‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от йоли
 
«а Ќе€
ƒвадесет бръмбара плюс (втори том) (съкратено издание)
* * *
Ќощта на бръмбара
Ќенакърнимо
ѕредателство
* * *
... в просъница ...тази нощ...
[21.04.2003/14:45]
ѕосветено на...
“еори€
јх, Ћуната, тази!
... в просъница... дойде...
* * *
... в просъница... навън е зима...
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   јнгел —ветославов —лавчев(йоли)>„ерупка>“еори€  
“еори€
  јнгел —ветославов —лавчев (йоли)
  –аздел: –ј« ј«»  

"“ук н€кой би могъл да възрази". ƒубар помисли за момент, почука с пръсти по челото си, после се почеса нервно. “ук н€кой би могъл да възрази, че... ƒобави "че"-то към последното изречение.

- ≈стествено, че ще възрази! - измърмори на себе си раздразнено. - “ук могат да ме хванат много здраво. “ук издъхвам, помисли си отегчено. ’убава аналоги€, но ако н€кой € разчепка ще ме забие. ѕотрака с пръсти по клавиатурата. ѕомисли малко и изтри последното изречение. Ќ€ма защо читател€т да бъде провокиран. ƒа не му подсказваме къде е проблемът, а! ѕък ще измислим как да об€сним нещата. ’м, добреЕ ƒубар побутна мишката и прочете последните изречени€ на ум, мърдайки устни съсредоточено. —мръщи се и прочете цели€ абзац. —лабо. ¬€рно е, но не звучи убедително.

- ƒубо, н€ма ли да дойдеш да €деш? - на вратата се показа ћори, както винаги издокарана със ситни карета и вързана коса.

- ’мне.- измърмори ƒубар, без да € поглежда.

- —тига си писал, ела поне да ни правиш компани€. —им ще иска да те види. ’айде, покажи се. Ѕила е толкова път!

- ’ммне. ”фф, ћори, сегаЕ не мога! - ƒубар изцъка с език, клатейки глава в опит да отпъди сестра си, без да загуби концентраци€та си.

- —им ще ти се обиди да знаеш!

- ”фф, ћори! - ƒубар изпуфка раздразнено в опит да намери извинение. - ммЕ

ћори не каза нищо, само поклати глава с укор и излезе.

”ффф, как да го измисл€, като не мога да се съсредоточа! » без това цикл€ катоЕ ’м, добре, значиЕ ќбмисли последните си твърдени€, преповтори ги, опитвайки се да ги сведе до простички сентенции и сви устни недоволен. Ќе беше добре. ћисълта му скачаше твърде много, подбираше примери от съвсем различни мащаби, смесваше аналогии. “върде припр€но излагаше доводите си. ясно личеше, че всеки читател би бил объркан.

ƒ€волите да го вземат!

ќтново препрочете последните абзаци. ѕосле си помисли, че го прави прекалено често. ѕосле помълча наум, а после си помисли, че екранът е зацапан. ѕосле си помисли, че си мисли за глупости.

ќтпусна се с пуфтене назад в стола си и затвори очи. Ѕолеше го глава - слабо, но дразнещо остро пулсиране точно в слепоочи€та. «ад т€х. ѕод слепоочи€та. ’мЕ навътре от т€х. ¬сичко това е от нерви, помисли си ƒубар. ќтвори очи, наведе се напред и препрочете написаното. Ќе отне кой знае колко време. Ќе беше особено много като обем. Ќе беше завършено, но не се очертаваше да се уголеми особено. Ќе е добре, помисли си раздразнено ƒубар. “емата е сериозна, очаква се сериозен обем. Ќикой н€ма да пов€рва, че нещо в€рно е казано в толкова малък текст. Ќо пък ƒубар винаги държеше да е точен в твърдени€та си и не искаше умишлено да разт€га локуми. ’убава работа!

ƒобре, остав€ме това сега така, после ще го оправ€ме! “ова е основен принцип. Ќищо не става перфектно от първи€ път. ƒа де, това е €сно! »де€та е - нищо не може да стане идеално отЕ ”ффЕ иде€та е, че пишеш всичко, за да имаш нещо написано, въпреки че не е хубаво, а после поправ€ш. Ќе по време на писането. “ака се зацикл€!

- ƒубо, идваш ли? - ћори пак беше се беше показала на вратата. ѕогледа брат си за миг, после влезе. “ой € погледна, реши, че може би изглежда отча€н, и направи смръщена физиономи€.

- —интез или анализ? - попита - отговори принципно!

- —интез.

- јприори или апостериори?

- јпостериори. Ќ€ма ли да се по€виш оттатък най-накра€? ƒадох ти половин час, но не можеш съвсем да се измъкнеш!

- »скам да си довърша, ћори! - възнегодува ƒубар.

- ќсъзнаваш ли, че ако го измислиш това твоето ще оставиш без работа всички философи.

- ’мЕ

- ј и си нело€лна конкуренци€.

- ’м?

- «ащото за това не ти се плаща! ’айде остави това и ела оттатък!

- »зобщо не ми помагаш, да знаеш.

- “и също не ми помагаш, като си се замонашил така. ’айде, —им наистина ще се огорчи ако не се по€виш. Ќ€ма да ти позвол€ да б€гаш така.

- «ащо се опитваш да ме сватосваш, не понас€м като ме пробутваш така! - ƒубар се сви обидено на стола си.

- Ќе те сватосвам! Ќе искам кой знае какво от тебе.

- Ќе харесвам толкова —им.

- ’айде ела, де. —им не е лошо момиче, н€ма нужда толкова грубо да € отб€гваш. —пециално заради тебе е дошла. Ќека ти се порадва малко.

- ”ффЕ - ƒубар изсумт€, смръщи се сви още повече. - ”ффф, ще дойда след малко.

- “ака те искам, братчето ми. «апазили сме ти сладкиш.

ћори го погледа очаквателно н€колко секунди, после му се усмихна окуражително и излезе.

ƒубар посто€ миг-два неподвижно, след това се загледа пак в екрана. —мръщи вежди в опит да се върне към последната си мисъл. ѕрочете последните си написани изречени€, написа още две, накра€ изтри абзаца. ¬еднага съжали и като изруга сподавено удари с юмрук по тапицери€та на стола си. "—интез" и "апостериори", значи. “ова пък защо? —ъвсем се обърка. явно не тр€бваше да прави та€ импровизирана анкета. “р€бваше да предвиди резултат, с който не е съгласен.

»зруга отново и се опита да прочете всичко отначало, но не можа да се съсредоточи и изпуфт€ €досано. √леда известно време в екрана със стиснати устни и гаснеща надежда в очите, после стана р€зко от м€стото си.  ак можеш да работиш при такива услови€. ѕо д€волите. ”фффЕ ∆ениЕ ѕо д€волитеЕ

»змъкна се иззад масата и тръгна към вратата.

- ћори, —им, пфуЕ идвам.

 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© јнгел —ветославов —лавчев ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-06-18

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от: ,
÷икъл: „ерупка
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
—труктура
 
«а да можете да менаджирате произведени€та и да пишете коментари, тр€бва да бъдете логнат чрез бутона "¬ход чрез ‘ейсбук".
   ќтзиви: 0
  print ѕечат  
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
19-07 јлманах ѕроза 2010
19-07 јромат на ёжен в€тър
19-07  онтражур
19-07 ƒетски истории 2018
19-07 ’умор и сатира 2016
ѕълен списък