‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти ѕоща
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница

 Ќ»√»“≈

≈лектронни

книги

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от любомир
 
+++(Ќа женени за изкупление) - ». √”Ѕ≈–ћјЌ
+++(ѕрез вековете и несгодите) - ».√”Ѕ≈–ћјЌ
+++ ќт сн€г по-хладна - ƒ«№ќЎќ
+++(—ѕќћ≈Ќ», —ѕќћ≈Ќ»)
ќЅя¬ј
+++(успокоение)
+++(Ќито един сапунен балон...) Ц јртур јлликсаар
+++(∆ив€х ц€л век в ергенски св€т) - ».√”Ѕ≈–ћјЌ
+++( ак нежни са листата) - ћицуоши Ѕасьо
јривара-но Ќарихира - биографична справка
+++(зрънца 423) Ц  »–»Ћ  ќ¬јЋƒ∆»
 акво като съм жертва - јј–Ќ≈ ѕ””
ƒЏ–∆ј¬ј“ј ”“–≈Е
»—“»Ќј“ј «ј јƒј
+++(¬ъпрос 5)
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   Ћюбомир √еоргиев «анев(любомир)>ё–»… я »ћј…Ќ≈Ќ - проза>—»¬»я ѕј—ѕќ–“ Ќј ”„≈Ќ»я Ѕ≈–√ Ц ё–»… я »ћј…Ќ≈Ќ  
—»¬»я ѕј—ѕќ–“ Ќј ”„≈Ќ»я Ѕ≈–√ Ц ё–»… я »ћј…Ќ≈Ќ
  Ћюбомир √еоргиев «анев (любомир)
  –аздел: ѕреводна проза
∆ив€л н€кога един учен, който се казвал  арл Ѕерг. Ќаписахме Ужив€л н€когаФ, веро€тно, за да започнем по-бързо, или съобраз€вайки се с н€каква обща известна формула, или форма, но, за да сме честни, ще кажем, че и днес все още учени€т  арл Ѕерг си е жив и здрав. “ой се занимава с космоса, изучава космическите лъчени€. ѕредците му, почти всички, са били военни. “е са участвали още в ѕърви€ кръстоносен поход, после основали в Ѕлизки€ изток свои селища, отбран€вали местата, свързани с »сус ’ристос, от поругаване и от набезите на варварите. ѕрез 13-ти век били принудени да се махнат оттам и се завърнали в родната √ермани€, но тъй като там н€мало къде да се разгърнат (влакът, както се казва, бил заминал), те тръгнали заедно с други, завърнали се от ѕалестина рицари, да завоюват нови земи.  ъде с добро, къде Ц с лошо, с огън и меч, те покорили изостаналите племена на латите и естите, които тогава живеели също както чукчите, полинезийците или северо-американските индианци. Ќаложили им христи€нството, прокарали им пътища, започнали да търгуват с ≈вропа, научили дивите ловци и рибари истински, а не как да е, да орат, да се€т и да прибират реколтата, научили ги и на четмо и писмо, понастроили множество приказни замъци, около които по-късно възникнали градове.  рай един от тези симпатични градчета, град ƒорпт (“арту) работи в обсерватори€ наши€т герой, учени€т  арл Ѕерг. Ќ€ма да се разпростираме прекалено дълго върху родословното му дърво, но само ще отбележим, че много от неговите предци са били на служба в арми€та на царска –уси€, фон Ѕергови са имали фамилни замъци и в ≈стланди€, и в Ћифтланди€, и в  урланди€, а после едни помагали на фински€ генерал ћанерхайм да си издигне укреплени€та, строили му дотове и дзотове, а други пък обратно, служили в —ъветската арми€ и разрушавали същите тези укреплени€... У»змената се временихаФ, изказа се веднъж в разговор с внука си  арл вманиачени€ в дедайлите на военното изкуство д€до, което в превод от особени€ му език означаваше Увремената се изменихаФ. ƒ€дката - о.з. генерал-майр √устав Ѕерг не беше нито веднъж ран€ван, изобщо никога не беше воювал и ц€л живот се числеше към јкадеми€та на √енерални€ щаб, имаше, впрочем, и маса най-различни награди в това число и златен монголски —ухе-Ѕатор и един калаен метал на ≈тиопи€, а това, че често се оплиташе в приказките си, си беше просто от старост. »зказването му беше във връзка с това, че ≈стони€ се отцепи, стана независима и той, колкото и да бе странно, даже приветства споменатото събитие Ц €вно и на него по това време му беше омръзнал съветски€ бардак. ќбаче най-първото нещо, което там провъзгласиха, беше не равенството, братството и всеобщото щастие, както поначало именно това и се очакваше, и за всеки, и всички от естонците се обещаваше, но провъзгласиха н€каква си особена национална изключителност, а всички останали, състав€щи към четиридесетина процента неестонци, б€ха разделени на категории и б€ха заставени да преминат през унизителни процедури, вчастност да държат изпит за владеене на естонски език. ќсвен това, издадоха и още едни закони, зас€гащи военните, в това чисто и бившите военни и членовете на техните семейства. - ¬ие,  арл, сте типичен окупатор, - казаха на Ѕерг в имиграционни€ отдел, където беше заставен да отиде, - макар и да владеете перфектно естонски език, гражданство н€ма да получите, ако ще и да си захапете лакът€. ¬аши€т д€до и татко ¬и са служили в —ъветската јрми€ и ¬ас, като дете, са ¬и докарали тук от Ћенинград (—анкт-ѕетербург)... - Ќе разбирам, - отговар€ше им  арл Ѕерг на прекрасен естонски, на който биха могли да завид€т поголовно всички депутати в парламента и нелишени€т от определени литературни способности президент. ƒа оставим президента Ц от езика му биха счели за чест да се поучат повечето класици от местната естонска литература, ето такъв език имаше. Ц  акъв окупатор може да бъде баща ми, - продължаваше да се възмущава  арл Ѕерг. Ц “а, той беше най-добри€ човек на света, винаги дружеше със съседите си естонци и не е имало случай да не отстъпи м€стото си на старец или на жена в автобуса. ƒа, той беше капитан първи ранг, редови офицер, действаше винаги строго по заповед и служеше честно. ƒруга нещо беше негови€т братовчед, гестаповецът, когато влизаше, например, в трамва€ в бивши€ –евел (днешни€ “алин), и моментално всички естонци ставаха прави, докато той не седнеше, - ето това аз го разбирам като окупаци€... — една дума, не му дадоха на Ѕерг гражданство, но затова пък му издадоха н€какво сиво Уразрешително за жителствоФ, като вълчи билет, УаусвайсФ, и той, оплешивели€т вече учен със световно име, из€в€вал се н€кога блест€що на конференции, беше принуден всеки път, като н€какво момченце, като н€какъв непълноценник, да отговар€ на многобройните покани от чужбина ту с разбираем, ту с неразбираем отказ . Ѕързо приказките се разказват, но работа бързо не се прави Ц тук ние само споменахме за Уразрешителното за жителствоФ и тръгнахме да разказваме по-нататък, че всъщност на наши€  арл се наложи да се реди на многокилометрови опашки, и не само от сутрин до вечер, но и през нощта и като ц€ло всички тези състо€ни€ и разходки му отнеха не един ден или два, а цели н€колко месеца... ќт родината на √алилео √алилей пристигна писмо-покана от един учен при€тел. У»звин€вай, - отговари му съответно Ѕерг, - не мога да дойда, т.к. н€мам нужни€ паспорт, мо€т е сив на цв€т, а тр€бва да бъде син, пък още не е оформен както тр€бва, така че н€мам възможностФ... Уўо за дивота, - помисли си италианецът, - даже по съветско време намираше възможност да дойде, а сега, когато ≈стони€ е вече независима, не може да намери възможност. Ќещо не се връзва тук, сигурно просто не иска да дойде.Ф...» при€тел€т му се обиди и спр€ да му пише. японците, богати и щедри хорица, взеха, че му организираха едномесечно турне с четене на лекции, преговори за издаване на книгите му и още ц€л комплекс от развлечени€. УЌас ни интересуват, - пишеха те, - не само ¬ашите локални постижени€, но на първо м€сто космогонните ¬и модели, изводи и разсъждени€, защото ¬ие сте не само първокласен астрофизик, но и сте философФ.  ъм писмото имаше и допълнителна бележка на €понски език, от ко€то Ѕерг отлично разбираше, че в съответствие с обема лекции са приготвени и красиви пликове с добри хонорари... », разбира се, Ѕерг не можеше да замине. ј животът си подтичкваше, както си му бе редът. ¬сички негови колеги, които имаха син, подчертано естонски паспорт, т.е. гражданство, можеха спокойно да пътешестват и се миткаха по света, където си поискат Ц и по конференции, и просто на почивка, получаваха си като пълноценни граждани разните там грандове, кредити, помощ от безбройните фондове, купуваха си мобилни телефони, модеми, интересни компютърни програми, апартаменти, вземаха си на лизинг коли.  арл, наш Ѕерг ходеше на работа и обратно с един стар-прастар велосипед, който оглас€ше с диво скърцане околността, и харчеше почти всичките си пари за интернет и за книги. ƒори и чистачката, русол€вата ’елен, пресичаше пространствата на всичките пет континента с размерите си 90-60-90. “€ си беше истински супер-модел и любовница на директора на обсерватори€та, ко€то той беше оформил на три щата чистачка, макар че т€ и представа си н€маше, къде се намира нейни€ парцал, водещите й се метла и кофа, но редовно - ту тук, ту там - се по€в€ваше върху кориците на модните списани€. ѕазачът, един полудебил, имащ гражданство, и той в пушалн€та разказваше как се бил накопал през време на отпуската си, но не помнел къде точно - в ирландски ли или в лондонски паб. Уƒобре поне, че имам още работа и не са ме изгонилиФ Ц мислеше си учени€т  арл Ѕерг, докато премиташе кабинета си и почистваше приборите. ƒори и жената на  арл Ѕерг беше пълноценна и пълноправна участничка в празника на живота. “€ се €ви на изпит за владение на езика и макар нищо да не знаеше, получи най-висшата категори€, защото се били събрали ц€лата група и дали рушвет на приемната комиси€. –азказваше му после със см€х, как они€ с две ръце запъхвали парите по джобове и по пазви... ¬ нови€ си документ т€ се записа като ћайму Ѕерг, макар много години преди това да си беше ћаша. ѕосле се разведе с Ѕерг, взе му половината къща, продаде €, вдигна гълъбите от обсерваторската селска пустош към града на големите възможности - столицата на ≈стони€, “аллинн. ѕостъпи на работа в статистически€ институт. «а обм€на на опит, или, ей така, за развлечение, тръгна из ≈вропата. ѕри статистиците са много на мода при€телските състезани€. Ќали играта не е работа, ћайму си хареса волейбола, само дето не й се нравеше топката да € нацели в празната глава и да отскочи в аут, и освен това да й развали прическата. ѕон€кога т€ се обаждаше на учени€ Ѕург Упо чисто хуманни съображени€Ф: - » защо не искаш да се €виш на изпита за езика? √овори се, че скоро ще разрешат и на бившите военни и на техните семейства да претендират за гражданство, след като са издържали изпитите успешно. √ледай да не стане късно... Ќищо не й отговар€ше  арл Ѕерг, но ето какво си мислеше: УЌе върви н€как аз, учени€т със световно име, от истинска, а не фалшива рицарска родословна фамили€, да полагам н€какъв примитивен изпит, да се клан€м на н€какви си изкуфели старици, или на н€какви пожълтели от национализъм злъчни мъжкарчета, или на н€какви надуващи бузи сукалчета, дребосъци, пубери.  ой изобщо ги е измислил тези безкрайно странни и потискащи правата на човека закони?  ои малоумници са ги приели? — какво са мислили? ≈два ли е било с главата... “ака, както са си ги приели ти€ закони, - продължаваше да мисли учени€т, - така и ще си ги отмен€т, а ние ще почакамеФ... ¬ навечерието на големи€ празник, назован УћилениумФ, хората от ц€лата планета се готвеха да отбележат 2-то хил€долетие, но сърцата на много хора б€ха омрачени от усещането, че са непълноценни, че са второкачествени, и че те на н€кого нещо с€каш са длъжни. ¬ самото навечерие, когато и над най-малките селца, и над големите градове разцъфт€ваха разноцветните фойерверки, учени€т  арл Ѕерг уморено се мъкнеше от обсерватори€та към къщи, размишл€вайки, както винаги за космическите лъчени€, изведнъж върху блеснали€ синеват сн€г, направо в полето до сами път€ той вид€ гол€м, с€каш паднал от Ћуната, портокал. УЅлагодар€ ти, √осподи, - каза окопитили€ се Ѕерг, - аз този подарък никога н€ма да го забрав€!Ф... ѕо такъв начин, кой с пълна чаша и обкръжен от внимание, а кой - в самота и, може би, вгледан в звездите, изпратихме 20-ти век и посрещахме 21-и€. Ќа ћилениума н€каква делегаци€ от чиновници-безделници беше заминала за Ўвеци€.  ато се поразвлекли (разбира се за държавна сметка, в това число и за сметка на така наречените УчужденциФ, т.е. лишените от гражданство), като се поразвлекли, ама до побъркване и до опопване, на връщане към хотела решили да се заемат малко с работа и ц€лата им тайфа се изсипала не къде да е, ами направо в Ќобелови€ комитет, в комиси€та, отговар€ща за определ€нето на престижните награди. ћораволъснали, закачливи, зама€ни; от пиенето, от €денето и от живота свой, изнаглели и запотени от топлината вътре, като се €вили, веднага поискали, закрещ€ли и запели: У“р€бва на н€кого и от нашта република, гражданин, разбира се, Ќобелова награда да дадете, че иначе н€каква несправедливост се получава Ц на другите давате, а на нас не давате.  ъде е правдата? Ќито правда, нито право! Ќие, примерно, имаме много заслужили литератори, още от съветски времена, които са написали поне по стонина романа и сп€т и сънуват как , са се барнали в черни фракове и с умно и гол€мо изражение на лицата си получават най-престижната награда. “ова е важно за нас и политическо. «начи, тр€бва нещо да се уреди, тр€бва непременно нещо, н€как си да се дадеФ... - »звин€вайте, - отговорили им мъдрите шведи, - но ние не виждаме никаква нужда от това. «ащото работата не е в количеството, а в качеството. ƒори и да напишете сто хил€ди тома, харти€та н€ма да се превърне в литература сама. Ќие разбираме, че на вас, както на всички деца, ви се нрав€т разните там премии и подаръци, но тук, момчета, вече се престарахте, това не ви е играчка работа... »скаме обаче да ви зарадваме, не точно вас, а републиката ви, в ко€то има един достоен за наградата ни човек Ц това е учени€т  арл Ѕерг. » полетели телеграмите, зазвънели телефоните, започнали да ров€т в компютрите:ФЅоже мили, в списъците на гражданите го н€маФ... ѕрезидентът на републиката лично, законно или незаконно, направил му син паспорт и му го носи на Ѕерг, на национална чинийка, изработена по поръчка, връчва му го... - Ќа мене, - отговар€ му  арл Ѕерг, - нищо не ми тр€бва. — какво съм по-добър аз от другите, они€ безправните, които н€мат гражданство? ƒа не би да съм н€какъв спортист, дето е подскочил най-високо, или е бил най-бърз от всички, или е забил решаващ кош или решаващ гол, та да ми връчвате този паспорт Уза заслугиФ, не ви разбирам... ј съм рицар и никога на задни лапи не съм заставал, не съм подскачал, и н€ма да го направ€... ≈то това им каза учени€т  арл Ѕерг. “е и сега си хап€т лактите, не сп€т добре и се м€тат в сън€ си:Ф≈х, защо го приехме този непопул€рен закон, който нищо не ни даде, освен загуба на достойнство и унижени€Ф... ¬ днешно време учени€т  арл Ѕерг пътува много по света, изнас€ лекции в най-известните университети, за него прав€т научно-попул€рни филми. “ой за нищо на света не взима никакво гражданство и това не е негов проблем, а проблем за они€ чиновници и за они€ държави, които се надпреварват презглава да го кан€т. “е си произвеждат техните си особени циркул€ри, разпореждани€, изключени€ и тихичко проклетисват Усиви€ паспортФ и то€, който го е измислил. Ѕерг вече много отдавна широко е загърбил ц€лата тази миша суета и освен това разполага със средства Ц с лопата да ги ринеш. », заедно с почетни€ диплом, му връчиха и милион...
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© Ћюбомир √еоргиев «анев ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-08-19

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: ё–»… я »ћј…Ќ≈Ќ - проза
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
«јѕ»— » Ќј ЋёЅ»“≈Ћя Ќј …≈–ќ√Ћ»‘» - ё–»… я »ћј…Ќ≈Ќ
 
«а да можете да менаджирате произведени€та и да пишете коментари, тр€бва да бъдете логнат чрез бутона "¬ход чрез ‘ейсбук".
   ќтзиви: 3
  print ѕечат  
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
19-01 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
18-01 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
18-01 ’умор и сатира 2017
18-01 ’умор и сатира 2017
18-01 ’умор и сатира 2017
ѕълен списък