‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от skadi
 
ѕрошка
–екламен банер 5 
Serenity(skadi)>Ћегенди и други прокл€ти€>ѕрошка  
ѕрошка
  Serenity (skadi)
  –аздел: ‘јЌ“ј—“» ј и ‘ентъзи  

 оленичи до него, силно го прегърна†и положи главата му на рамото си. Ѕеше вцепенена, все още не усп€ваше да проумее напълно станалото. Ќесъзнателни сълзи се стичаха по бузите й. ќткъснала парцал от ризата си, чистеше кръвта от гърдите му, действаше полумеханично.

¬ локвата до т€х б€ха захвърлени вериги†и н€колко железни медалиона. ƒрехите му б€ха целите в кал.

Ќе чуваше плача си. —тискаше го здраво, като от това да зависеше живота муЕ ”сещаше диханието му, ц€лата се водеше по тупкането на сърцетоЕ ћинути преди линейката да пристигне, то спр€Е ѕаникьоса се, молеше го отча€но, удр€ше гърдите му с юмруциЕ

***

- „ас на смъртта?

- ƒва†и половина сутринтаЕ

- √оркото момчеЕ


***

—та€та беше почти празна. Ќ€колко книги†и лекции заемаха бюрото. »маше още шкаф, стол†и легло. —тените б€ха изрисувани с черни графити. Ќад леглото имаше два забити гвозде€, по т€х вис€ха вериги†и н€колко дрънкулки. ѕрозорците дополовина б€ха бо€дисани в черно. ѕод стола лежеше едро сиво куче, с вълча физиономи€.

ќтключи вратата. ¬лезе†и хвърли раницата си на леглото.

-  ено, готин! - »за се заигра с кучето. - ћного ли скуча днес?! ¬иж какво ти нос€! ћмда Е консерваЕ като спечел€ от тотото ще имаш пържоли , обещавам!

“елефонът в коридора звънна.

-Ќе! ¬асилеви ги н€маЕ ƒа квартирантка съмЕ ƒобре, ще предамЕ

***

»маше среща с т€х в около десет. Ќ€маше право да закъснее.

—една на пол€ната в градската градина. » зачака, знаеше, че н€ма да е дълго.

- ’аресва ми, че си точнаЕ - усмихна й се Ћоки. »за не знаеше истинските им имена, †както†и те нейнотоЕ - ћного си красива, знаеш ли?! - †лукаво й прошепна в ухото†и прокара ръка по рамото й.

***

ќтправиха се към гората.

ѕостроиха малка клада на свободен от дървета хълм. Ѕ€ха общо дванадесетина сенки.

Ќ€кой докара детето. Ѕеше овързано с вериги, личеше да е упоеноЕ миришеше на странен наркотикЕ «авързаха € на дебел кол, момичето се свлече сред съчките, беше онем€ла от уплаха, дрехите й вис€ха разкъсани, а от ръцете й капеше кръвЕ

–азнесе се писъкЕ Ќастана тишина...

Ћоки протегна ръце нагоре... над пламъците се понесе тъмна с€нка... »за замръзна.

- ƒоведи ми €! - изкрещ€ Ћоки.

 оленичи. «ари ръце в пръстта†и опр€ челото си в зем€та. Ќап€ваше си дива, непосто€нна мелоди€...

—€нката доби форма.  расива жена излезе от пламъците. Ћоки протегна ръце към н分и т€ се вл€ в очите му... добиха мътен цв€т, болката пулсираше по него†и разкрив€ваше лицето му, вече не приличаше на човек, по-скоро на†изродено животно.

»за, забила нокти в пръстта, едвам дишаше.“€ не присъстваше там...


***

-  о€ си? - запита гласът.

- »за!

-  ак смееш да стоиш на границата? Ќима не си смъртна?!

- —мъртна съм!

- “огава върви си... ƒокато още можеш!

- »скам да го вид€! —амо за малкo... минутка Цдве...

- Ќе! ѕолучи демона, за който дойде! »маш дарба, не € обръщай срещу себе си!

- Ќима н€кога е била с мен?!..


***

—ледващите седмици б€ха спокойни, както на работа, така†и в университета. ƒори си мислеше, че, може би, нищо лошо н€ма да последва...


***

- Ќе съм виждал жена като теб! “и имаш уникална връзка с други€ св€т... Ќаучи ме! -»скам да знам!
- Ћоки ,†и аз не зна€ как става... то е и край. ўе ми се да мога повече...
- ƒа усещам мощта на демона е велико... «ащо не € споделиш с мен?ƒа бъдеш безсмъртна?
-“ака ли се чувстваш? Ѕезсмъртен?
-ƒа!
- «начи вече си мъртъв... - смотолеви тихо.
-  азаха ми, че на следващата тъмна луна жертвата тр€бва да е "силна"...
- ƒемонът ли?
- ƒа...
- “ака е, тогава е н€какъв празник, който разтвар€ порталите,... а н€кой може да остане посто€нен...
- акъв късмет ,че те имам... за жрица...
† Ћоки € прегърна, опита се да € целуне, но »за се дръпна...
Ќе искаше да знае всичко това, не искаше този живот...

***

Ћежеше в калта... ц€лата беше овързана... Ћоки € взе и € сложи на нещо подобно на олтар... »здигна ножа си, над него разпери ръце тъмна с€нка. «апочна да говори думи на непознат език, бавно и тихо. ќстаналите сед€ха в кръг около т€х и повтар€ха думите му... »за не чуваше нищо. Ћоки заби ножа малко над корема й... —ъбуди се...  ено лежеше до не€ и ближеше пръстите на ръката й.

***

ƒен€т отмина.  ъм девет се вид€ха в градинката. »за се чувстваше странно, като че н€кой € следеше...
- »збрахте ли си жертва? - запита с лека тревога... "Ѕ€гай" - мълвеше разумът... "ћъст" - отговар€ше сърцето.
- ƒа! ћежду другото, приготвил съм ти рокл€... ела!
†—ъмнението бавно се загнезди в ума й. ƒобре знаеше какво значат думите му... “а нали така б€ха убили явор преди седем години... “€ тр€бваше да ги спре, но й тр€бваше удобен момент... ƒали най- опасни€т не беше и най-сигурен... ¬ръщане назад н€ма...

***
—ъбуди се в н€къква стара барака. Ќа ръцете си имаше белезници. Ќосеше дълга б€ла роба... “ова ли беше кра€т?!
- «на€ ко€ си! - каза Ћоки, докато стоеше с гръб към не€. - “€ ми каза... нима мислеше, че ще те остав€ да ме унищожиш?.. Ћипсва ти брат ми?! - стрелна € с поглед. - ≈, сега ще се съберете!..
†’вана € през раменета и € изправи. »за не каза нищо... ќвърза € с вериги...
- ѕомниш ги, нали? “ези б€ха! ¬зех ги назаем от ста€та ти... заедно с душата на он€ пес...
†»за не усещаше силата в себе си... думите й б€гаха... всичко и беше изб€гало...

***
ћеталът тежеше адски много... »за сънуваше на€ве... ¬иждаше явор. “ой й крещеше нещо в ушите, но т€ беше глуха... милваш冈... говореше й... “ой € молеше† да се държи, да се бори, но т€ се беше предала. »скаше да си отиде... ƒойде при тези хора, да отмъсти, но беше станала една от т€х, като т€х... дори й харесваше...
- ѕрости ми...

***
ќлтарът беше дървен, около половин метър висок...
Ћоки заби ножа малко над корема й. Ќаправи разрез до сърцето и го изтръгна...
ƒемонът му шепнеше - да опита кръвта й, да получи силата й... да разтвори портала...

Ќа н€колко крачки от кръга, във въздуха, лет€ха цветни искрички, хил€ди... сливаха се, преливаха една в друга и се пръсваха...
ќтхапа къс... усети горчивина, очите му се насълзиха... кръгът нап€ваше...
†явор† уви верига около врата му... демонът го н€маше. «авлече го... разбута кръга и го хвърли във вихрушката от цветове... всичко избухна...
ƒецата на тъмнината нап€ваха...

***
- Ќаказвам те, смъртни... с най-жестокото... нито си жив€л, нито отново ще бъдеш!
†Ќещо се разплете, предшествано от глух писък...

***
ƒеница се събуди. —ънуваше нещо странно, но н€маше спомен какво е.
ƒнес ставаше на дванайсет години.
ќт сън€ й б€ха останали само думите: "Ќе бой се, ще съм силен и за двама ни..."
†—лед като се изми, вече не ги помнеше...
»маше усещането, че беше изсънувала... или припомнила един ц€л живот, но не можеше да се сети повече... «наеше само, че този път н€ма да умре безсилна... това беше наградата - втори шанс?! " акви ги мисл€?!"

***
- Ќе бой се, ще съм силен и за двама ни! - прошепна й явор и хвана ръцете й пред жреца.
- ¬земате ли... - не чуваше думите, светът заглъхна..., в главата й се завърт€ репликата на явор - даде й кураж... къде ли € беше чувала?!
- ... тази жена, за да € пазите...

 

© Serenity ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-09-30

  ѕосещени€: 4247  ќтзиви: 1
  print ѕечат cards »зпрати на при€тел
   
 
 
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
23-09 ¬реме да се обичаме
23-09  афез за в€тър
23-09 Why, Rules?
23-09 Ќощта на чудесата
22-09 јдрес
ѕълен списък