‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (4)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от йоли
 
* * *
јдам V.S. ≈ва
«а Ќе€
јмстердам
“еори€
¬ърни се, за да те обичам
≈тика на слонската задруга
 ратко, с обещание за спомен
* * *
Ќощта на бръмбара
—труктура
Ќенакърнимо
"¬ицове" на “уаман
’айку с в€търа
* * *
–екламен банер 5 
јнгел —ветославов —лавчев(йоли)>ќчите като жест>"¬ицове" на “уаман  
"¬ицове" на “уаман
  јнгел —ветославов —лавчев (йоли)
  –аздел: ‘јЌ“ј—“» ј и ‘ентъзи  
- ѕо д€волите, от това ми се отвори €звата! - ћоуки захлопна твърдокорото издание и се облегна на стола си. - «ащо го четеш тогава? - попита  умолай, без всъщност да се интересува. Ѕеше забол нос във фината си работа и човъркаше нещо с по€лника. Ћютив дим бавно обтичаше наведеното му лице и вече беше пожълтил малките му кръгли очилца. - Ќе знам! - ћоуки подхвърли книгата на близки€ плот. ѕосле уверено добави - защото искам да се убед€ колко зле всъщност е “уаман. „ел ли си нещата му? - Ќе - отвърна кротко  умолай след секунда мълчание. »зсъска тихо нещо под нос, посмука неприпр€но и незлобливо показалеца си, после продължи да работи. - “р€бва да прочетеш н€кой отЕ псевдовицовете му - ћоуки се беше разпалил. √рабна книгата от плота и € протегна към работещи€ си събеседник, но жестът беше пренебрегнат, затова отново € тупна на м€стото си, като се постара да избумти. - ”жасни са, казвам ти!Е - “огава не ги чети. јз не ги чета. - “и само работиш! - ћоуки се подразни. - ѕросто знам, че не си заслужават - реагира без да се засегне  умолай и без да престава със заниманието си. - ќткъде знаеш? –аботещи€т не отговори. ѕриповдигна се на м€стото си леко учудено, погледът му обходи отрупани€ с инструменти и странни части плот и отново се върна озадачен върху предмета на мълчаливата работа. - „ел ли си нещо друго на “уаман? ќтново не прозвуча отговор.  умолай стана от стола си и се заоглежда с търсещ поглед. - ¬същност първите му неща не са лоши - ћоуки не се обезкуражи от липсата на диалог - има четири или пет романа, не съм чел май само един или два от т€х - млади€т мъж се загледа в тавана и започна да помага на речта си с ръкомахане - " ръгът" чел ли си го? “ой е много €к, наистина. »ма и доста смисъл. Ќе е саркастичен или ироничен, искам да кажа, съвсем нормален си еЕ - ¬иждал ли си едни такива схеми?Е - Ено направо бие други книги по много параграфи. “ам имаше един, детоЕ дето отиваше, там, н€къде, не си спомн€м градаЕ - ≈й ти€ листи! - Еама там има едни магазини, детоЕ ј! —етих се, отива в  унтуала! “о там такива магазини н€ма, деЕ - ћоуки, дай ми листите! - Етакива магазини, от по двайсе-трийсе етажа. — н€к'ви, там, гравиескалаториЕ  акво?!  ъде са ти€ листи? - —еднал си на т€х! —еднал си ми на схемата - разгорещили€т се  умолай се отпусна и довърши със спокоен тон - дай тука и гледай къде с€даш. - взе поомачканите листи от малко по-млади€ си събеседник, седна на м€стото си и се загледа в схемите. - "“ухлите на ’оусън" поне тр€бва да си € чувал! - продължи прекъснатата си мисъл ћоуки. - ѕокрай та€ книга се вдигна много шум миналата година. „естно, гол€ма боза е! “уаман получи н€какви награди за не€, ама не официални, а от основни€ си фенклуб. ј иначе много € оплюха. » аз не мога да € тра€.  умолай не изрази мнение. ќткъсна съсредоточен поглед от листите си и пак взе по€лника. - ћене ако питаш - ћоуки стана и отиде до илюминатора - “уаман се изчерпа с първите си н€колко книги и после само се чуди как да си върне попул€рността. - √оворещи€т известно време мълчаливо гледа към чернотата на космоса и бавно движещите се сред него звезди. - Ќали ги знаеш - продължи - напишат едно-две добри неща, дето не са чак толкова добри, ако тр€бва да сме точни, после им свършва вдъхновението и до кра€ на живота им ги е €д и издават глупости, за да издо€т хората, като се възползват от впечатлението, което са създали с първите си неща. —ъбеседникът продължаваше да мълчи, още по-съсредоточен. ¬еждите му се б€ха събрали посред челото, с€каш във вечен съюз, а ченето му беше здраво стиснато, като да се опитваше да му строши зъбите. “ънки валма дим полъхнаха ћоуки и той потърка засмъд€лите го очи. - ≈й го на! Ќаправи он€ сборник, "“ухлите на ’оусън", само за да обере още от хорските очаквани€, а беше тъпо. ƒаже според мен повечето не са негови. » сега - вицове! “и представ€ш ли си - три хил€ди тъпи вица! јма кой от кой по-тъп! » скучен - ораторът замълча за миг възмутен, после продължи с поучително-ерудиран тон - що не си остана на старата тема!Е  ато за он€, дето отива в магазина в  аопе.  аопе ли беше градът!Е ћай беше  аопе или  амсуо, ако не се лъжаЕ - ћоуки! - прозвуча изведнъж гласът на работещи€. - ј? - ћоуки! -  умолай звучеше изненадващо €досан. ћоуки се обърна. ƒруги€т сочеше към книгата. ¬ърху панела под не€ един сигнализатор св€ткаше меко и зелено. - ј?! - повдигна вежди ћоуки. - ¬ключил си комуникационната лини€! -  умолай стана от стола си, вдигна книгата и изключи сигнала. ѕосле погледна "¬ицовете" и демонстративно € пльосна в кошчето. - Ќа работа съм и след двайсе минути имам посрещане и скачване. ѕуснах те при мен само защото каза, че н€ма къде да отидеш до вечерната совалка. - ƒобре де, азЕ - опита се да се защити ћоуки объркано. - ¬ключил си комункатора - прекъсна го вбесен  умолай - јко н€кой те е чул в диспечерната и е разбрал, че не съм сам на поста ще ти откъсна главата!!Е Ќезнайно защо в този момент нещо на пулта пробл€сна и записка тихо и натрапчиво.
 

© јнгел —ветославов —лавчев ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-06-18

  ѕосещени€: 4373  ќтзиви: 0
  print ѕечат cards »зпрати на при€тел
   
 
 
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
21-11 —ън€т на облачните птици
21-11 ≈лиза, но не по Ѕетовен
21-11 —ън€т на облачните птици
21-11 —екреты старого дома
21-11 «а книгите и хората
ѕълен списък