‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти  
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница
 Ќ»√»“≈

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕърви публикации
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg

 луб 'Ѕуквите'
.
.
 
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
ѕрепоръчваме
от €на
 
Ѕордни дневници. √лава 3. Ќачало на работата. » на други неща
 ак се става пилот?
Ѕордни дневници - ”вод
Ѕордни дневници. √лава 4. –азни
Ѕордни дневници. √лава 1. »зборът (на професи€) -"“о един избор твойто, н€ма що!"
Ѕордни дневници. √лава 2.  ур(с) на обучение
Ѕордни дневници. √лава 5.  рай
ѕрeпоръчвани ≈-книги  
   яна  аменова ѕеткова(€на)>Ѕордни дневници> ак се става пилот?  
 ак се става пилот?
  яна  аменова ѕеткова (€на)
  –аздел: ’умористична проза  

 ак се става пилот? Ќ€колкото ми години опит в тази професионална област и интензивни наблюдени€ върху въпросни€ вид провокираха УражданетоФ на У“еори€ за пилотитеФ, въпреки че би било смешно да наричам субективните си и хаотични наблюдени€ теори€. Ќо за да има н€какво име .........
Ќай-гол€мата грешка би била, естествено, да обобщавам, пък и вс€ка теори€ просто тр€бва да има изключени€, за да може да се потвърди, затова нека приемем, че въпросната теори€ важи за 90% от българските авиатори. ќстаналите 10% - пренебрежимо малки стойности от извадката - са адски св€стни хора и много добри професионалисти, които прав€т чест на  професи€та си. — което изобщо не пасват в общи€ за останалите пилоти генотип. “ова, в повечето случаи, им носи непри€тности вариращи от тормоз от страна на колегите до силно намалени шансове за издигане в йерархи€та.
«а формирането на теори€та ми съществена рол€ изиграха, естествено,  въпросните 90%.
«а да станеш един от т€х тр€бва да си роден с това определено, трудно поддаващо се на дефиниране Ќещо (каквото и да е  то. ћоже би липсваща хромозома) или пък .............................. да ти стискат главата в менгеме, докато си бебе и така да те превърнат в полуидиот - това е една от важните предпоставки, от теб да стане един истински пилот от въпросните 90%.
ќбикновено си от село; ако си роден в град, то в семейството ти има пилоти. Ќ€ма значение как и къде си прекарал ученическите си години; интересува ни престо€т ти в ковачницата на таланти, а именно висшето военно училище в ƒолна ћитрополи€. “а за да бъде възможен престо€т там, математиката тр€бва да ти се удава дон€къде. Ќеобходимо, но не задължително условие. ≈дин вли€телен баща е по-ефективен метод. 
»менно въпросното училище е това, което има значение и за тво€ по-нататъшен живот, а и за мо€та теори€. ¬ъв въпросното училище се прониква сравнително трудно Ц приемните изпити не са лесни и тр€бва да положиш малко усили€, но дори и да ги издържиш, това не е гаранци€ за нищо. Ќе дай си боже да се паднеш в година, в ко€то н€колко генералски синчета искат да стават пилоти Ц тогава, дори и да имаш пълно шест, ще тр€бва да изчакаш малко да вид€т къде да те вмест€т (искам да вметна, че имам предвид 80-те години). ѕриемат ли те, започва нов етап от тво€ живот, започва майсторското формиране на пилотската личност. ћозъкът ти се изпилва така, че да разбира само от необходимите за УкаранетоФ на самолета учебни дисциплини. ¬сичко останало е ненужен товар, който се изхвърл€ през борда още през първите години. »зклас€ваш н€как си Ц може зле, а може и много добре. ќще от първи курс биваш наблюдаван Ц от девойките от ѕлевен и околностите. ћатериалните привилегии на пилотската жена се предават от поколение на поколение сред техните среди и вс€ка истинска плевенчанка се стреми към т€х Ц прекрасна пилотска заплата, живот в —офи€, пътувани€ по света (евентуално), достатъчно количество златни бижута и .................... ми€лна машина!
—редната възраст на сключване на брак сред абсолвентите от ƒолна ћитрополи€ Ц 23 години, неженените екземпл€ри са гол€ма р€дкост. ћоже би това об€сн€ва дон€къде безумното желание на пилотите за копулаци€ най-вече с жени, които не са техни съпруги Ц когато на 27 години вече имаш 4-5 годишна брачна практика зад гърба си, не можеш да се отървеш от чувството, че все нещо си пропуснал в натрупването на сексуални контакти с отсрещни€ пол и, естествено, бързаш да провериш какво точно ще да е това. »ли просто вече не можеш да гледаш жена си.
ѕо-горе споменах, че във военното училище авиаторската личност се оформ€ Ц и то с майсторство, граничещо с гениалност и с френетична отдаденост на каузата полуидиотите да бъдат превърнати в пълни такива при напускане на училището. —амо с пълното отдаване от страна на преподавателите мога да си об€сн€ интелектуалното (под)ниво на техните ученици. Ќе мога да се изказвам по отношение на професионалната им подготовка, тъй като не съм специалист; чувала съм най-различни отзиви за не€. Ћични€т ми опит показва, че ако мозъкът им не е закърн€л от дългогодишното интензивно пиене, вършат работа. “ова, което имам пред вид е вс€ка една останала област от живота. ƒа вземем например английски€т език, който би тр€бвало да владе€т перфектно, и познани€та по който се ограничават с броене до 20 и назоваване на думите  УкацанеФ, УизлитанеФ, УзаходФ и УразрешениеФ. ѕример за илюстраци€: град н€къде из ≈вропа. ƒвама пилоти искат да се разход€т из града и питат стюардесите как да си поръчат две бири на съответни€ език. “е им казват. ¬ последствие обаче, едини€т от пилотите предприема н€колко разходки сам. ѕознайте какво пие всеки път при тези разходки? ƒве бири. «ащото не знае как да си поръча само една.
ѕрескачам н€колко години Ц вече си назначен н€къде из авиокомпаниите. ќбикновено работиш на чартърните линии и шест месеца си далеч от дома и от Ќ≈я. ѕочти полуд€ваш от удоволствие при мисълта за многото чужди жени, които, искат или не искат, ще бъдат в същи€ хотел за следващите н€колко месеца. ќще през първи€ месец е въпрос на принцип да нам€ткаш в леглото си колкото се може повече стюардеси, за предпочитане УновобранкиФ Ц УстаритеФ не ти се хващат вече на номерата. ќбикновено сексът с теб е доста слаб и елементарен, лишен от чувства и въображение; главни€т ти приоритет е чужди€т задник, оттук произтичат и разминавани€та с ответната страна Ц т€ много често е достатъчно глупава да се влюби в теб и да очаква про€ва на чувства!! ќсвен това сексът с теб не продължава повече от седмица-две, най-много месец! јкт на разд€ла обикновено н€ма, в един прекрасен момент, обикновено без предизвестие, ти просто преставаш да € забел€зваш, да € поздрав€ваш или да й се обаждаш.  огато си бил малък н€кой е тр€бвало да ти об€сни  основните положени€ на доброто възпитание, но тогава €вно си тичал след прасетата. јпропо "поздрав€ване и добро възпитание" Ц ти никога не поздрав€ваш колежките от екипажа си, когато жена ти е при теб! Ќикога! «ащото плллевенската ти съпруга е адски ревнива. Ќищо, че когато не€ € н€ма въпросните колежки са принудени да търп€т  тво€та Увисоко интелектуалнаФ и  Улицепри€тнаФ компани€. ћежду впрочем на жена ти всичко й е €сно, но залогът е прекалено висок Ц нейното благоденствие, нейната ми€лна (!!) Ц и развод почти никога не настъпва, не че и ти насто€ваш за него.
— годините обаче цифрата на излъганите все повече намал€ва, може да се стигне и до срамните УсухиФ лета, когато не си могъл да излъжеш нито една колежка. “огава обикновено идва и повратната точка във времето, от ко€то нататък започваш неистово да ги мразиш. ќще работ€ по въпроса У«ащо?Ф. —амо защото нито една от т€х не иска да спи с теб? Ќадали.
ѕоследна, но не и по важност точка Ц облеклото ти. ÷€ла симфони€! “и н€ма да си истински пилот ако не носиш винаги бели чорапи, особено в комбинаци€ с черен панталон и черни обувки. “и не притежаваш черни, тъмносини или каф€ви чорапи, ти имаш само бели и тъмно зелени военни чорапи. —лужебните ти обувки са почти винаги мокасини Ц злите езици говор€т, че завързването на връзките на обувките е изтощаваща за теб операци€. ÷ивилно облекло Ц тук отново намираме белите чорапи и мокасинките, наричани от н€кои УменингиткиФ (защото ти упорито ги носиш и през зимата и често настиваш, тъй като те изобщо не са за този сезон и н€кой път ще вземеш да хванеш менингит.........), но този път в комбинаци€ с един определен модел дънки. Ќещо средно между най-гадни€ модел на LeviТs и шалвари, но н€майки нищо общо с LeviТs в ценово отношение Ц обикновено са купени от н€кой арабски сук (пазар). √орди€т ти авиационен нос е винаги украсен със слънчеви очила и те винаги са модел УTop gunФ на Ray-Ban. ћнооого отдавна им е минала модата, но идолите са си идоли, не можеш да им изневер€ваш заради н€каква си мода. јма-ха! јко не златна гривна, то минимум една златна верига винаги отбел€зва присъствие във външността ти.

 

ќбикновено изкарваш адски много пари, което изобщо не означава, че водиш сравнително добър живот Ц през ц€лото време се стискаш за да купиш на децата апартаменти, а на себе си Ц къщичка на село, където да гледаш прасета в заника  на живота си...........................

 

 

 

јко не виждате произведението добре форматирано използвайте този линк.

© яна  аменова ѕеткова ¬сички права запазени.
ѕубликувано:
2003-12-15

—подели във Facebook
  “ова произведение е добавено в "Ћюбими произведени€" от:
÷икъл: Ѕордни дневници
ѕредишно произведение     —ледващо произведение
Ѕордни дневници - ”вод
 
«а да можете да менаджирате произведени€та и да пишете коментари, тр€бва да бъдете логнат чрез бутона "¬ход чрез ‘ейсбук".
   ќтзиви: 5
  print ѕечат  
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
19-07 јлманах ѕроза 2010
19-07 јромат на ёжен в€тър
19-07  онтражур
19-07 ƒетски истории 2018
19-07 ’умор и сатира 2016
ѕълен списък