‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от wizard
 
ƒа сънуваш, че сънуваш, че си мъртъв
“ринадесетата глава
„ерните рози
ќтмъщението на гарвана
ѕогледът на мъртвите
”смивка в полунощ
Ќедовършено летене
—амотен ли е в€търът?
ƒуша на кредит
ћракът и дъщер€ ми
ѕомн€
ѕът€т към јда
Ѕащата
–екламен банер 5 
—ибин —имеонов ћайналовски(wizard)>—аймън Ѕлекмор>„ерните рози  
„ерните рози
  —ибин —имеонов ћайналовски (wizard)
  –аздел: ‘јЌ“ј—“» ј и ‘ентъзи  
 огато на монитора най-накра€ се по€ви надписът " опирането приключи", с р€зък удар изкарах компактдиска отвътре, хвърлих го на леглото и се протегнах така, че костите ми изпукаха. Ќе помнех от колко денонощи€ сто€х пред скапани€ компютър, но съдейки по схванатото ми т€ло, €вно б€ха повече от две. ѕък и на кого му пука бройката: важното е, че свърших. —лед не повече от час щ€х да се разход€ до офиса, да хвърл€ диска, в който б€х усп€л да вкарам усили€та на ц€лата фирма, и да прибера парите. ќстаналото се знаеше: седмица лудо пиене, за да прогон€ от мозъка си и последните капчици умора, сън, напрежение и така нататък, а след това месец почивка. ѕрез това време подчинените ми щ€ха да бачкат вместо мен. по д€волите, нали затова им плащах.

’ич не ми се искаше да прав€ това, което щ€х да стор€ след миг, но се налагаше. —танах.  оленете и гърбът ми, свикнали да сто€т превити, веднага запротестираха. ѕо навик щ€х да повикам жена си, но навреме се усетих и затворих уста... може би прекалено р€зко за човек, когото не го е грижа за развода му, понеже все пак от паметната дата б€ха минали месеци. ѕък и, в крайна сметка, н€маше смисъл да се €досвам за нещо, което стана два дни преди сами€т аз да предприема решителната стъпка.

ѕритворих очи и отново си припомних подробностите от онази вече. Ѕ€х като изпаднал в транс и с€каш отново се върнах във времето. —лед като се разведох, много пъти се чудех ко€ ли беше причината да намраз€ жената до себе си- винаги си отговар€х по един и същи начин и никога не усп€х да си наложа да приема отговора.

ќтърсих се от мрачните мисли и станах. “р€бваше да остав€ диска във фирмата. Ќабързо се обл€кох и изл€зох.

—лед като свърших с работата, тръгнах на пръв поглед безцелно по улиците. Ѕ€х като дрогиран. ¬инаги се чувствах така, когато приключех с поредната задача. Ѕанковата ми сметка вече бе набъбнала с петцифрено число, рекламодателите б€ха останали доволни, в близки€ месец и нещо н€маше и да докосна компютър... — две думи, чувствах се прекрасно.

 акто винаги, се опомних едва когато стигнах до пощата, четири години подред всеки Ѕожи ден правех едно и също - идвах дотук, отивах до гишето за колети, показвах личната си карта, получавах ръчно направена картонена кути€, ко€то винаги изглеждаше по един и същи начин, излизах навън и без да поглеждам какво има вътре, € хвърл€х в близки€ контейнер за смет. Ќ€маше смисъл да € отвар€м, понеже знаех, чевътре ще откри€ току-що откъсната роза, чиито черни като л€тна вечер листенца още са обсипани с капчици роса.

Ќе знам какво обаче ме подтикна този път да наруша ритуала си.  огато получих кути€та, изл€зох навън, седнах в едно закътано кафене, поръчах си двойна водка без разредител (сервитьорката ме изгледа странно, но след като вид€ зачервените ми, възпалени от взирането в монитора очи, реши, че €вно ми се полага миг пи€нство и не започна да спори с мен), запалих цигара и дълго се взирах в прекрасната роза, ко€то с€каш питаше: "Ќе се ли умори да бъдеш жесток?"...

јнджела. Ќе можех да си спомн€ кога за последен път б€х мислил спокойно за не€. ¬инаги гледах да прогон€ името й от съзнанието си подобно на спомен за н€какъв смъртен гр€х, оскърбление или елементарна обида. » ето че днес € допусках до мислите си... ”сещането бе, с€каш не б€х пушил от дълго време и изведнъж запалвах цигара, и то доста силна и ароматна: главата ми се завърт€, т€лото ми олекна, а гърлото ми пресъхна като от силна жажда.

Ѕ€хме се запознали преди четири години. “€ беше продавачка в обикновен магазин за козметика, в който б€х сл€зъл да си купувам афтър-шейв. ѕо онова време още не б€х толкова известен: току-що б€х напуснал работа и б€х основал собствена фирма - прословутата "S systems", ко€то доста по-късно щеше да бъде определена от "Ќю …орк “аймс" като третата в света след "ћайкрософт" и "—ън". ѕо-нататък неведнъж щ€х да си мечта€ за подобно тихо и незабележимо съществуване - без интервюта в пресата, без денонощно висене пред компютъра в изпълнение на поредната поръчка с шестцифрен хонорар и така нататък. ƒа, ама не.

—помн€м си, че тогава се разприказвахме за н€каква глупост, в резултат на което се разбрахме да € взема след работа. Ќа втората седмица вече б€х убеден, че искам да се ожен€ именно за не€. ћислех си, че и т€ изпитва нещо подобно.

≈дна нейна при€телка обаче усп€ да ни скара. Ќе знам от злоба ли или от чисто женски стремеж за завоюване на чужд мъж за собствено удовлетворение и себедоказване, но го направи. ”сп€ да ме убеди, че јнджела ми изневер€ва. Ѕ€х като гръмнат. —помн€м си, че се б€х затворил в офиса си с н€колко бутилки водка, пиех като съдран, плачех и не вдигах мобилни€ си телефон, който в преки€ смисъл загр€ от звънене. —ега разбирах, че е била т€ - искала е да се видим, да разсеем заблуждени€та, да се разберем по човешки...

Ќе го направих. ¬место това изл€зох из града след седмица отшелничество, запознах се с първата жена, ко€то ми попадна пред погледа, и се ожених за не€ след десетина дни. ƒори след като се разведох, след като разбрах, че всички приказки за изневери и т. н. са били лъжа, не й се обадих - от н€какво криворазбрано чувство на гордост.

» тези рози... „етири години, всеки ден те пристигаха като по часовник. „етири години непрекъснати молби без думи: н€ма ли да спреш с тази безсмислена жестокост? Ќ€мал ли поне да се обадиш?...

ј аз не се обаждах. Ѕ€х богат, б€х известен, б€х на върха на славата, б€х женен за красавица... но б€х самотен. » въпреки това не се обаждах.

√лътнах водката почти на екс и докато търсех с поглед сервитьорката, за да й поръчам втора, ръката ми сама откачи от колана мобилни€ телефон и набра по памет номера й. «а четири години нито една цифра не се бе изпарила от паметта ми. Ќищо, че не й б€х звън€л от онази вечер, когато научих "истината" за не€. ј и тогава не говорих, не посм€х, просто затворих... –езултатът - над 1500 дни самота, над 1500 рози и Ѕог знае колко сълзи - както мои, така и нейни...

GSM-ът се включи с онзи гаден звук, който с€каш със садистична наслада е проектиран дълго време от поколени€ създатели на мобилни телефони. „ак се стреснах. —игналите "свободно" продължиха доста време и вече дори мислех да затвар€м, когато от другата страна вдигнаха слушалката?

- јло?

ќстанах потресен. √ласът, който ми отговори, несъмнено принадлежеше на майката на јнджела, с ко€то н€кога б€хме в много добри отношени€. Ќо, √осподи, каква пром€на! —€каш слушах стогодишна жена, въпреки че едва ли беше на повече от 45-50! «амръзнах от н€какъв първичен страх, който с€каш се просмука право в костите ми. «а миг дори ми се прииска да затвор€. ¬место това обаче проговорих:

- ћисис ƒонован? ќбажда се —аймън Ѕлекмор. ≈два ли сте ме познали, не сме се чували с вас отдавна... с две думи, мога ли да говор€ с јнджела?

«а близо половин минута отсреща не се донесе и звук. “очно си мислех, че батери€та на телефона ми се е изтощила, и слушалката изригна:

- ƒано √оспод да те убие, та да не се наложи да си цапам ръцете с теб! » мислиш, че е забавно? —лед всичко, което стана заради теб? ƒа се обаждаш най-нагло и да тревожиш една жена, ко€то и без това едва ли ще намери покой?

- Ќо, мисис ƒонован... јз точно за това... »сках да се извин€ на јнджела... ƒа се видим...

-  огато пукнеш, и това може да стане, въпреки че се съмн€вам дъщер€ ми да е в ада, където ти непременно ще се озовеш! јнджи се самоуби седмица след като се разделихте! «аради теб, копеле такова!

» т€ тр€сна слушалката.

“елефонът се изплъзна от пръстите ми, падна на пода и се разби на парчета. —ервитьорката, ко€то забърсваше съседната маса, се стресна, погледна към мен, изпищ€ и поб€гна навън. ƒълго време, преди в заведението да дойдат полицаите и да ме приберат (сигурно съм им приличал на надрусан до козирката застар€ващ хипар), сто€х неподвижно на м€стото си и се взирах в картонената кути€, в ко€то лежеше приказно красивата черна роза, с изписани само две думи върху не€ - јнджела ƒонован, без обратен адрес, без нищо, дори без име на град или пощенски клон върху щемпела. —лучайно погледът ми се плъзна върху полираните до бл€сък пластмасови плоскости, ограждащи сепарето, и изстинах за втори път.  осата ми бе побел€ла за секунди. ќтпуснах глава върху ръцете си и се разплаках за пръв път от четири години насам. ¬ тази поза ме завариха и ченгетата.

 

© —ибин —имеонов ћайналовски ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-06-06

  ѕосещени€: 4491  ќтзиви: 0
  print ѕечат cards »зпрати на при€тел
   
 
 
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
22-02 13 черни котки - 2018
22-02 ƒвоеточие
22-02 јнтологи€ "Ћюбовна лирика Ѕуквите"
22-02 ¬реме да се обичаме
22-02 ѕътища
ѕълен списък