БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Какво?

Деница Асенова Евтимова (denyamber)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: С няколко думи

Какво съм Аз?
Какво е разум?
Какво е младост?
Какво - тъга?

Една мечта,
едно кокиче,
едно дете,
една жена.

Тъгата скръб е,
скръбта - сълзи,
сълзите - крясък,
а крясъкът - мечти.


Една жена,
едно дете,
едно кокиче,
една мечта.

Какво тъгата е?
Какво е младост?
Какво е разумът?
Какво съм Аз?

Думи, думи, думи. Това са само подредени думи без никакъв смисъл. Но те са красиви. Имат ритъм. Опияняват(понякога). А може би някой, някога ще открие в тях смисъла? Или по-скоро чуството? Не, не вярвам. Това са просто наредени думи без смисъл. Каква магия е словото и какво проклятие в същото време!
2002-09-17

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)