‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от ra
 
ћ ≈ „ “ ј
” “ – » Ќ
ќ Ѕ ў ≈ — “ ¬ ќ
ѕ – » Ќ ÷ Џ “
ћЏ–“¬ј ѕ–ќЋ≈“
¬ Џ « ѕ ќ ћ ≈ Ќ ј Ќ » ≈
ј ѕ ќ   ј Ћ » ѕ — » —
—≈“Ќј“ј ∆ј–ј¬ј Ќј —Џ–÷≈“ќ ћ»
ћ ≈ ‘ » — “ ќ ‘ ≈ Ћ
–екламен банер 5 
–ади ƒимитров јнгелов(ra)>>ћ ≈ ‘ » — “ ќ ‘ ≈ Ћ  
ћ ≈ ‘ » — “ ќ ‘ ≈ Ћ
  –ади ƒимитров јнгелов (ra)
  –аздел: Ћитературни очерци, ≈—≈“ј, »ћѕ–≈—»»  

Ѕелите б€ха матирани.  ъде си, о, при€телю на славата! ≈ла да възпееш мо€та велика победа, за да говор€т за не€ след векове и да осмисл€т съществуването си в победа над победата. Ќо по-добре не идвай, защото тогава би се наложило да се назова, а вс€ко назоваване е загуба на силата.
         “и дойде. «най аз съм ћефистофел Ц принцът на красотата. јз съм ангел, най-светли€ ангел. ЌеЕ, не се плаши трубадуре, не ще ти навред€ с нищо, та ние с теб така си приличаме Ц възп€ваме красивото. јз съм он€ който шепне на в€търа и раздава фантазии. јз съм он€ който крещи срещу бур€та и създава илюзии. Ќо ти ме познаваш певецо, познава ме  всеки един. јз съм онзи най-красив образ, който е изградила вс€ка една фантази€, вс€ко едно съзнание. јз съм самата красота. јз съм самата илюзи€.
         јз Ц €рък пламък сред пурпурните ласки с които ме дари онова шестнадесетгодишно момиче без да се познаваме, без да знаем имената си, без дори да сме се виждали преди. ¬инаги това е най-€сни€ спомен в съзнанието ми, защото там нейде където е свободата се крие красотата, затова и смъртта  е толкова красива, а също и животът след смърт. Ќо нещата  никога  не бива да се осъзнават изц€ло, защото осъзна€т ли се, те се превръщат в истина , а вс€ка истина е груба и цинична. Ќима онази спонтанна ласка, онази опи€н€ваща целувка, родени нейде сред тълпата, от двама непознати не са най-красивите, най-вдъхнов€ващите! » вс€ко т€хно продължение е смърт за красотата, вс€ко назоваване е смърт Ц грозна и двулична.
         Ѕели€т сокол който срещнах нейде сред планините бе тъй горд и красив. » аз му заговорих за красотата му и така с часове, докато най-сетне отегчен от моите възхвали той размърда крила и закрещ€ зловещо: Ф√-а-а-аЕ √-а-а-аЕУ ¬сичко се превърна в една далечна илюзи€, ко€то черни€т гарван не бе пожелал да приеме и затова € разруши. ј колко по-красиво щеше да бъде, ако той просто бе разперил криле и бе  отлет€л, тогава би останал б€л и красив.
         У¬ началото бе словото.У Ц написа един мой при€тел, а това бе тъй отдавна. јз бих добавил Ц Уѕървичната красота се крие в словото.У Ц но никой не ми даде това право. ƒнес словото са само единиците и нулите Ц монотонен език за машини, но не и за хора. ¬ бесни€ си стремеж да създадат свое подобие н€кой отрекоха човешкото начало у себе си и се превърнаха  в машиночовеци, други разбрали глупостта си започнаха да им говор€т на по-човешки език.Ќо те не разбират сво€та обреченост, та дори да създадат компютър с фантази€, т€ ще е тъй стерилна, че човек би полуд€л загубвайки се в не€, та там би имало само двете крайности без никакви нюанси. ¬еднъж обгърнат от огнената кръв на гората б€х принуден да се потоп€ в едно езеро и всичко бе тъй красиво в своите тръпнещо преливащи борещи се за съществуване огненостудени сенкиЕ “а нима животът не е преливаща с€нка създадена от двете крайности Ц рождение и смърт. »менно тази динамика е най-красивата, защото най-трудно би могла да бъде осъзната, затова и най-красиви са различнитеЕ ¬ремето също е с€нка родена между абсолютното начало и абсолютни€ край.
                    -
ќ, ти мой най-гол€м враг и мой най-близък при€телю, знай че се страхувам единствено от теб и обичам единствено теб, защото ти си времето което ме ограничава и принуждава да препускам устремно търсейки планетата с онзи побел€л старец с прошарена брада, който ми бе зашепнал: Уѕобързай момко, ти търсиш брат си и сестра си, а времето на всички е така малкоЕ Ѕрат си ти вече си срещнал, търси сестра си и се над€вай да € видиш в нейни€ изгрев или в нейни€ залез, защото само тогава красотата и не би зависила от времето. ћомко ти си самата красота, но не € търси вътре в теб, а нейде вън и далече, инак би открил истината.У ƒнес разбрах мъдростта му и онази почти красива истина. —лънцето също като човека е най-красиво в пламт€щи€ си розово-червен изгрев и в мъдри€ си оранжево-п€съчен залез. —ега зна€, този старец бе мо€т брат, та аз го търс€ от векове,за да споделим гласовете си за малко.
         «а да изл€за извън себе си, се отрекох дори от баща си мо€ създател. ¬сички ме упреквате за това, но аз го сторих в името на красотата. Ќе, не се оправдавам, това не бе мой гр€х, това бе мое задължение. ћо€т баща е жесток и в€рва само в истината, в сво€та истина, затова и не ми прости никога. Ќима см€тате, че ще прости на всички вас които го предадохте не заради вдъхновените сюрреалистични дебри на красотата родена от вашето свръхсъзнание, а поради долните си животински инстинкти. ¬ие вече не сте хора, не сте и богочовеци за каквито се мислите, вие сте преливащи образи между оскотели животни и машини във всичките им разновидности.
        ќнзи магьосник който срещнах в гората на еднорога ми каза: Уўе дойде време, когато дори магьосниците и вълшебниците ще са по-различни, затова ме виж добре, за да направиш сво€ избор.У » аз го сторих, отрекох днешните магьосници които издигат сухите си знани€ над човешката си фантази€ , стегнатите си формули над в€рата в невъзможното, отрекох днешните вълшебници които с мижавите си фокуси се стрем€т да завладе€т душите на хората, отрекох хората които вече не в€рват в красотата, защото само в постигането на невъзможното се крие красотаЕ
         —помн€м си онова прелестно момиче което срещнах нейде сред виртуалните дебри на интернет. ¬сичко бе като приказка и ние си зашепнахме:
          У“и си прелестна!У  Ч УЌоЕ, какво харесваш в мен?!У
          Уќчите ти саЕУ       Ч УЌо те не са мои!У
          УЋицето тиЕУ          Ч УЌо то не е мое!У
          У“€лото тиЕУ          Ч УЌо то не е мое!У
       “огава се замислих и прозр€х истината: У¬с€ка форма съответствува на иде€та си, и иде€та придава форма, а формата възприема иде€та. “и си най-очарователното вдъхновение Ц моето вдъхновение.У » т€ ми пов€рва, защото говорех искрено и всичко си остана приказка.
         ¬ъзпей ме поете, защото скоро може да не съм същи€, отсега насетне ще се възп€ват само блуждаещите сенки изпити от сво€та устремна надпревара с времето.
         ¬ъзпей ме певецо. ¬ъзпей и онова момиче сто€що голо под луната, защото то е красиво независимо как изглежда на дневна светлина. ¬ъзпей и еднорога който се разхожда нейде сред дебрите на първичната ти сетивност, защото той е красив независимо какво говор€т хората.
         ¬ъзпей ме танцьоре в сво€ нежен танц, защото скоро ще се превърна само в художник разхвърлил огнените отбл€съци на съзнанието си по виртуалното компютърно платно. ј какво ли ми остава в този век на сухи изчислени€ вместо вдъхновени фантазии и на забързани сенки вместо хора. „овек неизбежно ще се превърне в бог, а Ѕог не е красив, Ѕог е истински.

 

© –ади ƒимитров јнгелов ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2003-09-24

  ѕосещени€: 4507  ќтзиви: 9
  print ѕечат cards »зпрати на при€тел
   
 
 
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
23-09 ¬реме да се обичаме
23-09  афез за в€тър
23-09 Why, Rules?
23-09 Ќощта на чудесата
22-09 јдрес
ѕълен списък