БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Той

Лилия Божидарова Пангелова (лилия пангелова)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Природно творение, отправя към нови светове. Всичко беше потънало в тъмнина. Изведнъж ярка светлина озари мъглявината, и величествено тяло се показа. Пришълецът отвори очите ни.
2003-07-18

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)