‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от  иарт
 
√ювеч по културоложки
’амлет в центъра на този св€т
–екламен банер 5 
 ирил ≈вгениев  ирилов( иарт)>>√ювеч по културоложки  
√ювеч по културоложки
   ирил ≈вгениев  ирилов ( иарт)
  –аздел: ѕиеси, сценарии  

 —ценарий за театрален спектакъл


 


                                                             јвтор:  ирил  ирилов


                                                              онсултант: Ќиколай Ќед€лков


 


 


Ќа сцената има четирима българи, седнали на пейка в чакалн€та на ÷ентрална гара в —офи€. ≈дини€т държи малко радио. —лушат музика, чакат влака за ѕариж и си представ€т какво ги очаква в чужбина. ѕредстав€т си живота във ‘ранци€ и си мисл€т как французите, на които отиват на гости, си представ€т живота в Ѕългари€.


 


ѕърва картина:  ак българите си представ€т любов по френски?


ƒве изискани френски любовни двойки танцуват на ренесансова музика. —лучва се така, че една от дамите и един от кавалерите приблизително по едно и също време за кратко напускат залата. ќстават непознатите един на друг кавалер и дама.  авалерът тръгва решително към не€ и започва да й се об€сн€ва в любов. ѕървоначално т€ го отхвърл€, но после двамата се приближават за целувка. “очно в този момент липсващите половинки се връщат и Усгафили€тФ кавалер започва да отстъпва назад и да се извин€ва на други€.  авлерът Ус рогаФ за€в€ва, че н€ма никакъв проблем и подканва УколегатаФ си да продължи да ухажва дамата му. —лед кратък, но насто€телен диалог между двамата, ненапускали€т залата любовник блъсва нелепо с гръб сво€та дама, страстно пада на колене и започва да й говори същите думи, които преди малко е повтар€л на непознатата. ¬сичко продължава така, все едно че нищо не се е случило. ƒвете влюбени двойки танцуват както в началото и всички са доволни и щастливи.


 


¬тора картина: У ак българите си мисл€т, че французите си представ€т любов по български?Ф


ƒействието се развива в Ѕългари€. «вучи солен кючек. Ќа сцената излизат мъж и жена. “ой е Утежкар от класаФ, т€ танцува около него Ц гледа го единствено в очите, страхливо и виновно. “ой е Угосподар€тФ, т€ е Уробин€таФ. ќт едини€ ъгъл се подават главите на двама мъже, които заглеждат жената. ћъжът ги усеща и се обръща. “е мигновено се скриват. “ой провер€ва дали пистолетът му е в него. ўом разбира, че е останал в колата, решава да отиде да си го вземе, като предупреждава жена си да внимава. ¬ момента, в който излиза, двамата УмераклииФ нахлуват на сцената и започват да танцуват около жената. “€ се опитва да изб€га от т€х и им дава знаци да изчезват, защото мъжът й скоро ще се върне и Уще хвърчат главиФ. “е обаче само се сме€т и й се заканват. ¬лиза мъжът с пистолет в ръка. ўом го виждат, и двамата пос€гат да извад€т своите, но той ги изпреварва. “е вдигат ръце. ¬незапно мъжът насочва пистолета към жена си и € застрелва. ƒругите двама се споглеждат и не зна€т какво тр€бва да направ€т. ≈дини€т от т€х вади от задни€ си джоб шише с раки€. “римата пи€т, сме€т се и се майтап€т за сметка на мъртвата съпруга. У¬довецътФ им махва за сбогом и си тръгва. ћалко преди да излезе, вади пистолета и ги гръмва.  ючека продължава да звучи. ≈динствени€т жив отива, взема шишето, изт€га се между труповете и продължва да пие.



“рета картина: У ак българите си представ€т, че французите се мол€т?Ф


«вучи френска проповед. Ќа сцената виждаме французин, който е седнал на стол и разсе€но слуша. Ћичи му, че е отегчен. ќглежда се, проз€ва се, почесва се. ѕостепенно се унас€ и почти заспива. —тр€ска се от аплодисментите след кра€ на проповедта. ¬ този момент влиза красива французойка с доста гол€м бюст, ко€то с€да на стол близо до него. ћъжът € забел€зва. ѕрисъствието й най-после е нещото, което слага край на скуката му. ¬ече ц€лото му внимание е обзето от не€ и по-точно от гърдите й. —ъществото му излъчва обожание. ѕостепенно се приближава към не€ заедно със сво€ стол. ƒвамата се кръст€т едновременно в завиден синхрон. ћъжът вече се намира съвсем близо до религиозната дама. “€ се моли искрено и съсредоточено. “ой, гледайки ту в деколтето й, ту пред себе си, пламенно казва: УЅог да пази ‘ранци€! Ѕог да пази ‘ранци€! Ѕог да пази ‘ранци€!!!Ф.


 


„етвърта картина: У ак българите си мисл€т, че французите си представ€т една българска молитва?Ф


Ќа сцената влизат трима българи Ц двама мъже с чалми и една жена с фередже. ¬одачът им носи куфарче с експлозив. “ой го постав€ внимателно на зем€та и тримата ритуално с€дат до него. ¬одачът вади дистанционно и задейства детонационното устройство Ц часовникови€т механизъм започва да тиктака. “римата се споглеждат и в смирена отдаденост започват тиха молитва. »зведнъж часовникът спира. “римата се споглеждат притеснени. ≈дини€т се сеща за дистанционното. ¬одачът го включва и часовникът отново тръгва. “римата се успоко€ват и продължават молитвата си. „асовникът отново спира. ¬одачът опитва с дистанционното, но не усп€ва. ќпитват и другите двама, но също претърп€ват несполука. ѕолучава се борба кой да вземе дистанционното и да задейства бомбата. Ќакра€ тримата спират да се бор€т, поглеждат към небето и започват горещо да се мол€т на јллах да им помогне. »зведнъж часовникът започва да работи сам. “римата през сълзи благодар€т на јллах и се връщат към тихата си молитва. ”стройството пак спира. “римата отново започват да се мол€т на јллах, още по-горещо. “ой не им помага.  огато вече са се отча€ли напълно, жената се сеща да включи дистанционното и часовникът заработва двойно по-бързо и по-силно. “емпото му постепенно се увеличава, куфарът всеки момент ще се взриви. “римата поглеждат към него с богоговение и енергично вдигат ръце към небето.


 


ѕета картина: У ак българите си представ€т бизнеса във ‘ранци€?Ф


Ќа сцената виждаме трима французи, седнали на столове в сво€ офис. ¬ едини€ ъгъл на офиса има гол€ма машина, ко€то прилича на нещо средно между огромна тонколона, банкомат, машина за кафе и покер-машина. ќт говорител€ на банкомата периодично през около двадесет секунди се съобщава за покачването на акциите на УѕежоФ, У–еноФ и У—итроенФ. Ќа фона на бърза и игрива класическа музика тримата французи се влачат от столовете до машината. “€ УбълваФ пачки с евро, които французите събират в найлонови торбички. —ъс същото отегчение с€дат обратно на столовете си. јкциите на трите фирми се покачват все повече и повече. ≈дини€т от французите се сеща да си премести стола до банкомата. ƒругите двама го последват. Ѕанкоматът започва да УбълваФ все по-големи и по-големи банкноти, т.е. с една и съща стойност, но с увеличен размер. ƒвама от французите се изхитр€ват да си подадат торбичките на този, който стои най-близо до машината. “ой само прот€га ръка и пачките падат в торбите. ¬ един момент така го домърз€ва да си прот€га ръката, че се отказва. ƒругите двама също се отказват да си взимат парите. ѕачките започват да падат по зем€та. ќт машината се подава ръка, ко€то с красноречив жест насто€ва парите да бъдат взети. “римата не й обръщат внимание и постепенно се унас€т в др€мка. Ќакра€ банкоматът започва да хвърл€ банкноти по французите, да ги замер€ и удр€ по главите с големи, УтлъстиФ пачки. ‘ранцузите се стр€скат, а над главите им лет€т огромни банкноти, които се спускат към пода като големи б€ло-зелени пера.


 


Ўеста картина: У ак българите си мисл€т, че французите си представ€т бизнеса в Ѕългари€?Ф


Ќа сцената виждаме българин, който е качен на стълба и бере банани в миниатюрна кошничка.  ошничката побира най-много три-четири банана, а на дървото има много повече. Ѕерачът понечва да сложи още банани в кошничката, но те падат на зем€та. „удейки се какво да прави, той слиза на зем€та. √леда ту кошничката, ту бананите, ту дървото. ¬ този момент зад кулисите се чува У√олеми кошници продавам!Ф. Ѕерачът се втурва в посоката на гласа и се сблъсква с търговец, който носи още по-малки от неговата кошнички. Ѕерачът махва с ръка и €досан го отпраща. ¬ този момент от същото м€сто се задава  друг мъж, който носи гол€м пластмасов леген, пълен с пране. Ѕерачът го забел€зва и щастлив, че е открил съд, в който да си събира бананите, му предлага да откупи легена. ѕерачът се подвоум€ва, но все пак решава да продаде легена за пет банана. Ѕерачът веднага се съглас€ва. ѕерачът обаче започва да се пазари и всеки следващ път иска все повече и повече банани. ¬ този момент се по€в€ва тъговецът, за да надуши каква е почвата. ¬ижда от какво има нужда берачът и доволен излиза. Ѕерачът започва да се €досва на наглостта на перача. ѕосто€нно го отпраща и посто€нно го връща, а перачът посто€нно иска все повече и повече банани. Ќакра€ перачът поисква всичките банани за легена. Ѕерачът го изгонва, но веднага след това му хрумва нещо и се съглас€ва. ƒава му всичките банани, перачът му подава легена, берачът взема легена и удр€ перача по главата. ѕерачът се стропол€ва мъртъв. Ѕерачът не е на себе си. «апочва да го оплаква. ¬лиза търговецът, носи дузина легени и вика У√олеми легени продавам!Ф  ато вижда мъртви€ перач, изпуска легените на зем€та. ƒочува как берачът посто€нно повтар€ У»сусе ’ристе, »сусе ’ристеЕФ, сеща се нещо и излиза. Ѕерачът не издържа, взема легена-убиец и обзет от непреодолимо отча€ние си нанас€ смъртоносен удар по главата. —екунди по-късно влиза търговецът, който вика УЌадгробни кръстове продавам!Ф.  ато вижда двата трупа, з€пва и изпуска кръстовете на зем€та.


 


—едма картина: У ак българите си представ€т френското €дене и пиене?Ф


¬ъв френски ресторант са седнали трима французи. “е говор€т високопарни философски думи и коментират модерните литературно-философски течени€. —ервитьорът им поднас€ вечер€. “е дотолкова са впечатлени от своите мисли и мислите на партньорите си, че не усп€ват да хапнат и хапка от онова, което е в чиниите им. —ервитьорът отсервира. “римата внимателно избърсват ъгълчетата на устните си. –азговорът се задълбочава. —ервитьорът поднас€ вино. ѕонечват да пи€т, но блест€щите мисли, които раждат главите им и главите на техните партньори, не им позвол€ват да дори да опитат от виното. —ервитьорът изнас€ чашите. “е отново фино избърсват ъгълчетата на устните си. –азговорът и мислите се понас€т към р€дкообитавани висини. —ервитьорът започва да изнас€ покривки, маси, столове, самите французи, но те продължават да философстват. Ќакра€ останал сам на сцената, сервитьорът се усеща как е прихванал от техни€ език, пл€сва се с ужас през устата и изб€гва.


 


ќсма картина: У ак българите си мисл€т, че французите си представ€т българското €дене и пиене?Ф


Ќа сцената са седнали трима българи върху шарено чердже. ¬лиза българка и носи огромен кош, пълен с хл€бове. ќстав€ го, подканва ги с Уда ви е сладкоФ и излиза. “римата се нахвърл€т като зверове върху хл€бовете. Уƒве минути по-късноФ виждаме коша празен и на дъното му само една гол€ма троха. “римата виждат трохата и се нахвърл€т ожесточено кой пръв ще се докопа до не€. ≈дини€т усп€ва, лапва € и се присмива на другите двама. ¬лиза жената и носи три огромни дамаджани с вино. ѕодканва ги и излиза. “римата се нахвърл€т върху дамаджаните. У—лед още една минутаФ дамаджаните се търкал€т празни по пода. ≈дини€т забел€зва, че на дъното на дамаджаната му има глътка. Ќадига € и € изпива. ƒругите двама поглеждат своите дамаджани и установ€ват, че са празни. УўастливецътФ им се присмива. ¬лиза жената, поглежда ги игриво и едини€т българин извиква Ућузика!Ф. «апочва сръбска музика. „етиримата танцуват, но едини€т махва и музиката спира. «апочва кратък диалог, в който четиримата актьори през недоволство за€в€ват на публиката, че това е сръбска музика, а не българска. ќтново н€кой вика Ућузика!Ф. «апочва турска музика, те танцуват. ќтново прекъсване, отново недоволство: У“ова е турска музика, а ние сме бъл-га-ри!Ф ќтново се провикват Ућузика!Ф и започна румънска песен. «а пореден път се танцува и за пореден път актьорите се възмущават от публиката, че това е румънско, Уа ние сме българи, бъл-га-ри! –умъни€ Ц Ѕукурещ, Ѕъл-га-ри€ Ц —о-фи-€!!!Ф. Ќакра€ н€кой казва Ујбе DJ, € пусни нещо българско да чу€т тези хора!Ф


 


—м€на на картината. «азвучава родопска народна песен. „етиримата българи са седнали както в началото и чакат влака за ѕариж. ¬ един момент се чува свирка и приближаване на влак. „етиримата скачат и застават един зад друг. ’ващат се на УвлакчеФ и с Упуф-паф, пуф-паф, ту-туууу!Ф поемат към далечна ‘ранци€.


ѕристигат на гара ѕариж. ќглеждат се, но не откриват четиримата французи, които тр€бва да ги чакат. «апочват да ги търс€т. ¬ момента, в който изл€зат от сцената, влизат французите. “е също търс€т гостите си от Ѕългари€, но напразно. “ърсенето продължава. «ад сцената се чуват викове: У‘ранцузи!Ф, УЅългари!Ф. ƒвете групи са облечени в дънки и €кета. Ќ€колко пъти се разминават на сцената, докато тичат и се търс€т. Ќито едната, нито другата група не предполага, че онова, което търс€т, е под носа им. ќсемте момичета и момчета се измор€ват и хвърл€т €кетата. ќтдолу са облечени с бели тениски. Ќа гърбовете на едните пише BG, а на другите Ц FR. √рохнали от умора, на последното разминаване едини€т французин се блъсва в една от българките. “€ пада на зем€та. “ой й подава ръка и й се извин€ва, но т€ се изправ€ сама и му зашлев€ва шамар. “ой възкликва УЅългарка?Ф, а т€ сопнато му отговар€ УЅългарка!Ф. “ой € прегръща силно. “€ усеща, че физическото присъствие на младежа върху т€лото й е по-осезателно от обикновено и на свой ред възкликва У‘ранцузин?Ф, а той усмихнат й отговар€ У‘ранцузин!Ф. ƒвамата се прегръщат и групата не може да ги раздели. ѕостепенно двете групи се опознават, оглеждат, забел€зват надписите на гърбовете си. ≈дини€т българин вади радиото и го включва. ¬сички започват да танцуват. ћомчетата гон€т момичетата, момичетата им б€гат, флиртуват помежду си, но по всичко личи, че сблъскалата се преди малко двойка е направила най-здравата УзаваркаФ. —лед като парчето свърши, започва емиси€ за току-що започнал —ветовен форум за глобализаци€та, за нейни€ позитивен принос. ‘ранцузите и българите не искат да слушат политически новини и смен€т станци€та. ќт тук нататък на вс€ка станци€, след като свърши песента, започва изказване за форума и глобализаци€та. √рупата започва да се изнерв€, защото вс€ко следващо парче е все по-кратко и след кра€ му започва досадно включване на политик. ¬сички имат чувството, че радиото им прави номера, че се е настроило срещу т€х. Ќакра€ с€каш нарочно то започва да се кара и крещи колко глобализаци€та е велика, как само т€ може да спаси света. Ќ€кой не издържа и го удр€. –адиото млъква. ƒруг понечва да го счупи, но едно от момичетата го спира, взема радиото и пуска н€какъв нежен френски блус. ƒвойките започват да танцуват. “е вече са в ресторант УMcDonaldТsФ и имат бигмакове и коли в макдоналдски чашки. —блъскалата се двойка танцува най-страстно. ћомчето си пуска ръцете и обхваща задника на момичето. “€ го отблъсва и се усамот€ва. ќстаналите се опитват да се ориентират какво се е случило. ѕостепенно се раздел€т на два лагера Ц българи и французи. Ќеловка ситуаци€, в ко€то никой не знае как да действа. «апочват да €дат сандвичи и да пи€т кола. Ќе сме€т да се погледнат. Ќеочаквано блусът е прекъснат от извънредна информационна емиси€. ¬ не€ се съобщава за безпрецедентен по мащаба си световен терористичен акт, който е довел до смъртта на хил€ди невинни хора. ѕет световни столици са пострадали и не се знае ко€ е следващата мишена във вълната терористични удари. ÷€лата група е замръзнала. Ќ€кой смен€ станци€та, защото не издържа на зазвучалата след кра€ на новината траурна музика. Ќа следващата станци€ тече същата новина, но на друг език. Ќеколкократна см€на на станци€та, чува се все същата новина на различни езици Ц френски, английски, български, руски, индийски, €понски и т.н. Ќакра€ се връщат на първата станци€ и чуват как водещи€т призовава гражданите на света да запаз€т едноминутно мълчание в памет на загиналите.


¬ тежко надвисналата тишина френското момче, получило шамар от българското момиче, казва Уобичам теФ. ћомичето се сепва, но не го поглежда. ћомчето го повтар€. ћомичето го поглежда.  огато за трети път чува Уобичам теФ, момичето скача и поб€гва. ‘ранцузинът вика след не€ Уобичам теФ, за да € върне, но т€ не се връща. “ой започва да крещи след не€, че € обича, на други езици. ѕостепенно и другите момчета започват да казват Уобичам теФ на момичетата, а момичетата Ц на момчетата. «азвучава хор от Уобичам теФ на различни езици. ’орът нараства, постепенно актьорите се обръщат към публиката, тръгват напред и започват да казват Уобичам теФ на зрителите.  огато гласовете започнат да отглъхват, момчето, чието момиче го н€ма, поглежда нагоре и започва да казва прочути€ монолог на Ћоренцо от У¬енециански€т търговецФ на ”ил€м Ўекспир*:


 


¬ижте! ¬ижте как куполът небесен


обсипан е със късчета от злато!


ƒори най-дребното от т€х, когато


се движи, чуйте, има собствен звук


в съзвучие със хора многореден


от ангели с усмихнати очи.


Ќе чувствате ли, този хор и в нас звучи!


јла душите ни, докато са


във глината на тленното, гласа


не могат да си чу€т и ний само


в минути съвършенни като тази,


по нещо подозираме, че пе€т.


 


ћонологът е зов за помощ. Ќеистов вик към  осмоса. ћомчето изстрелва сво€та енерги€, сво€та отча€на молба, за да догони и върне изб€галото момиче.  ъм звездите, през Ѕожествени€ поток, и обратно към «ем€та - към м€стото, където е онази, ко€то обича.


ѕо време на монолога момичето се връща. “о се приближава до момчето, целува го леко по бузата и го прегръща. «вучи музика. —лед кра€ на монолога всички остават на рампата, отправили поглед към небето.


 


 


 


 


 


 


 


 ратък послеслов:


— н€колко възклицателни изречени€: какво се случва в душите и умовете на четиримата българи:


У√осподи, колко сме различни!Ф (непосредствено след осма картина)


У√осподи, колко сме били еднакви!Ф (при срещата между двете групи, малко след сблъсъка между българката и французина)


У√осподи, отново колко сме различни!Ф (при отчуждението и раздел€нето на два лагера, след като французинът хваща българката за задника)


У√осподи, колко сме различно-еднакви!Ф, У√осподи, колко сме еднакво-различни!Ф (когато всички казват Уобичам теФ на публиката)


 


Ћюбопитни€т страх от непознатото на тези млади хора се трансформира в отегчение от до болка познатото. ”жасът им метаморфозира в любов. Ћюбовта към другите е единствени€т начин да се преживее разтърсващото бедствие.


 аква е траектори€та на техните погледи? ќт себе си към други€, от други€ към другите, от другите към  осмоса.  


     


 


 


 


 


* ћонологът е променен в зависимост от различните обсто€телства, при които се изпълн€ва.


 


 

 

©  ирил ≈вгениев  ирилов ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-06-07

  ѕосещени€: 5810  ќтзиви: 1
  print ѕечат cards »зпрати на при€тел
   
 
 
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
20-07 ѕътища
19-07 јлманах "Ќова българска литература - ѕроза"
19-07 «а книгите и хората
19-07 јлманах ѕроза 2010
19-07 јромат на ёжен в€тър
ѕълен списък