‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от ligero
 
«а съдбата
¬ търсене
—тр€скащо безразличие
ƒо живот
»нтервю без граници
„ух стъпките ти
Ќощна песен
Ќикога вече сам
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   ћартин »гнатов(ligero)>>Ќикога вече сам  
Ќикога вече сам
  ћартин »гнатов (ligero)
  –аздел: –ј« ј«»  
Ќе€сно виждах, но съвсем €сно чувах зловещото клатене на дърветата от есенни€ в€тър. јз и н€колко момчета изпитвахме смелостта си, като минавахме по здрач през една на пръв поглед обикновена горска пътека. —амо името и бе странно, а именно Упътеката на смъртта Ф. ѕо тази пътека се стигаше до една полу- разрошена постройка, ко€то също си имаше име У  ъщата на ужасът Ф. —редните ни години б€ха около десет и сами разбирате как сме се чувствали ходейки по пътека с подобно име. - ≈й чакайте ме. Ц почти проплака едно от хлапетата. - Ќе се мотай ѕепи, че ще те оставим тук. - Ќедейте де, бързам колкото мога. Ц като ускори €вно крачката се помоли той. Ѕ€хме на средата от път€ до У ъщата на ужасаФ, а вече телата ни придобиваха все по тъмен цв€т. Ќа н€кои места клоните б€ха толкова близко до главите ни, че при разклащането от в€търа заприличваха на огромно ръце, които искат да ни хванат. ¬сички б€ха доста задъхани не само от ходенето вече половин час, но и от страховитата обстановка. -  ога ще се прибираме? Ц пак се обади малки€ ѕепи. -  олко пъти да ти казвам, по бързай и не говори инак ще те зарежем. Ц доста строго нареди водача на нашата група  рум. Ц ќще съвсем малко остава. Ќе след дълго пред нас се откри малка пол€на с доста стара и разнебитена постройка.  огато изл€зохме на пол€ната разбрахме, че не е още съвсем тъмно, но не след дълго щеше да остане да свети само луната. ѕриближихме се до къщата и € огледахме внимателно с€каш очаквахме всеки момент от вътре да изскочи нещо. “€ н€маше нито врата нито прозорци само големи черни дупки по стените. ѕред не€ имаше едно паднало дърво. —лед командата на  рум всички отидохме и седнахме на него. јз седнах почти на зем€та до ѕепи понеже за мен н€маше много м€сто. - «наете ли, защо пътеката, по ко€то дойдохме се нарича Уѕътеката на смърттаФ, а тази постройка Укъщата на ужасаФ? Ц попита едно от момчетата на име Ћюбо. ¬сички се спогледаха, но заклатиха незнаещо глави. јз знаех истори€та, но не казах нищо. Ц едно момче е намерено мъртво почти в кра€ на пътеката точно преди да влезе в градът ни. - ј къщата пък, защо се нарича тъка? Ц попита доста припр€но »во. - јми см€та се, че е било тук преди да умре, затова. - ƒрън, дрън. —ега го измисли нали. Ц присм€ се »во. јз знаех, че не го е измислил той тъй като както казах знаех истори€та, затова само слушах подигравките на другите без да се сме€. - —мейте се, на него не му е било до см€х онази нощ когато му се е случило това. - тонът му бе толкова сериозен, че всички спр€ха да се сме€т и се заслушаха в бучащи€ в€тър между дърветата. Ц само ако знаете какво се е случило преди н€колко години тук н€маше да ви е до см€х. -  акво пък толкова се е случило, да не би н€кои сериен убиец да е убил момчето или пък горски€ дух е сторил това . Ц направи опит да се присмее и  рум, но на никои не му стана смешно. ћалки€ ѕепи се приближи по близо до »во и така за мен се освободи малко м€сто на стари€ дънер. -  огато баща ми е бил дете, за да имаш право да караш колело с големите момчета е тр€бвало да отидеш до тази къща сам, през нощта и да се върнеш. —амо, че тук по това време е жив€л горски€ пазач. “очно под нас е имал зеленчукова градина и този които е идвал през нощта за доказателство, че наистина е дошъл до тук е тр€бвало да открадне н€колко домата и тогава да се върне в градът. - » това момче по път€ на зад, се е задавило с парче домат и така е умр€ло. Ц пак се пошегува  рум този път успешно. ¬сички се засм€хме, но пак заслушахме истори€та ко€то разказваше Ћюбо. - “ова момче било при€тел на баща ми, а след като то минело изпитанието бил ред и на него. “а в онази нощ въпросни€ смелчак се метнал на колелото си и тръгнал към къщата на горски€. —поред баща ми хич не му пукало от тъмнината, дори се шегувал, че ако не се върне до час значи са го хвана ли вампири. “а значи отишъл той до къщата, тази зад нас, но точно когато късал от доматите горски€ изл€зъл и го вид€л. ’лапето поб€гнало, като не усп€ло дори да си вземе колелото, а горски€ след него. –азказват, че понеже бил подпинал не могъл да го настигне и затова стрел€л във въздуха, за да го сплаши, но момчето не спирало да б€га. » така гонитбата продължила до м€стото където било намерено мъртво. Ц нещо изщрака под краката ми и всички стреснато се обърнаха към мен. - ј как е умр€ло то? Ц попита »во. - ѕредполага се, че пазачът се е спънал и при падането го е прострел€л в главата. - «а н€колко домата. Ц възмутен каза »во Ц сигурно са го осъдили на доживотен за това. - Ќе е било нужно, след н€колко дни той се е обесил на едно дърво точно тук. ћоже би точно на това върху което седим в момента. Ц при което всички скочиха и се отдалечиха на две- три крачки от дървото. јз не станах понеже знаех, че не е това дърво, а едно зад къщата. ƒори и това да бе пак не бих скочил като т€х. -  азват, че в къщата по н€кога можело да се чуе как горски€ пазач плаче за хлапето, което е убил. - ƒа бе, стари€ пазач »ван. Ц казах аз, но никои не ми обърна внимание. ¬ този момент в къщата зад нас се чу шум от драсване на клечка кибрит и от едини€ прозорец се вид€ слабата светлина от свещ. ¬сички момчета се впуснаха в панически б€г към пътеката, а аз се опитвах да ги спра като им казвах, че това е »ван и, че н€ма да им направи нищо лошо. Ќикои не ми обърна внимание, само ѕепи издаваше звук от приглушен плач. “ръгнах след т€х въпреки, че знаех всеки път какво се случва. јз и те б€гаме по пътеката, но щом се т€ свърши, те всички влизаха в града, а аз тр€бваше да остана в гората.  лоните ни удр€ха през лицата, ѕепи продължаваше да плаче, »ван и  рум дишаха ускорено и шумно на пресекулки, а Ћюбо викаше непрекъснато: - ѕо бързо, има н€кои след нас, по бързооооо ЕЕЕ... ¬ече б€гахме десетина минути, а аз мислех кога ли н€кои смелчаци като тези провокирани от истори€та за мен ще ми дойдат на гости. » както си мислех това се сетих как н€кое от момчетата може да остане при мен. —пр€х и се наведох, вдигнах един камък от зем€та и пак поб€гнах да настигна момчетата.
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© ћартин »гнатов ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-06-12

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл:
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
 
«а да можете да менаджирате произведени€та и да пишете коментари, тр€бва да бъдете логнат чрез бутона "¬ход чрез ‘ейсбук".
   ќтзиви: 1
  print ѕечат  
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
21-06 »релевантът
21-06 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
21-06 ѕътища
21-06 ѕоези€ 2015
21-06 ’умор и сатира 2017
ѕълен списък