‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от wizard
 
“ринадесетата глава
Ћюбов с кървави сълзи
Ќедовършено летене
Ќ€кой ден
Ћовецът на спомени
«аконите на Wizard за жените
—мъртоносна илюзи€
ѕогледът на √оргона
 оледни сълзи
’амелеонът
”смивка в полунощ
ќтмъщението на гарвана
ѕоетът и чайката
—пиш ли?
«а пророците и хората
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   —ибин —имеонов ћайналовски(wizard)> ръчма "«елената котка">“ринадесетата глава  
“ринадесетата глава
  —ибин —имеонов ћайналовски (wizard)
  –аздел: ‘јЌ“ј—“» ј и ‘ентъзи  
—ъбудих се от звука на камък, който стърже върху камък. ќтначало не можах да осъзна€ откъде се разнас€ сухото търкане, но после полъхът, който разбута засто€ли€ въздух, заобикал€щ ме от незнайно колко столети€, освежи паметта ми. Ѕ€х в гробница. —ледователно, това бе звукът от отместваща се надгробна плоча. —транно. «а последен път чух това стържене преди около хил€да-две хил€ди години, когато десетина търсачи на силни усещани€ б€ха решили да опитат късмета си и да ме възкрес€т. Ќо пък ако помн€ какво се случи с т€х... ¬ крайна сметка, ничи€ памет не е безгрешна - дори ако се казваш јбдул ал-’азред. “ака. Ќапредвахме. ¬ече дори си спомних името си. Ѕраво на мен. ƒругото засега не ме интересуваше. ¬ажно беше да разбера единствено на кого, ћракът го взел, б€х потр€бвал по никое време. ¬се още не б€х отворил очи. —трахувах се, че ако го направ€, сухата кожа на клепачите ми ще се разпилее по бузите ми като прастар пергамент. ј и не знаех дали идиотът, който отместваше надгробната ми плоча, не е донесъл със себе си отвратителни€ привкус на светлина - светлината, ко€то за едно ƒете на ћрака като мен бе по-омразна и от Ѕожи€ целувка. ќтлепих бавно устни и изрекох: - јко си донесъл със себе си факла или нещо друго, би ли го изгасил, ако обичаш? ”чудих се на гласа си още с първата прозвучала нотка. ѕриличаше на звука от разрав€не на купчина чакъл в празно ехт€що пространство. ”стата ми саса се разтегна в усмивка, ко€то обаче се стопи, щом чух гласа отсреща: - —покойно, √арване. ћракът е и мо€ съдба. »зпсувах наум. ќт всички неканени гости, които очаквах да вид€ пред себе си, името на “ери —торн бе последно в списъка ми. - “ери... ƒосат време мина от последната ни среща... - “ака е, учителю. - ѕредполагам, имаш достатъчно убедителна причина да използваш това, на което сами€т аз съм те учил, и да връщаш от смъртта един пенсионер. - ѕриеми, че просто съм те събудил от доста продължителна и досадна старческа др€мка. - Ќе че не си прав дон€къде, но това е друг въпрос. —амо не ми казвай, ако обичаш, че си дошъл за книгата. - “ака е, √арване. —лед като друидите от —ветлото Ѕратство изгориха последни€ 666-ти препис на "Ќекрономикон", единствени€т останал екземпл€р би тр€бвало да е у теб. - ƒа, в€рно. Ќо какво те кара да мислиш, че ще ти го дам? ћисли бързо, младежо. “ърпението ми не е безгранично и ти много добре знаеш това. - ¬ момента това въобще не ме интересува, √арване. - Ќима искаш да кажеш, че ще се изправиш срещу мене, ученико? - Ќ€мам намерение, учителю. Ќе съм дошъл за свада, а за разговор... молба... може би съвет... - «а какво ти е книгата ми? » без това вече знаеш много повече от който и да е друг “ъмен ћаг. - ѕов€рвай ми... тр€бва ми и то много. »згледах го втренчено. ¬ гласа му прозвучаха нотки, каквито не б€х чувал досега. «а хил€долети€та познанство с него б€х ставал свидетел на какво ли не - на €рост, раздразнение, безразличие... но тъга у “ери —торн??? ќгледах го още веднъж от глава до пети. Ѕеше все същи€т както преди вече близо четири хил€ди години, когато дойде в къщата ми, за да се изучи на “ъмното »зкуство. Ѕеше твърдо решен да стане най-добри€т... и, в името на ћрака, усп€. ¬ началото никой не го приемаше насериозно - отчасти поради факта, че е ученик на Ћуди€ јрабин (в крайна сметка никога не б€х бил попул€рен...), отчасти поради вроденото недоверие и в н€кои случаи дори омраза към малефицистиката и некромани€та, отчасти поради твърдото му решение да запази младежката си външност. ѕоследното като че ли разгневи най-много мухл€салите мозъци на колегите му, според които ако един ћаг не изглежда стар като света, изкуството му не струва и пет пари. ¬ъобще “ери с външни€ си вид нарушаваше най-малко две трети от всички магьоснически традиции. ¬место обичайни€ б€л плащ или черна роба, препасана с въже (каквито б€ха каноните) той винаги носеше черни кожени €кета или дълги черти палта.  осата му - все още гарвановочерна - бе доста дълга и препасана отзад на тила със сребърна халка. Ќикога не носеше жезъл или други глезотии, но за сметка на товане свал€ше от ръката си станали€ вече легендарен пръстен с изр€заната от ц€л аметист пентаграма. ƒа, хлапето определено имаше собствен стил - както във външни€ си вид, така и в изкуството си... - ”сещам нещо странно в гласа ти, ученико. - Ќикога не съм можел да скри€ нищо от теб, √арване. - —лучило ли се е нещо? “ой се поколеба. “ова също бе нещо ново - досега не го б€х чувал да забав€ отговорите си дори със секунда. - “р€бва ми “ринадесетата глава, учителю. —ега пък аз млъкнах объркан. 13-та глава на мо€ труд бе финалната, най-дълго мислената и провер€вана от мен. “ова бе апотеозът на "Ќекрономикон" и на “ъмното »зкуство въобще, нещо, което дори и най-закоравелите “ъмни ћагове не б€ха докосвали. Ќикой досега дори не бе разтвар€л страниците на 13-ата глава. ¬ не€ б€х описал финалните стъпки, които магът тр€бваше да извърши, преди да се отдаде изц€ло и безвъзвратно на ћрака. “ам б€х изброил всичкиначини да изтръгнеш от мозъка, плътта и душата си онова, което ни прави хора и същевременно ни лишава от пълни€ потенциал на маги€та - лигавите човешки чувства: любов, състрадание, милост... - ћай не те чух добре, ученико? - проговорих след близо пет минути мълчание. - Ќапротив, √арване. »скам 13-ата глава. - «наеш, че е опасно. Ќикой освен мен не е извършвал това... а и не съм съвсем сигурен дали успехът ми не се дължеше на чист късмет. - “ова н€ма значение, учителю. »ли и аз ще умра, или ще бъда погълнат от ћрака... » в двата случа€ печел€ по-добър от сегашни€ си живот. ћислех, че вече съм постигнал всичко, но €вно не е така. »скам да се отърва от чувствата си. - ƒосега не б€х забел€звал да ти пречат. ќтскоро започнаха, √арване. ’ил€ди години прекарах в лутане по всички светове... търсех жена, на ко€то да дам онова в мен, което за цели€ ми живот стана огромно и сега дори заплашва да ме взриви отвътре като напор на прекалено задържана зад т€сна €зовирна стена вода... ƒа, намерих много жени, които заслужаваха да бъдат обичани истински - така, както само аз мога. —ред т€х имаше и такива, които не се плашеха от обема на любовта ми подобно на свикналите на при€телско харесване,и сексуално привличане от страна на недозрели хлапета. ƒа, √арване, имаше и истински жени, а не просто ненужно натрупване на мастна тъкан около вагината. ћалко б€ха, но ги имаше. Ќо тук дойде други€т проблем, учителю. јз съм почти на 8000 години. «нам, че не ми личи, дори глупавите жени не го забел€зват отначало... но после... ¬ид€х как юмруците му се свиват, в очите му се по€ви опасен бл€сък, а челюстите му б€ха здраво стиснати. -  акво значение, в името на ћрака, има на колко години съм в действителност, след като по външен вид и по дух съм млад???  акво тр€бва да стане, за да поумне€т жените? «ащо дори аз, с ц€лото си магическо изкуство, не мога да промен€ това??? - ¬секи следващ въпрос се процеждаше с усилие през стиснатите му зъби и излизаше навън като експлози€ от жлъч. - ”спокой се. - Ќе мога, учителю. “р€бва ми 13-ата глава!!! “р€бва ми... - ”спокой се. ўе ти дам книгата. »звърнах поглед към пода на гробницата. —ледвайки движението на очите ми, един от камъните се разклати и се измъкна с отвратителното скърцане на гнил зъб. ѕод него имаше дебел том, подвързан с истинска драконова кожа. “рудът на живота ми. "Ќекрономикон" - алфата и бетата на “ъмното »зкуство. Ќе н€кой от вече отдавна изгорените 666 преписа - оригиналът написан от мо€та ръка. Ќ€къде вътре из него сигурно все още имаше кървави петна по страниците: кръвта на онези, които се б€ха опитвали да го откраднат от мен... и б€ха загинали от неописуемо грозна смърт, за ко€то дори и аз предпочитал да не мисл€. ¬ид€х как очите на “ери припламнаха. - ¬земи го, ученико. —м€тай това за подарък към най-способни€ от последователите ми. «а теб е. Ѕавно, много бавно, той се наведе и измъкна от дупката моето любимо творение. - ј сега, ако ми позволиш, възнамер€вам да засп€ отново. »ли да умра отново, ако така предпочиташ. «наеш, че винаги си добре дошъл тук... така че наистина ще се радвам да те вид€ отново тук след време... и то невредим, да подчерта€. ¬нимавай, “ери, и късмет. ѕоследното нещо, което вид€ха затвар€щите ми се очи, бе изумени€т поглед на “ери. ƒосега никога не го б€х наричал по име. ѕо този начин признавах, че е равен по сила на мен, че вече не сме учител и ученик, а двама равнопоставени ћагове... последните истински “ъмни в истори€та на маги€та. », в името на ћрака, той наистина си го заслужаваше. »скрено се над€вах, че ще го вид€ отново.
 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© —ибин —имеонов ћайналовски ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2004-05-25

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл:  ръчма "«елената котка"
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
“ринадесетата глава
 
«а да можете да менаджирате произведени€та и да пишете коментари, тр€бва да бъдете логнат чрез бутона "¬ход чрез ‘ейсбук".
   ќтзиви: 0
  print ѕечат  
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
22-06  ои са поми€рите?
22-06 ”чилище по роботика
22-06  лючът на Ќикола
21-06 Ѕезусловен контрол
21-06 »релевантът
ѕълен списък