БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Юлияна от Норич - Безкрайна любов

Деян (Дъто)

Раздел: Преводна поезия  Цикъл: Преводи


Юлияна от Норич – Безкрайна любов

Заради великата,
безкрайна любов, която Бог изпитва към цялото човечество,
той не прави разлика в любовта си към най-блажената Христова душа
и към най-нисшата от душите, които ще бъдат спасени...
Ние трябва силно да се радваме, че Бог обитава в нашите души
и още по-силно да се радваме, че нашите души обитават в Бога.
Нашата душа е направена за да бъде едно обитавано от Бога място,
и обитаваното място на нашата душа е Бог,
Който никога не е направен.

13.10.2008


Julian of Norwich - Infinite love

Because of the great,
infinite love which God has for all humankind,
he makes no distinction in love between the blessed soul of Christ
and the lowliest of the souls that are to be saved . . . .
We should highly rejoice that God dwells in our soul
and still more highly should we rejoice that our soul dwells in God.
Our soul is made to be God's dwelling place,
and the dwelling place of our soul
is God who was never made.

Юлиана от Норич (1342 - 1416)

2008-10-13

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)