‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (4)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от €на
 
 ратък справочник
 ак се става пилот?
Ѕордни дневници - ”вод
’аотични размисли
–азни (хрумващи обикновено по  оледа)
—илата да кажем не
ƒетската ми мечта
Ѕордни дневници. √лава 4. –азни
Ѕордни дневници. √лава 2.  ур(с) на обучение
Ѕордни дневници. √лава 5.  рай
«а sex-a
Ѕордни дневници. √лава 1. »зборът (на професи€) -"“о един избор твойто, н€ма що!"
Ѕордни дневници. √лава 3. Ќачало на работата. » на други неща
Ќова работа
–екламен банер 5 
яна  аменова ѕеткова(€на)>Ѕордни дневници>Ѕордни дневници - ”вод  
Ѕордни дневници - ”вод
  яна  аменова ѕеткова (€на)
  –аздел: ’умористична проза  

У«драсти скъпа,


 олко абсурдно да си пишем, а? Ќа 100 метра съм от теб.


ƒа започвам писмото си със съобщението,  че ми липсваш, би означавало да събуд€ у теб подозрение, че съм те объркала с поредни€ мъж. Ћипсваш ми. “олкова здраво си бинтована с подозрително, според мен,  лекарско внимание, че никой н€ма шанс да влезе при теб. — изгонването на майка ти надминаха себе си. » аз, изнервена до немай-къде, в момента сед€ в градинката, заобиколена от бременни циганки, и ти пиша.
ћила ми при€телко, май най-накра€ ще взема леле€ната тапи€ и ще се озова точно там, където вс€ко малко момиченце си мечтае да бъде - в прегръдките на пилота, пардон - на самолета, порещ сините небеса. 
ƒори написването на думата ми причин€ва като че ли неудобство. Ѕих могла много изискано да наричам себе си flight attendant, honey, обаче тъй като не виждам да ме чака нищо изискано през предсто€щите месеци ......... можеш да ми викаш стюардесата. — главно с.
¬сичко се обръща с главата надолу. Ќо нека да избро€ реакциите и проблемите по ред:


1. „. Ц нали си го спомн€ш, онзи с когото живе€ от  ...... година? Ўегичка, знам колко го харесваш. ѕов€рвай ми, не заслужава. “а значи, вчера (днес сме 09.03.) при излизането си ми промърмори нещо. ѕодтиснах първата си реакци€ - да му покажа среден пръст -  и възпитано насто€х за повторение: Ућол€?Ф. ќказа се, че ми пожелавал при€тен курс. “ри седмици не ми говори! –азбрахме, вече всички разбрахме, че е против да се захващам с това не особено престижно занимание, че съм много интелигентна, че било жалко за мен, тр€бвало, ако обичам, да мисл€ как да се прехвърл€ редовно обучение, а не за такива глупости. » без това нищо н€мало да излезе, Сщото съм н€мала връзки. ќбаче то взе, че излезе!! ћай нещо се е объркал, см€тайки се за пътепоказател в мо€ живот. ћилички€!! “олкова за него.

2. ѕ. Ц не желае да се вижда с мен. »мам чувството, че го е страх от нещо, не знам от какво. “ой пък на 3-ти март имаше среща с мен, но когато дойде, ми за€ви, че всъщност срещите са две, едната от които не с мен и че той отива точно на не€! »зобщо този ден беше национален празник преди всичко за мен. — него нещата също не върв€т. ѕрекарва прекалено много време с официалната си при€телка.

3. ѕолучих предложение за женитба, но наистина не искам да говор€ за това! ƒруг път!

Ѕез номер. ѕак простоти€, разбира се! » н€как си е съвсем естествено, тъй като това съм аз, т€ да касае .................. мъж! — всички€ си акъл патката (аз) спа с него! —рамота! ¬ъзмущавай се! ѕриказките за чест и морал, не че ги очаквам от теб, де, можеш да си ги спестиш Ц аз самата достатъчно се самобичувам, даже вече се уморих. “а става въпрос за Ѕ. (всъщност, сега вече можеш да се възмущаваш)  ато се видим, ще си приказваме надълго и нашироко, ще разнищим както обикновено повода и причината, но аз да ти кажа, това си беше чисто отча€ние! “ова беше момент, в който ѕ. вс€чески ме отб€гваше, беше ми толкова болно и нищо не можех да направ€. ѕон€кога не го виждах по седмица, което ме побъркваше, а той просто ми казваше, че н€ма да се видим. » по изпитана вече рецепта се обърнах към стар при€тел. «а какво са старите при€тели, ако не да спиш с т€х като н€ма с кого другиго и да ги загубиш като такива. ≈, да, затънах още по-дълбоко в блатото на моралните си категории, или по-скоро в липсата им, но изжив€х на неверо€тно и ц€лостно блаженство. ћалко кофти, в болница си все пак, ама ............... само секс и от време на време €дене! —в€стно момче е Ц между оргазмите, с които щедро ме дар€ва, изслушва глупостите за другите мъже, които му дрънкам през ц€лото време! Ѕеше и добър при€тел, жалко! » за твое сведение ме боготвори.

»зобщо ситуаци€та е ..... » поне от десетина години не се е промен€ла. Ѕи тр€бвало да съм свикнала, но не съм. «апочвам даже да мраз€ мъжете, които по различни причини решават, че в кра€ на краищата връзката с мен не е точно това, което те искат. ≈дин защото не прав€ каквото ми каже, друг защото съм го била напр€гала, трети защото прав€ това, което ми каже. :-)
Ћипсваш ми. Ћипсват ми разговорите ни, въпреки че напоследък те се ограничават до малоумното ми циврене колко са лоши мъжете и до това, че каквато и простоти€ да заформ€, ти все ме оправдаваш (не е педагогично, знаеш ли?) и все ми обещаваш, че всичко ще е наред. Ћипсва ми нес-кафето ти, което бъркаш като смахната, за да имало дебел каймак. Ћипсва ми кухн€та у вас; ако майка ти знае само що за теми се бистр€т в благопристойната й македонска обител!
ћного ми се иска като излезеш от болницата да отидем пак н€къде (от мен да мине  и на планина може) и да се веселим като предишни€ път. —помн€ш ли си какви тромбоцити ти б€х осигурила за прегледа, който те очакваше след УпочивкатаФ ни? » то само с по 2-3 кафета, 1 джин и 1 дискотека на ден.  офти беше само, че не можехме да бъдем полезни на науката и да признаем как точно сме постигнали тези зашемет€ващи резултати.
ћога още много да пиша, но не искам, искам да ти го кажа като се видим.


целувам теФ

ѕисмото така и не беше изпратено, защото отказаха да й го предадат и също така защото аз съм разсе€на неблагодарница, ко€то би могла да насто€ва докрай, вместо да си отиде вкъщи и да забрави да се върне на следващи€ ден.
—ледващата седмица заминах и се върнах след два месеца за погребението й.
«апазих си писмото и поне веднъж годишно го вад€ и рева като магаре Ц това не промен€ нищо, разбира се, даже вече не мога да кажа, от това по-леко или по-тежко ми става на душата. «нам само, че месеците около писането на това писмо б€ха решаващи за мен, съдбата тр€сна дамгата си върху мо€та неориентирана душа и за добро или лошо, животът ми се разви точно по този, а не по други€ начин. —ъбити€та, с които годината се погрижи завинаги да остане в паметта ми, а т€ не е една от най-услужливите, б€ха равни по сила и противоположни по посока. Ќищо чудно, че ми тр€бваха години да ги осъзна€. “огава не можех да го направ€, всеки ден се случваше нещо, което досега не ми се беше случвало; виждах и разбирах неща, за които си н€мах иде€, че съществуват; б€х обкръжена от нови много лоши и много добри хора и н€мах време да остана насаме със себе си, да си почина и да се опитам да си из€сн€ как точно тр€бва да приемам нещата. ¬ тази година загубих най-скъпата си при€телка, ѕри€телката на живота ми, ѕри€телката на последните 16 години. ¬ тази година, за мой безграничен късмет, намерих следващата ѕри€телка. » също така в тази година тръгнах в една професионална посока, в ко€то върв€х следващите н€колко години с най-големите съмнени€ и лоши чувства, които човек може да има към една професи€ и, едновременно с това, с най-големи€ кеф и удоволствие, които могат да се изпитат от упражн€ването на дадена професи€. ƒ€волски противоречиво.
ѕилотската гениално проста, по просташки гениална или просто гениална максима за тази житейска ситуаци€ е: У“ака е, като ти влезе керосинът в задникаЕФ


 


 


 

© яна  аменова ѕеткова ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2003-08-16

  ѕосещени€: 4549  ќтзиви: 0
  print ѕечат cards »зпрати на при€тел
   
 
 
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
21-11 —ън€т на облачните птици
21-11 ≈лиза, но не по Ѕетовен
21-11 —ън€т на облачните птици
21-11 —екреты старого дома
21-11 «а книгите и хората
ѕълен списък