‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от wizard
 
„ерните рози
ѕогледът на мъртвите
ƒуша на кредит
—амотен ли е в€търът?
Ѕащата
ћракът и дъщер€ ми
ƒа сънуваш, че сънуваш, че си мъртъв
ќтмъщението на гарвана
ѕът€т към јда
”смивка в полунощ
Ќедовършено летене
ѕомн€
“ринадесетата глава
–екламен банер 5 
—ибин —имеонов ћайналовски(wizard)> ръчма "«елената котка">ѕът€т към јда  
ѕът€т към јда
  —ибин —имеонов ћайналовски (wizard)
  –аздел: ‘јЌ“ј—“» ј и ‘ентъзи  
ѕът€т беше безкраен. ’ипнотизиращата прекъсната осова лини€ сочеше към хоризонта едва ли не обвинително. ¬ далечината дългите бели тирета постепенно се скъс€ваха и се превръщаха в точки, така че имах усещането, че се разхождам по огромна радиограма, върху ко€то с ћорзова азбука е изписан един безкраен SOS.

“ътрех се по този път вече 17 дена. —пирах само когато встрани от странното платно м€рках кладенец, чешма или просто дърво, под което да си отдъхна поне малко от жегата. ¬се още път€т не ме беше извел никъде. Ќ€маше нито километрични стълбчета, нито табели, нито стрелки... само докарващата ме пон€кога до лудост осова лини€, положена върху гарвановочерни€ и гладък като мисъл асфалт Ѕог знае от кого... и защо. ¬ началото та€х надежда, че все н€кога покрай мен ще мине н€кой - € пътник с прашни и окъсани дрехи като мен, € каруца, файтон, автомобил или глайдер... ¬ъобще н€кой, когото да мога да спра и да попитам къде съм.

¬същност въобще н€мах причина да се оплаквам, че не знам къде ме е запратило отча€ното ми заклинание. ƒаже имах късмет, че въобще б€х жив, понеже не един и двама ћагове б€ха загинали почти по същи€ начин: натикани във вътрешността на скала, на свръхнова звезда, на дъното на океана и така нататък. јз поне б€х на горе-долу безопасно м€сто. Ќаоколо не се виждаха хора, които евентуално да ме закол€т, обес€т, гръмнат или нещо от този род. —лед могъщата експлози€ на първична маги€ в неконтролируем вид, ко€то б€х предизвикал, едва ли не и дете би могло да ме нарани. —лава Ѕогу, че ми бе останала около една стотна от силите - точно толкова, колкото да не умра от глад и жажда. ѕонеже, съгласете се, че би било тъпо да умреш от глад, след като си жив€л 7000 години и си наджив€л един куп опити за убийство, смъртоносни съвпадени€ или просто досадни грешки.

—амо ако можех да откри€ м€стото, където се намираше тукашната проекци€ на "«елената котка"! “огава без особени усили€ щ€х да успе€ да се върна у дома. Ќ€маше да се наложи да използвам маги€та си, останала в доста оскъдни количества. —амо че наоколо н€маше и помен от жива душа, когото бих могъл да попитам дали е чувал н€кога за кръчма с подобно име и къде евентуално бих могъл да € намер€.

¬ъздъхнах и продължих да се тътр€ по път€. „ерната ми роба вече приличаше на парцал за бърсане на прах. ќчите ми вече смъд€ха от посто€нното взиране напред и напред и напред... ¬ъпреки това обаче гледах да ги държа посто€нно отворени, тъй като 6том ги затворех, пред т€х незабавно изникваше образът на момичето, малкото момиче, в което се б€х влюбил.

јрлиантара.

ћо€та дъщер€.

≈, всъщност не ми беше истинска дъщер€. «а всички 7000 години (и малко отгоре), през които б€х жив€л, не б€х срещал нито една жена, към ко€то да изпитам толкова силно чувство, че да поискам да имам деца от не€. јрлиантара беше малко бездомно елфче с €вни, но не съвсем очебийни черти, които свидетелстваха ненатрапчиво за евентуални тролски корени в не€. Ќай-веро€тно т€ бе захвърлена от майка си (поредната безмозъчна елфическа русокоса празноглавка, поискала да опита секс с н€ко€ от «абранените –аси). Ќе знам. “€ никога не поиска да говорим на тази тема.

Ќамерих € съвсем случайно в един от световете, през които ми се случи да премина. Ѕеше толкова отдавна, че не помн€ нито къде, нито кога се бе случило това. “огава т€ беше едва на стотина години - малко и беззащитно същество, откъснато насила от живота и натикано сред глухата пустош на един съвършено непознат св€т. —ъжалих € и € взех със себе си. Ќарекох € јрлиантара - на езика на едно отдавна загинало племе нощни елфи това значеше "ƒъщер€ на —ветлината и ћрака".

Ќ€как си неусетно т€ порасна. —ъвсем случайно веднъж, докато се обличахме, за да отидем да изпием по едно с колегите-магове от «ападни€ “ракт, € погледнах с друго око и останах изумен. Ѕ€ха минали 300-400 години и малкото сиво дете се бе превърнало в ослепителна красавица. “€лото й беше с изумителни пропорции, способно да накара дори гонтийски пастир да ахне с възхищение и да € пожелае неистово.  осата й приличаше на леко докоснато от слънцето злато, гъста и дълга, свободно падаща върху из€щните й рамене. ј очите й... Ќе бих заменил дори най-редки€ скъпоценен камък за един неин поглед, та дори и да траеше една секунда.

» така се влюбих в не€.

Ќо естествено не й казах. “€ беше толкова свикнала с мен, че наистина ме приемаше като свой баща, дори ми казваше и "татко". јко й кажех "ќбичам те", веро€тно щеше да се изсмее и да реши, че това е поредната ми шега. ќсвен това т€ н€маше още 600 години (както знаете, при безкрайно живеещите елфи това е възрастта на пълнолетието), а аз б€х над десет пъти по-стар от не€.

“ака започнаха мъчени€та ми. √ледах да бъда колкото е възможно по-далеч от не€, докато се къпеше или преобличаше у дома. Ќавън беше по-лесно, понеже разговорите ми с при€тели на любимата ми водка малко ме отвличаха от нерадостните мисли. Ќо вкъщи... ќ, √осподи! Ѕеше нечовешко. ¬секи един поглед към не€ предизвикваше у мен толкова силно желание, че пон€кога дори чувствах физическа болка.. Ќа всичкото отгоре вечер т€ направо обожаваше да дойде и да се сгуши доверчиво в мен. ƒопирът на ръката й, докосвани€та на малките й гърди, уханието на кожата й... всичко това малко по малко ме побъркваше. ј когато ме целуваше за лека нощ, имах чувството, че ще избухна като свръхнова.

јрлиантара н€маше никакъв опит в съблазн€ването на мъже, но... Ќали знаете, че това е вродено на вс€ка една жена, та била т€ елфийка или от народа на полуръстовете... Ќе след дълго инстинктите заговориха у не€ и т€ започна да се усеща какво ми причин€ва дори просто с присъствието си. ѕостепенно долових пром€на у не€. ѕрегръдките й ставаха все по-продължителни, допирите на ръката й - все по-смели, а целувките й все по-р€дко б€ха по бузата. »ска ми се да в€рвам, че това са били просто несъзнателните пориви на младата плът, дълго време лишавана от присъствието на човек, към когото да изпитва нещо по-силно от обикновено при€телство. »ска ми се да в€рвам, че е било така.

ј може би не.

“ака или иначе преди 17 дни т€, именно т€, а не аз, въпреки че нееднократно ми се бе искало, т€ престъпи границата. Ѕеше надвечер и аз тъкмо б€х прилегнал на дивана в хола, изтощен от отминали€ ден. Ѕ€х направил три прехода до различни светове и това (както си мислех) бе изтощило силите ми. “огава т€ влезе, облечена само с почти прозрачна копринена нощница. ƒъхът ми спр€. √оспод ми е свидетел, че б€х срещал и б€х се любил с много и най-различни жени. Ѕ€х обичан от нощен елф, правих секс с полуръст, накарах надракска танцьорка да полудее по мен, дори имах авантюра с магьосница от народа на ярве... Ќо, заклевам се, подобна красота още не б€х срещал!...

ќстанах вцепенен почти ц€ла вечност. ”сещах като в просъница ръцете й, които ме галеха навс€къде, целувките й, които вече б€ха станали изгар€щи, докосвани€та на т€лото й - вече съвсем откровени... ¬ един момент обаче, щом осъзнах какво прав€ в действителност, скочих от м€стото си, стиснах юмруци - така, че от дланите ми закапа кръв - и изкрещ€х заклинанието за преместване в пространството. –икошетът на маги€та, прекалено силна и първична, за да мине без последстви€ за който и да било изтощен маг, премина през ц€лото ми т€ло. ќпомних се едва на път€ - рухнал на колене, с окървавени ръце, бузи и слепоочи€.

—амо ако можех н€как си да се добера до "«елената котка"...

Ќо не знаех дали јрлиантара н€ма да ме чака там.

ј тогава вече н€маше накъде да изб€гам.

«атова продължавах да върв€ напред.

 

© —ибин —имеонов ћайналовски ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-05-25

  ѕосещени€: 4504  ќтзиви: 0
  print ѕечат cards »зпрати на при€тел
   
 
 
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
21-01 ѕълнолуние
21-01 ѕарчета болка
21-01 јлманах "Ќова българска литература - ѕоези€"
21-01 јлманах ѕроза 2010
21-01 » за любов да пишем е престъпно
ѕълен списък