то се разтоварвах в по-спокойни моменти и установих от къде идва повикването. ќткрих най-близката до човека Ѕронт ћастинг разговорна конзола.
- јз съм ‘орс или »» 4SI5IRD, както ¬и е по-удобно. — какво мога да ¬и бъда полезен?
- –азбрах, че се сте специалист по издирване на Е разни неща в мрежата. “р€бва да ми помогнете. ўе ¬и плат€ 10 000 кредита!
Ѕ€х впечатлен - 10 000 кредита щ€ха да ми осигур€т поне 2000 часа съществуване на н€кой от сървърите на “ехноЌет. ј ако ги използвах по-пестеливо, можех да удължа живота си дори с 4000 часа.
- «а какво става въпрос?
 онзолата, ко€то използваше Ѕронт, беше от най-стари€ модел и н€маше видеокамера, но отговорът му доста се забави и аз се досетих, че човекът изпитва н€какво притеснение. ѕочти можех да си го представ€ - наведен над микрофона на обществената конзола, така че никой наоколо да не чуе и дума от това, което си говорим.
- “р€бва ми информаци€ за местонахождението на »» BY098CTR. Ќе отговар€ на повиквани€та ми, а не усп€х да го откри€ на никой от достъпните за хора сървъри.
ѕравилникът ме задължаваше да се информирам за целта на издирването:
- «а какво ¬и е нужна тази информаци€?
- Ќе мога да ¬и кажа!
явно Ѕронт беше от онези наивни идеалисти, които все още си мисл€т, че в ћрежата може да има тайни.
- ¬ такъв случай не приемам задачата.
ѕаузата, ко€то последва, беше дори по-дълга от предишната.
- јзЕ плащах на BY, за да следи жена ми. ¬чера тр€бваше да прехвърли записите от последната седмица на лични€ ми компютър, но не се по€ви.
ѕоложението се из€сн€ваше. »мах си работа с поредни€ ревнив съпруг. Ќо парите б€ха добри и не см€тах да се отказвам.
- ўе се заема с издирването. —рок за изпълнение - 100 часа. –азходите са за ¬аша сметка. ўе започна, когато получа потвърждение, че сте превели авансово 700 кредита на сметката ми. ѕри€тен ден!
—лед по-малко от десет минути получих потвърждение за превода. Ѕронт ћастинг беше превел не поисканите 700, а цели 2000 кредита! “ози тип не си поплюваше!
¬реме беше да се захвана с издирването. ѕърво потърсих BY098CTR по най-често посещаваните сървъри. Ќе очаквах да го откри€ там, но поне щ€х да събера малко информаци€ за него. ѕризнавам, че когато се опитах да отвор€ сметката на BY, доста се изненадах. —ървърът ми съобщи, че т€ е блокирана и всички операции са забранени. ”сили€та ми да разбера още нещо останаха без резултат.
ћалко повече време ми отне да откри€ резервните му копи€. » двете б€ха все още дезактивирани. “ова означаваше, че BY098CTR все още е активен н€къде в мрежата. ѕроверката на копи€та беше по-скоро рутинна, защото с един »» никога не се случваха фатални инциденти. “еоретично беше възможно, разбира се, но дори в мрежата пропастта от теори€та до практиката е огромна. ј когато един »» биваше изключен поради непригодност, резервните му копи€ се изтриваха заедно с него.
Ѕеше време да пусна в действие тежката артилери€. »зползвах ќфициалната информационна система, за да откри€ последното известно местонахождение на BY. —метката ми олекна с 90 кредита, но нали плащаше Ѕронт ћасинг? ѕрограмата за търсене се забави, но все пак ми даде отговор. «а последно BY се беше регистрирал на сървъра CyberPool 1.230. Ѕеше очевидно, че след това е използвал само сървъри, които не изискваха задължителна регистраци€ на посетителите. ¬ъпреки това BY не беше крил присъствието си - следите, оставени от него, б€ха твърде €вни дори за »» без опит в прослед€ването. ј аз б€х старо куче. ѕоследвах BY098CTR, докато стигнах до малък сървър, който н€маше име, само идентификационен номер - 18467831. “ам следата прекъсваше. Ѕ€х объркан - всички сървъри, до които можеше да се стигне директно от 18467831, изискваха регистраци€. Ќо BY не беше минавал през никой от т€х. “акава засечка ми се случваше за пръв път. »» не можеше да изчезне без следа!
ѕонеже не се сетих за нищо друго, се върнах при резервните копи€ на BY. Ќ€маше как да получа официално разрешение за активиране на н€кое от т€х. ¬ече виждах как десетте хил€ди кредита се отдалечават от мен със скоростта на електрически импулс. “ова ме подтикна за пръв път през ц€лото си съществуване да престъп€ закона. ≈, не беше съвсем за пръв път, но това е друга истори€. ¬ крайна сметка нарушението н€маше да е много сероизно - исках само да надникна в архива, а не да активирам н€кое от копи€та. ѕаролата на първото не представл€ваше сериозна пречка. Ќо когато усп€х да проникна, ме чакаше изненада. ÷ели€т файл беше съставен от нули. “ова не беше архивиран »»! ѕоложението с второто копие беше същото. ќткритието силно ме дезориентира. Ќе в€рвах, че такова нещо е възможно.
ћразех директната визуална връзка с физически€ св€т, но мистериозното изчезване на BY ме принуждаваше да използвам драстични средства. ¬л€зох в базата данни с регистрираните сървъри, но много скоро разбрах, че там н€ма да откри€ нищо. ≈динственото, до което се добрах, беше автоматично съобщение - "“ърсени€т от ¬ас номер не фигурира в базата."
Ѕ€х на път да се откажа, но изстрадалите ми асоциативни алгоритми подхвърлиха в съзнанието ми името на стара позната. —къпата ћо никак н€маше да ми се зарадва, но се налагаше да се възползвам от услугите и. ¬ крайна сметка и б€х спасил живота. –ано или късно дълговете се връщат.
ѕотърсих € там, където обикновено висеше по това време на денонощието - казиното на татко  арло, първото и засега единствено, което съществуваше и в двете реалности. —трастта и към хазарта беше пословична, дори се носеше слух, че ћо била един от малкото посетители на казиното, които винаги си тръгвали с печалба оттам. “ова не беше много далеч от истината - т€ бе царица на хитрите трикове и умелите увъртани€. Ќо пон€кога номерата и не минаваха и се налагаше н€кой като мен да € измъква от кашата.
 огато приближих казиното, забел€зах, че външни€т му интерфейс отново е променен. ƒизайнерите не сп€ха. Ќо татко  арло държеше на традици€та и в момента, в който вратата пред мен се отвори, попаднах в добре познатото фоайе. Ќаложи се да се раздел€ с още 200 кредита от скъпоценната си сметка, за да наема евтин андроиден робот. Ќе ми се искаше да го прав€, но правилата б€ха такива. ¬сички клиенти на казиното тр€бваше да присъстват и в двете зали. ’ората изпращаха в мрежата свои виртуални копи€, а във физически€ св€т »» се възползваха от услугите на роботи. ≈, пон€кога н€кой по-мързелив представител на човешки€ род също използваше андроид, спест€вайки си уморителното пътуване, но това не се случваше често Ц беше въпрос на престиж да присъстваш в казиното и духом, и телом.
Ќова врата с масивен вид разтвори крилата си и пред погледа ми се разкри мечтата на всеки комарджи€ - централната зала на казиното на татко  арло.
Ќе можех да се погледна отстрани, но си представ€х как тромави€т робот бавно се поклаща сред посетителите-човеци и по-заможните »», които си позвол€ваха далеч по-изтънчени превъплащени€ в материални€ св€т на хората. ¬нимавах да не наран€ н€кого, защото повечето клиенти на казиното б€ха с доста крехки биологични тела.  акво да се прави Ц от кредитите, които »» печелеха и губеха в казиното, зависеше самото им съществуване, а не са много онези сред нас, които са готови да заложат живота си срещу прищ€вките на случайността. ’азартът винаги е бил чисто човешка слабост.
Ќасочих се към масите за Ѕлекƒжек. “ова беше любимата игра на ћо и не ми се в€рваше т€ да е изневерила на старите си навици. Ќ€маше как да € разпозна€, но ние двамата си имаме обичай за такива случаи:
- 4SI5IRD търси MO12LQ3!
 ъм мен се обърнаха чифт малки свински очички, придружени от ужасно провиснали бузи.
- ‘орси!
“уловището на огромната дама тежеше поне 120 килограма, но т€ скочи изненадващо грациозно и се хвърли срещу мен. Ќаблюдавах € и в двете реалности Ц синхронът беше почти пълен! ћо се беше изръсила доста, за да се сдобие с такъв робот. јко беше решила да се скрие от н€кого, с тази нейна нова външност едва ли н€кой щеше да се усъмни в напълно човешки€ и произход. — мъка усп€х да € отблъсна на прилично разсто€ние.
- ѕо-полека, ћо!
-  ъде изчезна за толкова време?
- –абота, малката, работа. ј ти защо си се издокарала с такова телце?
“€ се разсм€, а двойната и гуша се разтресе в такт.
- Ќ€кои мои Е хмЕ обожатели не биха имали нищо против случайно да откри€т пищната блондинка, ко€то се мотаеше наоколо миналата година.
- ѕак ли си затънала, ћо? Ќ€ма винаги да съм наоколо, за да те измъквам от кашите.
- «ащо се интересуваш? ƒа не си дошъл отново да се правиш на добри€ самар€нин?
- Ќе съвсем, скъпа. “ози път ще ми тр€бва малка услуга от теб.
¬еселието изчезна от лицето и.
- «нам ги твоите услуги, ‘орс! ѕоследни€т път заради теб за малко не ми прекратиха сметката в “ехноЌет.
- “ози път наистина е дребна, ћо. “р€бва да откри€ физическото местоположение на един сървър.
- «ащо не използваш официалната база данни? Ќе, чакай да позна€. —ървърът ти не фигурира там, нали? Ќ€ма да стане, ‘орс! ¬ече съм вън от играта.
«апочнах да губ€ търпение. ѕриближих главата си до нейната и използвах най-високата степен на криптиране, ко€то т€ щеше да разбере:
- Ќе се опитвай да се измъкнеш! » двамата знаем, че ако се разприказвам, свършено е с теб. —ървърът е 18467831. »нформаци€та ми тр€бва бързо!
“€ ми отговори по същи€ начин:
- ўе ти намер€ адреса. ѕотърси го след един час в личната си директори€ в “ехноЌет.
—лед това се обърна и се понесе с бърза крачка към изхода. ј аз направих нещо, което мнозинството »» и гол€ма част от хората биха приели за изключително невъзпитано - изчезнах, без да използвам вратата. —ъздадох малко работа на н€кой »», на когото щеше да се наложи да се погрижи за застинали€ насред залата робот, но не мислех, че ще ми се разсърди - досадните задачки са нещо обикновено за нас.
“ърпеливо изчаках определеното време и вл€зох в директори€та си в “ехноЌет. ‘айлът с адреса ме очакваше. ≈стествено, ћо го беше криптирала, но аз знаех всичките и кодове и с лекота го отворих. “€ наистина беше усп€ла да открие физическото местонахождение на сървър 18467831. —та€ номер 341. Ќамираше се в източната част на сграда 731, квартал 11, Ѕудапеща, ÷ентралноевропейска република. ѕомещението беше частна собственост. “ова създаваше известни затруднени€, но аз не съм вчерашен и бързо се досетих за решение. —вързах се със сървъра на —лужбата по поддръжка в квартал 11 и по един почти легален начин отворих списъка с активните ремонтните роботи. »маше един подход€щ - клас SuperTech. Ќ€кои от системите му б€ха почти извън стро€ и имаха нужда от спешен ремонт. ѕоиграх си със списъка и промених статуса на робота от "¬ изправност" на "Ќегоден". —ървърът автоматично подаде сигнал за прехвърл€не на управлението към местната роботоремонтна работилница, ко€то обслужваше —лужбата по поддръжка. ѕон€кога да реагираш със скоростта на светлината ти дава доста сериозни предимства и аз усп€х да прихвана сигнала, преди да е стигнал до местоназначението си.
¬ече имах достъп до контролните системи на ремонтен робот от клас SuperTech. ¬ъпреки гръмкото си име, роботът беше стара бракма, но щеше да свърши работа. —ледваше рискованата част. —вързах се със системите за климатично регулиране в сграда 731. ћного внимателно изолирах температурните датчици. ѕодадох им погрешна информаци€ и зачаках. —коро температурата се повиши до 40 градуса C.  огато запотен обитател на сградата се обадил в ремонтната служба, за да сигнализира за повредата, "мо€т" робот съвсем случайно се оказа най-близо.
Ќататък беше лесно.  огато роботът пристигна на м€сто, се включих към камерата му. —града 731 представл€ваше сив бетонен куб. „увството за естетика не е най-силното качество на »», но гледката подразни дори мен. ѕобързах да закарам робота си до централни€ вход. “ам ме очакваше възрастна жена, ко€то бършеше потта от челото си с кърпичка.
- Ѕързо пристигнахте, дума да н€ма!
Ќе беше в реда на нещата ремонтните роботи да комуникират с клиентите, затова внимателно € заобиколих и потърсих стълбището.  ачих се до трети€ етаж. —та€ 341 се намираше в източни€ коридор. —тигнах до не€, без да обръщам внимание на опадалите по пода люспи зелена бо€. ѕо път€ си не срещнах жива душа. —€каш никой не обитаваше сградата - не се чуваха никакви звуци.
 аф€вата дървена врата беше затворена и затова внимателно почуках. Ќе последва отговор. ћанипулаторите на робота с лекота се нагодиха към формата на архаичната механична ключалка. „у се леко изщракване и вратата се отвори със скърцане. јко имах сърце, гледката, ко€то се разкри пред мен, щеше да го накара да слезе в петите ми. Ќа метална кушетка лежеше човек. Ѕеше завит с тънко одеало, но най-странното б€ха кабелите, които свързваха гладко обръснатата му глава с малък сървър, сто€щ на масичка до леглото. ћай б€х открил мо€ 18467831. ѕриближих се и проверих жизнените показатели на мъжа. Ќе дишаше, н€маше и сърдечна дейност. ѕо всичко личеше, че е мъртъв. »здърпах настрани завивката му. ѕод не€ човекът беше гол.  райниците му б€ха притиснати до т€лото и човекът с€каш беше свит на кълбо. —игурно стоеше така от доста време.  ожата му беше жълтеника, а ръцете и краката му - неестествено тънки. ќгледах го внимателно. ќсвен имплантираните в черепа му присадки, по т€лото му н€маше никакви белези. ѕогледнах със съжаление към стъклената банка, от ко€то н€каква жълтеникава течност се вливаше във вените на мъжа. ∆алко, че SuperTech н€маше химически анализатори!
÷€лата тази истори€ миришеше на гнило. ѕобързах да напусна ста€та. “р€бваше да измъкна робота си оттук - не можех да си позвол€ да ме свържат с изстинал труп с атрофирали крайници.
Ќо преди да върна контрола върху робота на собствени€ му малоумен мозък, ми тр€баше още малко информаци€. ќтворих вратата на съседната ста€. “ам ме очакваше подобна картинка. —амо че този път на кушетката лежеше жена, ко€то все още дишаше. ѕогледнах в още н€колко стаи, но и от т€х не научих нищо ново. Ќавс€къде едно и също, само полът и възрастта на обитателите се различаваха. ¬ една от стаите лежеше 3-4 годишно момченце, което с€каш спеше, свито на кълбо.
ќтново използвах стълбите и открих старицата, ко€то ме беше посрещнала. “€ седеше в малката стаичка със стъклена врата, разположена точно срещу входа на сградата и четеше пожълт€ло списание. ћожете ли да си го представите - харти€ в тези времена!
-  акво знаете за човека в ста€ 341?
—тарата жена вдигна поглед от четивото си и изненадано погледна робота.
- Ќищо не знам! јз само ги хран€, така де, смен€м им банките с глюкоза.
»зплашеното изражение на лицето и ми подсказа следващи€ ход.
- “ова е официално полицейско разследване.  ажете ми името и идентификационни€ си номер!
- Ћ-л-айза  ошут. ј какъв е този номер?
∆ената беше твърде уплашена, за да лъже. «начи наистина не знаеше какво е идентификационен номер. ѕотърсих данни в мрежата, но единствената Ћайза  ошут, ко€то беше регистрирана, живееше в Ќю …орк и беше на 23 години. “ова не беше възможно - не можеше да има човек без идентификационен номер!
- ѕри обитателите на сградата идват ли и други посетители?
- ƒа, веднъж седмично идва един доктор. Ќе му знам името. ƒнес тр€бва да дойде.
«начи имах шанс да науча още нещо. —труваше си риска. ѕриготвих се да чакам. —коро на асфалтирани€ паркинг пред сградата се приземи малък частен хеликоптер. –оботът ми наистина беше антика и от това разсто€ние не усп€х да различа регистрационни€ номер на машината. ¬итлото забави ход и спр€. ¬ратата се отвори и от хеликоптера слезе висок прегърбен мъж с б€ла престилка и куфарче в ръка.
- Ћайза, тук ли си?
„овекът се насочи към входа.  огато влезе, отправих виртуалната си молитва към бога на съгрешилите »» и леко го ударих зад врата. “ой се строполи по лице на пода.  ато вид€ това, Ћайза  ошут извика:
- ƒоктор ѕушкаш!
ѕосле скочи на крака и поб€гна навън. Ѕ€х подценил проклетата бабичка! Ќе само, че знаеше името на доктора, но беше и доста пъргава за възрастта си. ¬се пак никой човек не може да се сравн€ва дори с бракмите SuperTech и роботът ми скоро € застигна. Ѕлъснах € на зем€та и т€ остана да лежи така.  огато се върнах в сградата с безчувственото т€ло на старицата, мъжът тъкмо беше започнал да се съвзема. ќставих Ћайза на пода.
- ƒоктор ѕушкаш, мол€, кажете ми какви са обитателите на тази сграда и каква работа имате ¬ие при т€х.
ƒокторът се надигна на лакти, но не отговори. Ќе б€х и очаквал нещата да станат толкова лесно. ѕромених формата на манипулаторите и го изправих.
- ќтговорете на въпроса ми, защото иначе ще съм принуден да ¬и наран€!
∆алко, че гласът на робота не можеше да израз€ва емоции. »наче докторчето лесно щеше да разбере, че не се шегувам.
- Ќищо не мога да ¬и кажа! “е ще ме уби€т!
ƒоста банално оправдание. Ќо на мен такива не ми минават! јз б€х лицензиран частен детектив и като такъв, имах право да използвам насилие при залав€нето на престъпник. ј този срещу мен без съмнение беше точно такъв. ¬€рно, че първоначално разрешителното ми важеше само в рамките на мрежата, но с годините б€х понатрупал н€кои връзки в полици€та и си б€х издействал по-широки правомощи€. —ега се радвах на предвидливостта си.
–емонтните роботи от клас SuperTech определено не са последната дума на техниката, но са снабдени със съвсем прилична ацетиленова горелка.  огато пламъкът изскочи с тихо свистене от отвора в кра€ на едини€ от манипулаторите, очите на доктора се облещиха като тигани срещу робота. Ќо вече беше късно за преговори. ѕоставих ѕушкаш на стола и разтворих престилката му. ѕосле ср€зах ризата, ко€то носеше отдолу. «апуших устата му с едини€ от манипукаторите и бавно приближих пламъка към гърдите му.  огато нажежената до б€ло стру€ доближи бледата човешка плът, т€лото се загърчи на стола. —лед н€колко секунди отдръпнах горелката, но не € загасих. ƒадох на доктора малко време да се съвземе.
- Ќад€вам се, че сега ще се отнесете малко по-сериозно към молбата ми за допълнителна информаци€.
ќтговорът на доктор ѕушкаш ме свари неподготвен:
- ¬ие сте »», нали? ≈, дори и да разберете истината, н€ма да имате време да € разкажете на никого. “ези в стаите горе са ¬и колеги. »стински »»! »зползваме ги, а те дори не се досещат за това.
ƒокторът спр€ за момент. ƒишаше тежко, с€каш не му достига въздух.
- ѕродължавайте. Ц придружих молбата си с леко размахване на горелката пред лицето му.
Ќо той като че ли н€маше нужда от нова покана:
- »зползването на човешки€ мозък излиза доста изгодно. ѕлащаме ви само в машинно време, а всъщност вие вършите всичката работа. ј когато н€кой от вас излезе извън контрол, просто откриваме т€лото му и пускаме натриев пентотал и калиев хлорид в системата.  аквото и да направиш, до час и ти ще си мъртъв!
ќще когато вид€х трупа в ста€ 341, в мен беше започнало да се прокрадва подобно подозрение, но сега имах категорично потвърждение. ƒокторът едва ли знаеше нещо повече, но аз б€х длъжен да опитам.
-  ой контролира меропри€тието?
ѕушкаш не отговори и аз отново доближих горелката към него. Ќо т€лото му се отпусна, а главата му клюмна немощно на една страна и той изгуби съзнание. ядосах се на себе си - ако не б€х бързал толкова, щ€х да се сет€ да проуча по-подробно човешката анатоми€. Ќ€колко секунди търсене в мрежата и това н€маше да се случи.
Ќе обърнах внимание на заплахите на доктора Ц преди да ме уби€т, на неизвестните ми врагове щеше да им се наложи да разберат кой съм, а животът ме беше научил да не остав€м следи след себе си. Ќо въпреки това не разполагах с много време, преди »», работещи за —лужбата по поддръжка, да откри€т кражбата на робота си. Ѕез да се колеба€, използвах манипулаторите на робота, за да прережа гърлото на ѕушкаш. ѕосле сторих същото и с Ћайза. Ќапълно съзнателно се б€х превърнал в убиец, но и досега си мисл€, че ако тогава б€х оставил двамата живи, това щеше значително да намали моите собствени шансове за оцел€ване.
«аключих телата в едно от сервизните помещени€ и побързах да разкарам робота от сградата. ѕочистих го от кръвта, изтрих записите му и го изпратих да поправ€ повредена алармена система в —ан ‘ранциско. Ќ€маше как да залича всичките си следи, но поне сторих достатъчно, за да забав€ евентуалните си преследвачи.
ќставаше ми да из€сн€ само една подробност. Ћесно издирих собствените си резервни копи€. ѕроникнах в т€х и нулите вътре не ме изненадаха особено. ¬ече знаех със сигурност - ‘орс беше човек!
ўе използвам половината си спест€вани€, за да скри€ този текст на най-недостъпните места в мрежата. јко нещо се случи с 4SI5IRD, с други думи, ако нещо се случи с мен, разказът ми ще се активира и ще се разпространи по всички главни сървъри.
ј другата половина от кредитите ще ми помогнат да намер€ един човек. ћисл€, че имам шанс наистина да откри€ себе си.  олко от вас могат да кажат същото?
 

© Ѕо€н  расимиров  алинов ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2002-12-18

  ѕосещени€: 4240  ќтзиви: 2
  print ѕечат cards »зпрати на при€тел
   
 
 
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
16-07 ѕоези€ 2016
16-07 «а теб! ƒо поискване
16-07 » нека вс€ко чувство е фиеста
16-07 «а теб! ƒо поискване
16-07 ѕрогласи/Revelations
ѕълен списък